Thầy giáo Nguyễn Văn Tú hiến kế thi giáo viên giỏi

01/12/2018 06:42 NGUYỄN VĂN TÚ
(GDVN) - Là giáo viên giỏi thì cần phải biết xử lí tình huống sư phạm, nên cần thi về việc xử lí tình huống sư phạm chứ không thi lí thuyết như trước đây.

LTS: Đưa ra những hiến kế để chọn giáo viên đúng là giáo viên giỏi một cách thực chất, thầy giáo Nguyễn Văn Tú đã gửi tới Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bài viết.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết này.

Lâu nay danh hiệu giáo viên giỏi, rồi đến chiến sĩ thi đua các cấp trong Ngành Giáo dục và Đào tạo có phần không thực chất.

Cái không thực chất này là do việc tổ chức thi không thiết thực. Đó là thi Lí thuyết, Thực hành và thi Sáng kiến kinh nghiệm.

Sáng kiến kinh nghiệm đa phần là làm cho có, coppy trên mạng sửa lại. Thi thuyết thì nặng về các nghị quyết, công văn chưa đi sâu vào chuyên môn. Thi thực hành thì có giáo viên biết trước bài thi, chưa kể có nơi người đi thi cũng là người đi khảo sát (chấm thi).

Người khảo sát lại không công minh. Khảo sát gặp bạn bè người thân thì chắc chắn cho đậu. Còn người giỏi mà không cùng rơ với mình, không biết “điều” sẽ đậu cành mềm.

Thi giáo viên dạy giỏi (Hình ảnh minh họa: thcsnguyenhueq4.hcm.edu.vn).

Vì vậy, để chọn giáo viên đúng là giáo viên giỏi một cách thực chất thì tôi xin có vài ý kiến sau:

Thứ nhất: Giáo viên nào thi thì đăng kí ngay đầu năm và nhà trường gửi lịch dạy của giáo viên đó tới Bộ phận chuyên môn ở Phòng hoặc ở Sở (nếu có thay đổi thì gửi lại).

Thứ hai: Bộ phận chuyên môn ở Phòng hoặc ở Sở chỉ cần cử một người đúng bộ môn đi dự bất ngờ một tiết dạy nào đó bất kì, nhất là không báo trước cho trường hoặc cho giáo viên dự thi dưới bất cứ hình thức nào. Làm như vậy sẽ tránh trường hợp gà bài trước, dạy trước cho học sinh.

Nếu thấy dạy chưa ở mức độ khá trở xuống thì đánh rớt liền. Còn thấy tốt thì xếp giỏi ngay.

Nếu thấy gần giỏi thì dự tiếp giờ khác cũng bất ngờ. Giờ tiếp này vẫn chưa giỏi thì đánh rớt. Nếu giỏi thì cho đậu.

Thứ ba: Là giáo viên giỏi thì cần phải biết xử lí tình huống sư phạm, nên cần thi về việc xử lí tình huống sư phạm chứ không thi lí thuyết như trước đây.

Cho nên khi đạt tiết dạy giỏi thì cho thi ngay xử lí tình huống sư phạm. Xử lí tốt thì công nhận đậu ngay tại chỗ chứ không nhất thiết phải về Phòng, Sở mới công nhận.

Thầy cô thi giáo viên giỏi, học sinh… khổ

Thứ tư: Đặc biệt, người khảo sát tiết dạy, chấm ứng xử tình huống sư phạm phải thật sự giỏi chuyên môn, thật công tâm, nếu không thì không thể chọn đúng giáo viên giỏi thực chất được.

Thứ năm: Bỏ sáng kiến kinh nghiệm. Chỉ coi sáng kiến kinh nghiệm là cái đích hướng tới của giáo viên có tâm huyết nghiên cứu. Và nếu được công nhận thì khen thưởng ở kênh riêng.

Thứ sáu: Khi được công nhận Danh hiệu giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua thì chế độ dành cho họ phải thật sự xứng đáng.

Năm nào giỏi thì năm đó được tăng lương. Khen thưởng phải hậu hĩnh chứ không phải vài trăm ngàn đồng như hiện nay làm cho giá trị giáo viên giỏi bị coi thường.  

Làm được như thế thì đảm bảo số lượng giáo viên giỏi sẽ ít hơn mà thực chất hơn. Danh hiệu giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua giá trị vô cùng. Người đạt danh hiệu cảm thấy tự hào và vinh dự hơn, thấy giá trị của sự phấn đấu của mình hơn.

Bởi lẽ, chỉ có những giáo viên có thực lực thật sự, có tâm huyết phấn đấu dạy giỏi thật sự mới dám thi.

Và đây cũng là một biện pháp thiết thực góp phần làm giảm bệnh thành tích, giáo viên giỏi ảo trong Ngành Giáo dục và Đào tạo hiện nay.

NGUYỄN VĂN TÚ