Sắp cho phép cá nhân thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

04/01/2013 06:02 Xuân Trung
(GDVN) - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, trong giai đoạn 2012-2015, thành lập các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà nước; trong giai đoạn sau năm 2015, cho phép các tổ chức, cá nhân thành lập các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Theo đó, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập hoặc cho phép thành lập khi đã xác định cụ thể đối tượng, phạm vi hoạt động. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nộp hồ sơ cho Bộ GD&ĐT theo quy định.

Ảnh minh họa Internet

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng nhấn mạnh, trong thời gian hoạt động sau khi được cấp phép các tổ chức kiểm định giáo dục có biểu hiện gian lận để cấp giấy phép, giấy phép cấp không đúng thẩm quyền sẽ bị Bộ GD&ĐT  đình chỉ hoạt động. Việc đình chỉ hoạt động của các tổ chức kiểm định giáo dục sẽ được thực hiện khi các tổ chức kiểm định có hành vi gian lận để được cấp giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, không triển khai hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép. 

Theo Thứ trưởng Ga, các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có chức năng đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Tư vấn cho các cơ sở giáo dục thực hiện cải tiến chất lượng sau khi được kiểm định chất lượng giáo dục.

Xuân Trung