Sau sự cố lọt đề thi, Hà Nội lưu ý tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới

31/10/2018 07:09 Linh Hương
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý về quá trình tham gia kỳ thi của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới.

Trong văn bản 4568/SGDĐT-GDPT hướng dẫn về việc tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá năm học 2018 - 2019 với cấp trung học cơ sở vừa được ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ký, ban hành có hướng dẫn cụ thể về tổ chức ôn tập cho học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường và tổ nhóm bộ môn xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh; quan tâm đến học sinh có học lực yếu, kém, học sinh chưa chăm.

Kế hoạch này phải thông qua ban giám hiệu và thông báo tới học sinh, cha mẹ học sinh.

Hướng dẫn ôn tập cho học sinh phải bám sát chương trình và chuẩn kiến thức, kỹ năng; chú ý phân hóa các đối tượng theo học lực để hướng dẫn ôn tập rèn kỹ năng làm bài. Hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập với ôn theo nhóm và ôn tập trung cả lớp; tránh học lệch, học tủ.

Kết hợp tự kiểm tra, đánh giá của học sinh với kiểm tra, đánh giá của nhóm, lớp và toàn trường; chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập để điều chỉnh cho phù hợp.
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các trường và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thống nhất với học sinh và cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian hợp lý, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, có hiệu quả nhất nhưng không quá tải.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường và tổ nhóm bộ môn xây dựng kế hoạch ôn tập lớp 10 cho học sinh; quan tâm đến học sinh có học lực yếu, kém, học sinh chưa chăm.(Ảnh minh họa: TTXVN)

Việc tổ chức dạy thêm, học thêm (nếu có) để phục vụ ôn tập phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo; đặc biệt, phải đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và sự hiệu quả của nội dung dạy học.

Chuẩn bị cho việc đổi mới thi tuyển sinh vào lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tổ chức tốt công tác tuyên truyền trong Hội đồng giáo dục, học sinh, cha mẹ học sinh về những đổi mới trong phương thức tuyển sinh với hình thức thi tuyển theo Quyết định số 5417/QĐ-UBND; lưu ý một số nội dung tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên.

Sau sự cố lọt đề thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội năm học 2018-2019, văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý cần rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2018 - 2019 về quá trình tham gia kỳ thi của cán bộ, giáo viên, nhân viên; chất lượng học tập, ôn luyện và phân tích số liệu về kết quả thi của đơn vị.

Linh Hương