Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp

28/07/2020 09:48 Việt Dũng
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp của các trường.

Ngày 28/7/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố bảng điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên, không chuyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến 16h ngày 1/8, các học sinh có thể nộp hồ sơ vào các lớp 10 chuyên, tích hợp ở các trường đã trúng tuyển.

Sau thời gian nói trên, các trường sẽ xóa tên danh sách trúng tuyển, nếu học sinh chưa nộp hồ sơ nhập học.

Dự kiến, ngày 21/8, Sở cũng sẽ công bố bảng điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của các trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Việt Dũng