Thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

02/06/2020 14:33 Việt Dũng
GDVN- Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 240 trường trung học phổ thông trên địa bàn, bao gồm gần 66.000 chỉ tiêu vào công lập.

Đầu giờ chiều ngày 2/6/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, của 240 trường trung học phổ thông trên địa bàn, bao gồm gần 66.000 chỉ tiêu vào các trường công lập.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại thành phố sẽ diễn ra vào 2 ngày, 16 và 17/7/2020. Thí sinh sẽ làm bài thi của 3 môn là Văn, Toán và Ngoại ngữ. Thí sinh dự thi vào trường chuyên thì sẽ thi thêm môn chuyên.

Nội dung của đề thi sẽ ra trong phạm vi bậc học trung học cơ sở, chủ yếu vẫn là chương trình lớp 9.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh: P.L)

Điều kiện dự tuyển sinh vào lớp 10: Thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố, có độ tuổi là 15 tuổi.

Học sinh học vượt lớp ở cấp học trước, hoặc thí sinh vào cấp học có độ tuổi cao hơn so với quy định, thì tuổi vào lớp 10 được giảm hay tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Học sinh người dân tộc thiểu số, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với quy định.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo của các quận, huyện sẽ duyệt điều kiện dự tuyển sinh vào lớp 10 của học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn do mình quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý: Học sinh sẽ đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 vào các trường trung học phổ thông phù hợp với năng lực học tập, gần nơi cư trú để thuận tiện cho việc đi học nếu sau này trúng tuyển, làm giảm áp lực giao thông theo chủ trương của thành phố.

Điểm chuẩn xét tuyển của các trường sẽ theo thứ tự ưu tiên: Nguyện vọng 2 sẽ cao hơn nguyện vọng 1, và nguyện vọng 3 sẽ cao hơn nguyện vọng 2.

Về chỉ tiêu các trường: Năm nay, cao nhất là Trường trung học phổ thông Marie Curie, quận 3 sẽ tuyển nhiều nhất, với 1.265 học sinh, kế đó là Trường trung học phổ thông Hùng Vương, quận 5 với 1.035 chỉ tiêu và Trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, quận 6 với 1.020 chỉ tiêu.

Việt Dũng