Thị xã La Gi sẽ sắp xếp lại cơ cấu các trường học trên địa bàn

14/05/2018 08:43 Phan Tuyết
(GDVN) - Hiện trên địa bàn thị xã La Gi vẫn đang tồn tại khá nhiều trường tiểu học 10 lớp, thậm chí có trường chỉ có 5 lớp mà giữa các trường cách nhau chỉ vài cây số.

Mới đây, Ủy ban nhân dân thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch Số: 78/KH-UBND về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Theo đó, sẽ “Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã nhằm giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của thị xã”.

Thị xã La Gi ban hành kế hoạch sắp xếp lại cơ cấu các trường học trên địa bàn (Ảnh minh họa: TTXVN).

Cụ thể trong lĩnh vực giáo dục, kế hoạch nêu rõ, đối với lĩnh vực giáo dục mầm non, phổ thông:

a) Sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non theo hướng mỗi xã phường có 01 trường mầm non, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế;

Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học một cách hợp lý; thu gọn các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Không được quá 70 trẻ trong một lớp mầm non tư thục

b) Sắp xếp, tổ chức lại các trường tiểu học có quy mô nhỏ trên địa bàn theo hướng mỗi xã, phường có 01 trường tiểu học gắn với sắp xếp, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học, đảm bảo thực hiện đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

Hiện trên địa bàn thị xã La Gi vẫn đang tồn tại khá nhiều trường tiểu học 10 lớp, thậm chí có trường chỉ có 5 lớp mà giữa các trường cách nhau chỉ vài cây số.

Nếu thực hiện được như kế hoạch đề ra sẽ giảm được khá nhiều biên chế lãnh đạo, nhân viên và nhiều chức danh hiện kiêm nhiệm tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước một khoản tiền không nhỏ.

Phan Tuyết