Thái Bình sáp nhập 337 trường thành 171 trường phổ thông nhiều cấp học

12/07/2019 07:35 LÃ TIẾN
(GDVN) - Thực hiện kế hoạch sáp nhập trường học, tỉnh Thái Bình có 171 trường học được sáp nhập từ 337 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Ngày 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức hội nghị công tác quản lý, quản trị trường phổ thông có nhiều cấp học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã phối hợp cùng Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn 1194 về việc thực hiện sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh.

Tính đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh có 171 trường được sáp nhập từ 337 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường cơ bản đủ về số lượng, chất lượng, tinh thần, thái độ làm việc ổn định.

Các địa phương trong tỉnh Thái Bình tích cực thực hiện việc sáp nhập trường học thành trường phổ thông nhiều cấp học (Ảnh: Báo Thái Bình)

Hoạt động giáo dục tại các nhà trường đi vào nền nếp, các trường liên cấp đoàn kết, trách nhiệm với công việc.

Giáo viên dạy các môn đặc thù như: âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, tin học... được điều động dạy cả 2 cấp tiểu học và trung học cơ sở và tích cực đổi mới phương pháp dạy và học.

Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu, các điểm trường gần nhau thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành.

Tuy nhiên, sau sáp nhập cũng tồn tại một số hạn chế như: một số cán bộ quản lý còn lúng túng trong công tác bố trí, sử dụng đội ngũ, điều hành hoạt động;


Tách hay nhập trường lớp, cần lấy ý kiến dân và cơ sở

Việc phân công giáo viên dạy liên cấp học khó khăn do chưa có quy định về phụ cấp đứng lớp đối với giáo viên dạy liên cấp;

Một số hoạt động chuyên biệt và thời gian ra vào lớp của cấp tiểu học và trung học cơ sở khác nhau...

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 19 và các văn bản của tỉnh về việc sáp nhập trường học nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn ngành;

3 huyện Thái Thụy, Hưng Hà, Quỳnh Phụ khẩn trương hoàn thành kế hoạch sáp nhập trường học trước năm học mới 2019 - 2020;

Từng trường học cần xây dựng quy chế hoạt động mới phù hợp với bộ máy của trường phổ thông nhiều cấp học.

Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ ban hành các văn bản hướng dẫn các hoạt động giáo dục sau sáp nhập.

Các trường tích cực đổi mới phương pháp dạy và học và các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

LÃ TIẾN