Sắp có "chỉ số hài lòng" với giáo dục công

20/04/2014 14:21 Xuân Trung
(GDVN) - Mục đích của việc lấy ý kiến này nhằm xác định căn cứ để các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục đào tạo cải thiện chất lượng phục vụ.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2014.

Theo đó, các tổ chức được giao nhiệm vụ triển khai lấy ý kiến này phải hoàn thành trước quý III năm 2014, thời điểm đó phải công bố chỉ số hài lòng của người dân về giáo dục công. Các cơ quan chủ trì việc khảo sát này gồm: Vụ tổ chức cán bộ (Bộ GD&ĐT), Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục công sẽ được công bố trong tháng 9/2014. 

Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ quan được giao lấy ý kiến phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, bảo đảm nghiêm túc, khoa học và chính xác, khách quan và đúng tiến độ. Xử lý, phân tích và tổng hợp số liệu điều tra để xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ cho Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Viện khoa học Giáo dục Việt Nam xây dựng Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2014.

Việc lấy ý kiến người dân về sự hài lòng của dịch vụ giáo dục công này sẽ được làm dựa trên mẫu để tiến hành điều tra xã hội học.

Theo dự kiến, trong tháng 9/2014 Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

Độc giả cũng có thể thể hiện quan điểm của mình về sự hài lòng của dịch vụ giáo dục công tại Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tại Email: toasoan@giaoduc.net.vn.

Xuân Trung