Sở Giáo dục Kiên Giang chấn chỉnh tình trạng lạm thu

18/08/2019 07:02 Hưng Long
(GDVN) - Sở Giáo dục tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, đơn vị nào tự ý đặt ra các khoản thu trái với quy định thì thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Ngày 16/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã ban hành công văn số 1451/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 – 2020.

Công văn nhằm thực hiện tốt khoản thu trong năm học 2019 – 2020 đúng quy định, tránh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang hướng dẫn đối với học phí, triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2019 – 2020.

Công văn chấn chỉnh việc lạm thu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: H.L)

Việc tổ chức thu học phí thực hiện thu theo học kỳ.

Các quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tổ chức thu và sử dụng học phí thực hiện theo nghị định, thông tư liên lịch và nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.

Sở Giáo dục yêu cầu các đơn vị cần rà soát, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho học sinh theo nghị định của Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Các chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, hỗ trợ ăn trưa đới với trẻ em Mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên Mầm non.

Đối với việc tổ chức dạy thêm, học thêm cần thực hiện nghiêm túc theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường chỉ thực hiện khi học sinh nhập học ổn định và không thu tập trung cả học kỳ, cả năm học, nhằm tránh tình trạng mới nhập học đã tổ chức dạy thêm học thêm, tạo nhiều khoản thu tập trung ngay từ đầu năm học, nặng gánh cho gia đình học sinh.

Đối với bảo hiểm học sinh thì bảo hiểm y tế thực hiện theo văn bản quy định và hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm tai nạn là khoản thu tự nguyện không bắt buộc. Nhà trường cần tuyên truyền về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm tai nạn đến cha mẹ học sinh và học sinh, vận động đông đảo học sinh tham gia.

Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc và đúng quy định theo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Phòng chống hiện tượng lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản trái quy định.

Đối với kinh phí tự nguyện đóng góp và tài trợ cho đơn vị, nhà trường cần quán triệt thực hiện theo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.


Dùng văn bản hết hiệu lực trình Ủy ban thông qua việc thu tiền phụ huynh

Đơn vụ được tiếp nhận các nguồn kinh phí tài trợ, tự nguyện đóng góp phải quản lý, sử dụng đúng quy định, thể hiện hồ sơ kế toán, chứng từ và báo cáo tài chính, công khai theo quy định.

Việc vận động tài trợ cần xây dựng kế hoạch, nội dung dự đoán, thời gian vận động cụ thể, rõ ràng.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết quy định mức thu và quản lý sử dụng nguồn thu theo quy định.

Trường hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết thì phải xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt trước khi thu và sử dụng các nguồn thu.

Chứng từ thu, chi phải thực hiện đúng chế độ kế toán, phản ánh trên sổ kế toán, báo cáo tài chính của trường, kết quả thực hiện công khai minh bạch theo quy định.

Ngoài các nội dung hướng dẫn trên, Sở Giáo dục đề nghị các Phòng Giáo dục, các trường Trung học phổ thông, phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung tâm Giáo dục thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm 2019 – 2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, đơn vị nào tự ý đặt ra các khoản thu trái với quy định (thu, quản lý, sử dụng trái mục đích các nguồn thu hỗ trợ), tùy theo mức độ sai phạm, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm kiểm điểm, xử lý, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, tinh thần công văn này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Kế hoạch Tài chính) để được hướng dẫn thêm.

Hưng Long