Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu không cho giáo viên thu chi các khoản tiền

23/08/2018 06:26 Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có yêu cầu, tuyệt đối không để cho giáo viên thu chi các khoản tiền ở trong lớp học.

Ngày 21/8/2018, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hoài Nam đã ký văn bản 2850/GDĐT-KHTC về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong năm học 2018 – 2019 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị trường học trên địa bàn phải thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến từng phụ huynh học sinh, phải nêu rõ khoản thu nào thu theo quy định, thu nào thuộc dạng thu hộ - chi hộ, thu theo thỏa thuận, thu tiền của học sinh thì phải cấp hóa đơn thông qua bộ phận tài vụ nhà trường.

Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tuyệt đối không để cho giáo viên thu chi các khoản tiền (ảnh minh họa: P.L)

Đặc biệt, Sở yêu cầu tuyệt đối không giao cho giáo viên thu chi các khoản tiền.

Nhà trường thực hiện việc giãn thời gian thu các khoản thu, không thu nhiều khoản thu cùng một thời điểm để tránh gây áp lực cho phụ huynh học sinh.

Kinh phí, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, thì cần thực hiện đúng theo Thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với các quận huyện sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động thu chi đầu năm ở các trường học, nhằm kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.

Vào năm học trước, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng tổ chức 2 đoàn kiểm tra, giám sát đến các trường học để làm việc về vấn đề thu, chi đầu năm học.

Phương Linh