Ngày 12/5/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Dương Anh Đức đã ký quyết định 1557/QĐ-UBND, về ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của năm học 2020 – 2021.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tiến hành vào ngày 16 và 17/7/2020, với các môn là Văn, Toán, Ngoại ngữ.

Nội dung đề thi sẽ nằm ở bậc trung học cơ sở, chủ yếu vẫn là các kiến thức của lớp 9.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh làm bài thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018 (ảnh minh họa: P.L)

Thí sinh thi tuyển vào lớp 10 chuyên sẽ làm bài với 4 môn là Văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 không chuyên là tổng điểm của ba môn Văn, Toán và Ngoại ngữ.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là Tổng điểm của 3 môn nói trên + điểm môn chuyên (nhân hệ số 2).

Chỉ xét tuyển đối với các thí sinh thi vào lớp 10, nếu làm đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi tuyển sinh, các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Thi tuyển sinh vào lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1: Tổ chức vào ngày 25/7/2020. Thí sinh làm bài khảo sát bằng tiếng Anh trong thời gian 90 phút.

Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày, để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Công tác tuyển sinh sẽ được thực hiện từ ngày 1, công bố kết quả vào ngày 31/7/2020.

Nguyên tắc thực hiện công tác tuyển sinh: Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cấm các trường vận động, quyên góp, thu các khoản thu ngoài quy định khi tuyển sinh.

Khuyến khích mỗi quận, huyện có từ 1 đến 3 trường tiên tiến, theo xu thế hộp nhập khu vực, quốc tế ở mỗi bậc học, cấp học.

Việt Dũng