Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Giáo dục giao quyền tuyển dụng cho các trường

24/08/2017 14:51 Phương Linh
(GDVN) - Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo giao quyền tự chủ cho các trường trong công tác tuyển và sử dụng giáo viên.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – bà Nguyễn Thị Thu vừa ký chỉ thị số 08, về việc thực hiện nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố trong năm học 2017 – 2018.

Theo chỉ thị này, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phải thực hiện có hiệu quả, tiên phong trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục trên địa bàn.

Phấn đấu tới năm 2030, hệ thống giáo dục của thành phố được chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, hội nhập với các nền giáo dục tiên tiến trong khu vực, trên thế giới, nhưng vẫn giữ được định hướng, bản sắc dân tộc, tiếng Anh và công nghệ thông tin phải tiên phong, dẫn đầu cả nước.

Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giao quyền tự chủ tuyển dụng, sử dụng giáo viên cho các trường (ảnh: P.L)

Xây dựng xã hội học tập, khuyến khích và tạo điều kiện công bằng, thuận lợi để mọi người dân thành phố được học tập suốt đời, tạo ra nguồn nhân lực tương lai đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, hội nhập của thành phố, góp phần đưa thành phố trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo chất lượng cao của cả nước, trong khu vực.

Lãnh đạo thành phố đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực hoàn chỉnh dự án “Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030”, từng bước đưa giáo dục và đào tạo thành phố tiếp cận với giáo dục tiên tiến trong khu vực, thế giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Cụ thể: Xây dựng trường học có cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ các thiết bị dạy học thiết yếu, nhưng vẫn phải giữ được nét bản sắc dân tộc riêng, chương trình học không rập khuôn, xa rời với thực tế.

Tăng tỷ lệ học sinh được học và hoạt động cả ngày ở trong trường, được giảng dạy và học tập bằng những phương pháp tiên tiến, hiện đại của thế giới, nhằm đảm bảo phát triển năng lực bản thân một cách toàn diện.

Học sinh có nền tảng tiếng Anh, Tin học đạt chuẩn quốc tế, để có thể tiếp tục học tập, làm việc trong môi trường quốc tế sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Mỗi học sinh có thể chơi được ít nhất 1 môn thể thao, có kiến thức cơ bản về âm nhạc, mỹ thuật, có kỹ năng thực hành xã hội có thể thích ứng trong cuộc sống, được phát triển năng lực theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp.

Xây dựng đội ngũ giao viên đạt chuẩn nghề nghiệp, phù hợp với yêu cầu đổi mới, đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, có trình độ ngoại ngữ và tin học đảm bảo khả năng ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin khi giảng dạy, tiếp cận với tri thức mới, giao lưu và hội nhập thế giới.

Quan trọng nhất, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo giao quyền tự chủ cho các trường trong công tác tuyển dụng, sử dụng giáo viên.

Từ đó, các trường chủ động hơn trong việc sử dụng kinh phí ngân sách hiệu quả, sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng đào tạo, tăng thêm nguồn thu về cho đơn vị.

Phương Linh