Thêm trường được đào tạo liên thông cao đẳng nghề lên đại học

19/06/2013 16:08 Xuân Trung
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định cho phép Cao đẳng FPT Polytechnic được đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng nghề lên trình độ Đại học chính quy.

Theo đó, sinh viên tốt nghiệp FPT Polytechnic các chuyên ngành QTDN Marketing & Bán hàng; QTDN Nhân sự & Văn phòng;  Kế toán doanh nghiệp; CNTT (Ứng dụng phần mềm); và Thiết kế Website sẽ được phép liên thông lên trình độ đại học tại các trường đại học có tuyến liên thông với chuyên ngành tương đương.
Hơn 50% số sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên của FPT Polytechnic được nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp trước khi được nhận bằng.

Sau 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi liên thông, sinh viên FPT Polytechnic muốn liên thông lên Đại học cần trải qua kỳ thi tuyển với các môn cơ bản, môn cơ sở ngành và chuyên ngành tương ứng với từng ngành đã lựa chọn. Sinh viên có bằng tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng đến ngày nộp hồ sơ thi liên thông lên Đại học phải dự thi tuyển các môn văn hóa theo khối thi của ngành đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh đại học được tổ chức hàng năm.

Vừa qua, FPT Polytechnic cũng chính thức trao bằng tốt nghiệp cho hơn 70 sinh viên khóa đầu tiên của trường. Theo thống kế mới nhất, đã có hơn 50% số sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên của FPT Polytechnic được nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp.

Xuân Trung