Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu không bố trí phòng học lớp 12 cạnh nhau

07/03/2020 11:51 Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, các trường học không bố trí phòng học lớp 12 cạnh nhau, khoảng cách càng xa càng tốt.

Ngày 6/3/2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hồng Sơn đã ký văn bản 749/GDĐT-VP, về việc học sinh lớp 12 đi học trở lại từ ngày 9/3/2020.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo: Học sinh lớp 12, bao gồm các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn sẽ đi học trở lại từ ngày 9/3/2020.

Trích văn bản 749 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, do Giám đốc ký ngày 6/3/2020 (ảnh: P.L)

Các khối còn lại sẽ tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm, đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Các trường hợp khẩn cấp, bất thường, đề nghị các cơ sở giáo dục báo cáo khẩn cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của quận/huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các cơ sở giáo dục không bố trí phòng học lớp 12 cạnh nhau, nếu đủ điều kiện thì khoảng cách càng xa càng tốt, để phòng ngừa tối đa khả năng lây lan.

Phương Linh