Sở Giáo dục Hà Nội đã sử dụng 19 nghìn tỷ đồng từ ngân sách như thế nào?

16/08/2018 07:34 Vũ Thái
(GDVN) - 19 nghìn tỷ đồng chi cho toàn ngành giáo dục Thủ đô hay chỉ để xây mới và cải tạo trường lớp? Lãnh đạo Sở Giáo dục Hà Nội mơ hồ về con số này hay còn gì khác?

Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10/8 đưa tin:

"Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, ông Lê Ngọc Quang cho biết, thành phố Hà Nội đã dành 19.000 tỷ đồng để xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất trường, lớp học, chiếm 25,5% mức chi từ ngân sách. 

Toàn thành phố có thêm 66 trường học và 22.000 phòng học mới." [1]

Thành phố Hà Nội nói một đằng, Sở Giáo dục báo cáo một nẻo

Nội dung này được ông Lê Ngọc Quang thay mặt Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày trong Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 10/8/2018.

Trong bài viết trước, 22 nghìn phòng học Hà Nội xây mới ở đâu để con em chen chúc gần 70 học sinh/lớp?, chúng tôi đã phân tích những mâu thuẫn phi lý giữa con số 22 nghìn phòng học Hà Nội xây mới năm ngoái, với tình trạng sĩ số quá tải kỷ lục tại các trường công lập nội đô.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng trao bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho các đơn vị trong lễ tổng kết năm học ngày 10/8/2018. Ảnh: hanoi.edu.vn.

Tổng chi cho giáo dục của thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017-2018 chiếm 25% ngân sách và đang phải cố gắng giữ vững tỷ lệ này.

Nhưng Hà Nội, chỉ riêng khoản chi phí xây dựng trường lớp phòng học mới 1 năm đã chiếm 25,5% ngân sách thành phố năm 2017, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Rõ ràng đây là một điều bất thường.

Tuy nhiên, ngày 2/8 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông cho biết:

Năm học vừa qua, Hà Nội dành gần 19 nghìn tỷ đồng cho ngành giáo dục. Trong đó chi đầu tư 19%, chi thường xuyên khoảng 32%; xây dựng 66 trường mới, 2.622 trường học được cải tạo. 

Thông tin này được Báo Kinh tế và Đô thị - cơ quan ngôn luận của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đăng tải cùng ngày 2/8. [2]

Cùng tham gia hội nghị trực tuyến với Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý còn có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng, Phó giám đốc Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Phạm Văn Đại.

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các thầy Chử Xuân Dũng, Phạm Xuân Tiến và Phạm Văn Đại có đọc không?

 

Hà Nội đang lấy chỗ học của con em nhân dân lao động để làm dịch vụ?

Đó là Báo cáo của Ban giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chứ không phải báo cáo riêng của Phó giám đốc Lê Ngọc Quang, nếu quý thầy đã đọc tại sao không ai phát hiện ra sự bất thường này?

Đây có phải là biểu hiện rõ ràng của "bệnh quan liêu", xa rời thực tiễn của một bộ phận lãnh đạo như nhiều Nghị quyết của Đảng đã chỉ ra?

Được biết Phó giám đốc Lê Ngọc Quang được phân công phụ trách lĩnh vực cơ sở vật chất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Thiết nghĩ thầy Quang phải nắm rõ như lòng bàn tay, thành phố hiện nay đang thiếu bao nhiêu trường lớp và năm ngoái đã xây mới, cải tạo được bao nhiêu trường lớp.

Nhưng thực tế chính thầy Lê Ngọc Quang trình bày trước cử tọa trong phiên hội nghị tổng kết năm học về việc chi 19 nghìn tỷ cho xây dựng cải tạo trường lớp năm học 2017-2018 và đã xây mới 22 ngàn phòng học;

Điều này cho thấy dường như chính thầy Quang cũng mơ hồ về thực trạng trường lớp, sĩ số các trường học công lập trên địa bàn Thủ đô mà thầy phụ trách.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tham dự hội nghị tổng kết năm học của Sở có phát hiện thấy sự bất thường này chăng, bởi 19 nghìn tỷ đồng đâu phải là con số nhỏ? [3]

Cơ sở nào để Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tham mưu cho thành phố chi tiếp 74 nghìn tỷ đồng?

Chúng tôi không rõ báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội do ai soạn, người đánh máy hay lãnh đạo Sở, nhưng chí ít cũng phải được Ban Giám đốc Sở duyệt trước khi thầy Lê Ngọc Quang đại diện lãnh đạo Sở báo cáo tại hội nghị.

Bởi vậy, thiết nghĩ Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không chỉ phải xem lại bộ phận tham mưu giúp việc cho mình, mà cần nghiêm túc kiểm điểm chính mình về chức trách, nhiệm vụ của mình trong công việc.

Chúng tôi thực sự băn khoăn khi biết Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trình Ủy ban nhân dân thành phố đang xem xét phê duyệt quyết định "Điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030";

Cụ thể, đến năm 2030 toàn thành phố cải tạo và xây mới 1.557 trường học (công lập 1.389 trường, ngoài công lập 168 trường).

Tổng kinh phí dự kiến khoảng 74 ngàn tỷ đồng [4] (công lập khoảng 65,6 ngàn tỷ đồng, ngoài công lập khoảng 8,4 ngàn tỷ đồng).

Làm chưa tốt nhiệm vụ chính trị, giáo dục Thủ đô chớ vội mở dịch vụ trường công

Được biết tháng 6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3552/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố Hả Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Quyết định số 3552/QĐ-UBND nói trên thì chủ đầu tư và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố về: 

Tính chính xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt (bao gồm tính chính xác về số lượng và chất lượng sản phẩm);

Toàn bộ quá trinh tổ chức thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư, thanh quyết toán đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. 

Có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi tiết chỉnh Quy hoạch đàm bảo chính xác, đúng quy định pháp luật; triệt để tiết kiệm hiệu quả cao; tuyệt đối không được để xảy ra lãng phí, thất thoát ngân sách thành phố. [5]

Thế nhưng với cung cách làm việc như hiện nay, ai dám chắc thông tin bổ sung quy hoạch mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố là chính xác?

Không biết lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Giám đốc Chử Xuân Dũng quán triệt tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" như thế nào, nhưng tất cả thông tin về quy hoạch, đề án của Sở gần như được giấu kín.

Chúng tôi đã từng liên hệ trực tiếp với thầy Chử Xuân Dũng để xin báo cáo thực trạng sĩ số các trường công lập nội đô, cũng như quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nhưng không được cung cấp.

Trước đó Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có loạt bài phân tích về những bất cập chính sách của đề án "thí điểm đào tạo song bằng" ở một số trường trung học phổ thông, trung học cơ sở công lập trên địa bàn Hà Nội;

Báo đã nhiều lần liên hệ với Sở, các phòng và nhà trường tham gia thí điểm để xin bản sao đề án, nhưng các cơ quan này hoặc từ chối, hoặc im lặng.

Đó là chưa nói đến nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí theo Điều 38 Luật Báo chí gần như bị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phớt lờ.

Dân không biết, báo chí không được tiếp cận thông tin, thì lấy gì để giám sát 74 nghìn tỷ đồng ngân sách mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp?

Nguồn:

[1]http://www.dangcongsan.vn/khoa-giao/nam-hoc-2017-2018-danh-dau-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-cua-nganh-giao-duc-thu-do-493471.html

[2]http://kinhtedothi.vn/ha-noi-danh-gan-19000-ty-dong-cho-giao-duc-322246.html

[3]http://hanoi.edu.vn/tin-tuc-su-kien/nganh-gddt-ha-noi-tong-ket-nam-hoc-2017-2018-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-hoc-201-c525-6493.aspx

[4]http://laodongthudo.vn/kien-quyet-xu-ly-ca-nhan-don-vi-sai-pham-thu-chi-va-dao-duc-nghe-nghiep-78217.html

[5]https://hanoi.gov.vn/ubndthanhpho/-/hn/AlBuH0bMcRAB/2797698/phe-duyet-e-cuong-nhiem-vu-ieu-chinh-quy-hoach-mang-luoi-truong-hoc.html;jsessionid=pDAGEhGd7YZ1YPuwQWyttS3T.app2

Vũ Thái