Thư ngỏ gửi UNESCO, UNICEF về khủng hoảng giáo dục và những giải pháp cách mạng

22/07/2019 06:53 Nguyễn Thị Lan Hương
(GDVN) - Tôi nhận ra sự thật: khi chúng ta nói đến giáo dục nhưng lại phải dùng những biện pháp gian dối, thậm chí lừa dối thông tin kẻ khác miễn đạt được mục đích.

Khi tôi đọc những tin tức sau đây của UNESCO, UNICEF và lời kêu gọi về những giải pháp cách mạng cho khủng hoảng giáo dục, chú trọng đặc biệt vào ngôn ngữ và toán, xin có vài suy nghĩ sau:

“New: First ever projections by @UNESCOStat and @GEMReport show the world is off track in achieving #SDG4” (tạm dịch: Những dự án thực hiện bởi @UNESCOStat và @GEMReport đang chỉ ra thế giới đang không theo đúng tiến độ có thể đạt được mục tiêu SDG4, mục tiêu về giáo dục cho tất cả).

"The fact is, we are in the midst of a learning crisis. 58% of children are not achieving minimum levels of competencies in reading and math. We need a learning revolution. And we need it now " - @unicefchief Henrietta H. Fore, at the #SDG4 Review, #HLPF2019 (tạm dịch: Sự thật là chúng ta đang phải đối mặt với khủng hoảng giáo dục. 58% trẻ không đạt được mức thấp nhất của kỹ năng đọc và toán. Chúng ta cần có cuộc cách mạng về học tập và giáo dục. Và chúng ta cần ngay bây giờ).

Những bài học của lịch sử

Khi tôi phải đối mặt với sự kỳ thị, phân biệt đối xử và những hành vi xâm phạm quyền được học, quyền được sống, quyền được tự do suy nghĩ độc lập, tự do và bình đẳng, như một con người có nhân quyền ở đại học Mỹ A&M, Corpus Christi, Texas, 2014-2017. [1]

Khi tôi buộc phải viết đơn khiếu nại về sự xâm phạm nhân quyền kéo dài dựa trên những vi phạm sử dụng tôi như một công cụ để thử nghiệm giáo dục, giáo dục online, kỹ năng và tâm lý “ổn định động” cho thế kỷ 21 và 22, thử nghiệm hacking trí não con người kết nối với những hệ thống mạng lưới chương trình máy tính và trí não của những kẻ xa lạ nào đó, ở Boston, 2019 [1], tôi luôn tự hỏi mình:

Thế giới tôi đang sống, thế giới của chúng ta, là thế giới dành cho ai? Con người hay súc vật?

Giáo dục, dù đó là từ cấp nào cho đến cấp tiến sỹ giáo dục, chương trình tôi học dở dang ở A&M Corpus Christi, là giáo dục dành cho ai?

Lợi ích của ai, khi họ phải dùng một con người, một sinh viên nghiên cứu giáo dục, một cuộc đời, một trải nghiệm hơn 30 năm lao động và học tập, để làm mô hình và gây dựng nên những khái niệm “giáo dục công dân toàn cầu”? Và dựa trên những sai phạm và tội ác cho con người, cho học sinh sinh viên của mình?

Lịch sử của nhân loại, của tiến bộ nhân loại trong 21 thế kỷ qua, liệu vẫn đang ở luật rừng: sử dụng tội ác với con người để tìm kiếm cơ hội phát triển? Tìm kiếm cơ hội để “thống trị” xã hội con người?

Câu hỏi tôi hỏi Hillary Clinton, Quốc Hội Mỹ và Việt Nam, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc [1], chúng ta có quyền gì để nói đến toàn cầu hóa, đến giáo dục toàn cầu, dựa trên máu, nước mắt và cuộc đời của kẻ khác? [1] 

Một cuộc đời giá bao nhiêu, để thế giới và nhân loại ghi nhận giá trị học tập và trở thành thí nghiệm cho toàn cầu về giải pháp cho khủng hoảng giáo viên, khủng hoảng giáo dục thế kỷ 21 này?

Thế giới im lặng không có nghĩa không có ai biết về những tội ác chống con người! 

Hãy để tôi nhắc lại một số bài học lịch sử, rất gần đây thôi, của sự thỏa hiệp về nhân quyền, về đạo đức con người và xã hội, đã và đang dẫn chúng ta đi tới đâu? Và tại sao, những khủng hoảng toàn diện ngày hôm nay, và trong thế kỷ 21 này, vẫn tiếp tục bế tắc?

(i) Lãnh đạo nào, giá trị con người và giáo dục nấy

Ở Boston 2019 [2], khi người ta sử dụng những hoạt động của cá nhân tôi vào chương trình thử nghiệm kỹ năng và làm phim về Chỉ có ở Boston, Chương trình dành cho Dân Nhập Cư, Dành cho Giáo dục các ngành nghề Mỹ và các quốc gia thiếu nhân lực muốn đào tạo, một chương trình giống hệt những gì họ đã làm với cá nhân tôi khi tôi học tại A&M Corpus, đặc biệt chú trọng vào giáo dục đào tạo giáo viên với khủng hoảng toàn cầu thiếu tới 69 triệu giáo viên.


Máy tính, công nghệ máy học với AI: Khi nào tội ác chống con người được dừng lại

Tôi nhận ra sự thật: khi chúng ta nói đến giáo dục, nhưng lại phải dùng những biện pháp gian dối và thậm chí, lừa dối thông tin kẻ khác, miễn chỉ để đạt được mục đích của ai đó, chúng ta đang đi vào bế tắc chồng bế tắc.

Sự dối trá có lịch sử của lãnh đạo chính trị Mỹ hay toàn cầu, không chỉ mới đây, nếu nhìn lại từ lịch sử chiến tranh thế giới thứ 1, thứ 2 và vô số các chiến tranh ủy nhiệm khác trên thế giới và trong thế kỷ 20 vừa qua [3].

Nó đặc biệt nghiêm trọng, khi thế giới một mặt lên án Trung Quốc dùng xe tăng thảm sát sinh viên năm 1989, và trước đó nữa, lịch sử của Trung Quốc với chính nhân dân mình (hơn 30-50 triệu người chết từ 1950-1970 vì những cải cách ruộng đất, cải cách văn hóa và vô số đại nhảy vọt), nhưng mặt khác, vẫn thúc đẩy Trung Quốc tham gia vào quyền lực chính trị toàn cầu, vào quá trình toàn cầu hóa.

Đâu đó, có ai nhắc tôi rằng, Tuyên Ngôn Nhân Quyền được soạn thảo bởi một hội đồng gồm có người Trung Quốc vào năm 1945 [4], thì tôi cũng chỉ xin nhắc lại, việc trong suốt 5 năm qua, từ Davos, đến tài trợ UNESCO về nghiên cứu và giáo dục AI trong trường học của Chính phủ Trung Quốc, nó có liên hệ mật thiết thế nào với những giá phải trả của nhân dân Trung Quốc trong việc họ được sử dụng để thử nghiệm công nghệ về AI và vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc? [5] 

Và để một ai đó dùng tại A&M Corpus Christi dành cho một sinh viên Việt Nam làm “kết nối” máy học toàn cầu vào 2014-2017?

Những gì là vấn nạn trong giáo dục Mỹ, của mô hình giáo dục Mỹ, phân biệt sắc tộc, thành phần kinh tế, chất lượng học và dạy dựa trên bạn có bao nhiêu tiền, chuẩn hóa thi và đánh giá giáo viên, nay được nhân rộng và trở thành mô hình cho giáo dục toàn cầu, dù đó là kiểm tra đánh giá năng lực học sinh quốc tế PISA? [6]

Những gì là điển hình của vi phạm về nhân quyền, về quyền con người và quyền của trẻ em, quyền được sống, được học tập, được tự do suy nghĩ, với những hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia đại diện cho sức mạnh về tiền - chính trị - kinh tế - quân sự như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Hàn, Singapore và châu Âu, nay biến cả thế giới còn lại như những đối tượng để khai thác thị trường cho thế kỷ 21 và tương lai, dựa trên 5,5 tỷ kết nối mà UN hiện đang nắm giữ, nhân danh “giáo dục toàn cầu”, mà khi nhìn kỹ lại, trừ yếu tố về công nghệ (ICT), hầu hết tất cả những giá trị giáo dục gọi là thế kỷ 21 hóa ra từ thế kỷ thứ 19 và 20 đã nói mãi rồi. [7]

Với bản vẽ về đường đi của máu và lao động trẻ em của Cong gô trong quá trình sản xuất máy tính, điện thoại và thiết bị điện tử, kéo dài hàng chục năm vừa qua (xem hình dưới đây), cá nhân tôi muốn hỏi kỹ lại Liên Hợp Quốc – UNESCO và UNICEF và tất cả những quốc gia hàng đầu thế giới, chúng ta đã làm được gì với thực trạng này?

Báo cáo của Amnesty về thực trạng vi phạm nhân quyền của trẻ em và lao động ở Conggo khai thác đất hiếm cho những quốc gia chuyên sản xuất về máy tính, điện thoại thông minh và thiết bị điện tử, từ những quốc gia và tập đoàn hàng đầu thế giới (Ảnh: tác giả cung cấp).

Với thực trạng hàng triệu trẻ em và con người đã và đang bị, không chỉ là máu [8], mà cuộc đời họ đã bị xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng, bị biến thành công cụ thử nghiệm công nghệ thiết bị cho những hãng và quyền lực chính trị nào đó trong hơn 30 năm qua [8] và để ai đó tìm kiếm cơ hội thống trị nhân loại trong tương lai, thông qua hệ thống kết nối internet toàn cầu?

Ai trả lời được những vấn nạn trên?  

Đây là câu nói của R. Thaler, khi nói về nghiên cứu tâm lý hành vi mà được các tập đoàn và chính phủ bất lương thực hiện “Họ sẵn sàng làm bất kỳ hành động nào có thể gây tổn thương lớn đến nhân dân”. [9]

Giáo dục nào trong thời đại giám sát và hacking cuộc đời, trí não, tâm lý và hành vi của con người, dựa trên tất cả sức mạnh của công nghệ bất lương, những hãng và chính phủ bất lương, sẵn sàng bán nhân dân và dữ liệu cá nhân con người, dữ liệu cá nhân học sinh sinh viên với giá rẻ mạt? [10]

Liệu sẽ là nền giáo dục toàn cầu nào, nếu chúng ta chỉ là đồng thuận dối trá? Như cách chúng ta đồng thuận dối trá trong công nghệ, trong kinh tế và quản trị thế giới và xã hội bao năm qua, mà hài hước làm sao, như ví dụ của thông tin tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, khi một mặt, các tổ chức quốc tế phải “bơm” lên 6,3%/năm trong thời điểm 2019 này, nhưng thực tế và thông tin từ các quỹ đầu tư thì khẳng định chỉ chưa đến 4% từ 2015 tới giờ? [11]

(ii) Thế kỷ 21: không gian sinh tồn - học thuyết Hitler kiểu mới?

Có ai, khi kỷ niệm hơn 75 năm ngày chiến thắng phát xít vào năm 2019, nghĩ lại về học thuyết không gian sinh tồn Hitler [12] kiểu mới: không gian mạng [13]? Không gian internet vạn vật? Không gian dành cho những kẻ mà triết lý đơn giản: ai chiến thắng cuộc đua AI, ăn cắp nhanh hơn và mọi hành xử “kín đáo” hơn để không bị bắt quả tang, kẻ đó sẽ thống trị tương lai thế giới? [14]

Chúng ta nghĩ đó là chuyện đùa ư? Đùa thế nào, khi dữ liệu lớn, dữ liệu cá nhân nhân loại, bao gồm cả biometric, gồm đầy đủ khả năng biến đổi gene người và điều khiển trí não con người dựa trên những thông số dữ liệu cá nhân đó đã và đang được thu gom và lưu trữ toàn cầu bởi vài quốc gia và bởi vài hãng công nghệ? [15]

Trong khi thế giới giáo dục nói đến Public Good (Xã hội cộng đồng tốt), Common Good (Giá trị Chung tốt), thì ở đâu đó, có những kẻ ăn cắp tri thức và kinh nghiệm của con người hơn 30 năm trải nghiệm chỉ qua một đêm, khi công nghệ để biến sao cho thùng rác biết đi thi và bò nối mạng cũng có cảm xúc không khác gì người; khi công nghệ AI là dùng con người thật để giáo dục và thiết kế chương trình dạy cho “robot” và máy học [16], để rồi từ đó, khẳng định việc người – máy kết hợp lao động nhằm giảm thiểu 65% lao động toàn cầu trong 10 năm tới…[17]

Public Good (Xã hội Tốt) đang được nhìn nhận dưới góc độ nào? Khi toàn bộ những nghiên cứu công nghệ về AI và máy học thuộc về vài hãng tư nhân và dựa vào thế lực chính trị - kinh tế, vơ vét dữ liệu toàn cầu để thử nghiệm trí não con người, nhằm thu góp “trí tuệ nhân loại” với những giá trị cổ điển, và copy và paste và quá trình học được thực hiện qua “giải quyết những tài liệu giáo dục”, trong khi hành xử với giáo viên và giáo dục như một đối tượng để “khai thác dữ liệu”, hơn là giúp đỡ và hỗ trợ quá trình dạy và học làm người?


69 triệu giáo viên cho Mục tiêu SDG 2030: Họ đang ở đâu?

Khi tôi nhìn đến kế hoạch Một Vành Đai, Một Con Đường và kế hoạch Kết Nối Toàn cầu của Mỹ và Trung Quốc khởi xướng [18], tôi e ngại rằng, thế giới đang đứng trước 2 lựa chọn, mà cả hai lựa chọn đó đều chỉ đến cùng một mục đích: ai thống trị thế giới tương lai? 

Hai anh “cai” đầu dài của thế giới, hai bạn đều tham vọng lớn và đều kém về đạo đức làm người, đạo đức trong giáo dục con người và xã hội…nay chúng ta phải đi lựa chọn!

Không chỉ lựa chọn giữa 2 bạn, chúng ta phải lựa chọn về những đối tác có liên quan giữa hai bạn, mà trong giáo dục và quan hệ quốc tế, cả hai bạn và những đồng minh đều có cùng một mô hình: một tay cầm tiền đi “mua” thị trường và tay kia cầm súng, cầm quân sự đi “dọa”. 

Thế giới này đủ cho tất cả, nhưng tại sao vẫn có những đất nước có tham vọng, có mưu đồ toan tính “ăn” trên cuộc sống của những kẻ khác? 

Hóa ra, với internet và công nghệ, học thuyết không gian sinh tồn của Hitler lại được mở rộng ra toàn cầu một lần nữa, và không rõ, trong thế kỷ này, những cuộc chiến tranh mạng, những cuộc chiến tranh công nghệ, mà những kẻ như tôi là vật hy sinh thử nghiệm [19], chúng ta sẽ nhìn thấy được tương lai nào cho hàng tỷ con người khác? Dù đó là nhân danh giáo dục, nhân danh xóa đói nghèo?

Lời nhận xét của Angus Deaton trong cuốn Cuộc Đào Thoát Vĩ Đại, Sức khỏe - Của Cải -Và Nguồn gốc Bất Bình Đẳng [20] có lẽ tóm gọn được dã tâm của những kẻ bất lương, mà thời đại nào cũng có: “Những lời lẽ đẹp đẽ và nhân đạo làm vỏ bọc cho các chính trị gia…khi cần”.

Bao nhiêu đứa trẻ giống như ở Việt Nam, như ở ví dụ của dự án VNEN [21], đã và đang là thử nghiệm cho giáo dục mới, giáo dục toàn cầu? 

Và ai biết đó là vì giáo dục, hay vì lợi ích của những kẻ nào đang dùng giáo dục để kiếm lời trên đầu con trẻ và dữ liệu cá nhân của học sinh? Đây là chuyện không chỉ ở Việt Nam.

Tính khả thi của SDG4: nhìn vào thực tiễn của nguồn lực giáo viên, tài chính và môi trường xã hội xung quanh giáo dục

Giáo viên: Khi tôi được nhận $1,200 tiền 3 tháng làm trợ lý nghiên cứu giáo dục cộng đồng vào hè năm 2015 tại đại học A&M Corpus Christi, tôi hiểu được lý do tại sao tôi được dùng để làm “hình ảnh” để quảng bá cho đào tạo giáo viên và sinh viên học về giáo dục, cho Mỹ, cho các nước OECD và cho giáo dục thế giới, mà theo công bố công khai, “thiếu 69 triệu” cho mục tiêu 2030 [22], Giáo dục cho tất cả - SDG4. 

A&M đã cố tình lừa dối nghiên cứu sinh của mình, để thực hiện những mục tiêu và lợi ích quốc gia của họ, và theo đó, họ nhân danh lợi ích quốc tế và toàn cầu.

Tiếc thay, như cách nước Mỹ đã hành xử với giáo viên và giáo dục trong hơn 100 năm qua, và cụ thể hơn, 30 năm với phát triển internet và công nghệ giáo dục, năm 2017/18, chính thức những hãng công nghệ giáo dục đã tuyên bố “Chỉ có con người mới có thể giúp con người học tập thành công”! [23]

Vậy, họ đã đánh cắp cuộc đời của biết bao con người để thử nghiệm và thay thế giáo viên trong lớp học để làm gì? 

Chúng ta không có lời giải thích rõ và cụ thể hơn, nếu thiếu quảng cáo về “cuộc chiến tranh công nghệ”, “cạnh tranh về công nghệ AI”, “vũ khí với các chương trình máy tính và AI”, với sức mạnh của quân sự - kinh tế tập đoàn đứng sau đó, không chỉ của Mỹ, mà 16 quốc gia đang được coi là có đóng góp vào kinh tế toàn cầu, dẫu cho họ đang mắc nợ lớn nhất thế giới mà chỉ là chưa biết khi nào họ vỡ nợ.

Khi tôi buộc phải lựa chọn, giữa việc làm nghiên cứu sinh tiếp nếu tôi đi dạy học phổ thông (theo đề nghị của A&M) hoặc tôi phải chấm dứt học, bởi không có hỗ trợ làm đề án nghiên cứu về quốc tế giáo dục đại học, tôi chọn nghỉ học.

Việc nghỉ học của tôi không phải bởi tôi không đam mê với giáo dục, mà nó là một hành động để chứng minh lại một lần nữa, không chỉ là giáo viên Mỹ, giáo viên ở bất kỳ đâu, rằng con người chúng ta là con người độc lập, và có quyền được sống và tự quyết định cuộc đời mình! [24]

Hơn 30 năm qua, ở Mỹ và thế giới, đi cùng với khủng hoảng kinh tế và xu hướng “bần cùng hóa” giáo viên và giáo dục [25], chúng ta chứng kiến giáo viên là “máy dạy”, chứ không phải là con người tự do và biết tự suy nghĩ, biết tự mình cần phải làm gì, bởi tất cả đã có kẻ khác nghĩ hộ.


Giáo dục đại học dành cho “đa số”, nhưng ai hưởng lợi? ai trả giá?

Nay, chúng, có những kẻ dùng tôi để làm “máy học” tương tự, và kết nối với chương trình máy học, máy học sâu, với AI, tạo dựng nên sự kết nối giữa trí não con người với hệ thống chương trình thiết kế tự động, kết nối toàn cầu, nhằm mục tiêu đào tạo giáo viên và tư liệu dạy học cho nước Mỹ và cho thế giới. [24]

Họ, nước Mỹ, đã quên nhanh những gì thuộc về lịch sử ngành giáo viên của họ, họ quên nhanh về việc “họ nô lệ” hóa tư duy giảng dạy của giáo viên, khi họ tìm kiếm và tuyển dụng giáo viên từ những lao động năng lực kém [26], rồi giờ đây, hy vọng vào công nghệ máy học copy và paste trí tuệ và kinh nghiệm 30 năm lao động của con người, của “tri thức toàn cầu”, để tạo dựng nên một nước Mỹ giáo dục toàn cầu cho thế hệ không giới hạn. [16] Thật là mỉa mai!

Nhân danh giáo dục và tiến lên giáo dục toàn cầu, công dân toàn cầu, nhưng tội ác nước Mỹ gây ra toàn cầu, ai sẽ giải thích cho thế hệ sau?

Giáo dục toàn cầu, giáo viên có năng lực toàn cầu, xin thưa, có công nghệ nào copy và paste đủ những giá trị nhân văn và đạo đức làm người, trước khi đi lên toàn cầu?

Giáo viên, khi đang bị bần cùng hóa, mà cảnh báo từ 1958 của Xã hội Thịnh Vượng (The Afluent Society – John Kenneth Galbraith) [27] đã và đang sống cuộc sống như thế nào, trong trường học và ngoài xã hội?  

Khi đó vẫn chỉ là nghề để kiếm sống qua ngày và chả có gì đáng giá, chỉ bởi vì tất cả đã được thiết lập chương trình mà ai đó đe dọa là sẽ thay thế bởi robot và máy học AI? [28]

Tôi có một bài viết về Chạy Trốn Nghề giáo [29] , bởi với trải nghiệm cá nhân của mình, sự cống hiến của những con người tử tế trong nghề giáo là điều đáng tri ân, nhưng tiếc thay, với toàn cầu hóa mà mục tiêu chính là thương mại hóa tất cả các giá trị đẹp trong giáo dục công, trong xã hội lấy con người làm nền tảng, giáo viên, học sinh và giáo dục chỉ là nơi để họ thử nghiệm các nghiên cứu công nghệ, nghiên cứu để nắm vững khả năng quản trị (hay thống trị) xã hội tương lai, dựa trên công nghệ và internet hóa cuộc đời con người của chúng ta [30].

Không có gì để lý giải tốt hơn, tại sao, vô số người giỏi giang và thành tựu, đã không lựa chọn làm nghề giáo, dù như tôi, chả là gì cả, nhưng sẵn sàng lựa chọn thất nghiệp như bao kẻ thất nghiệp có trình độ khác, còn hơn phải mang danh đi “dối trá” con trẻ để kiếm tiền sống qua ngày.

Liệu đến khi nào, giáo viên mới có thể từ chối không dạy, từ chối không chịu đựng cảnh “máy dạy”, bị bóc lột, bị lạm dụng, bị bần cùng hóa, bị xâm phạm về vị trí xã hội và cơ hội phấn đấu cho chính cuộc sống tự do dạy và học như thế nào? [31]

Làm sao mong đợi một xã hội, một thế giới tốt, khi chính giáo viên bị cư xử không khác gì “nô lệ” trong giáo dục?

Mong đợi công nghệ giáo dục để thay thế giáo viên ư? Có thể, nhưng sẽ chỉ là đào tạo ra những kẻ được gọi là “con người”, nhưng không hề có tâm hồn và trái tim!

Mong đợi công nghệ giáo dục để đào tạo giáo viên ư?

Có thể, nhưng xin lỗi, giáo viên mà phải học từ những công nghệ giáo dục dựa trên copy và paste trí thức 30 năm kinh nghiệm của kẻ khác, những kẻ mà nhìn con người như những con bò nối mạng [16], giáo viên khác gì bò?

Tìm kiếm “tri thức toàn cầu”, dành cho “thế hệ không giới hạn”, bởi “giáo dục không chờ đợi”, tôi sợ những khẩu hiệu đẹp đẽ mà đằng sau đó là tội ác không ghê tay với con người và con trẻ.

Hàng thế kỷ nay, giáo viên và giáo dục phân biệt đẳng cấp và chủng tộc vẫn đang tồn tại như một tội ác chưa được xóa bỏ, nay, nhân danh giáo dục không chờ đợi, họ đang làm gì với chính chúng ta và tương lai của thế hệ sau? [6]  

Hãy đọc lại học thuyết về không gian sinh tồn của Hitler, chỉ có điều, dưới thời đại của internet vạn vật, trong đó có internet hóa Con Người, số hóa và dữ liệu hóa Con Người, sẵn sàng biến Con Người để làm công cụ cho máy móc, chứ không còn là Vì Con Người là Trung Tâm.

Tài chính cho giáo dục

Để làm rõ hơn về vai trò của giáo viên, hãy tìm hiểu kỹ về tài chính dành cho giáo dục.

Nghịch lý của nước Mỹ: ngân sách dành cho giáo dục phần lớn đổ vào “chi phí giáo viên thay thế”, hơn là đào tạo giáo viên chuyên nghiệp Nghịch lý của nước Mỹ: ngân sách dành cho giáo dục lớn nhất OECD, nhưng kết quả học tập của học sinh phổ thông Mỹ đứng gần cuối cùng của các nước OECD, hay xếp hạng 39 trên toàn cầu, sau cả Việt Nam! [32]

Ví dụ của Mỹ trên đây là điển hình cho Mỹ ư?

Xin thưa, không, nó đúng với nhiều quốc gia khác, chỉ khác nhau về lý do chi tiêu, lý do của chi tiêu không hiệu quả, không đúng chỗ, không đúng người và cơ bản nhất, chính sách “sử dụng giáo dục như một phương thức hữu hiệu nhằm ngăn cản phát triển năng lực toàn diện cá nhân con người trong thời đại tri thức”, mà đặc biệt, khi nhu cầu đòi hỏi dân chủ hóa và tự do hóa cho cá nhân, qua con đường học tập suốt đời, ngày càng là một nhu cầu thiết yếu.

Chính sách “ngu dân” (xin lỗi vì tôi đã dùng chữ “ngu” ở đây, nhưng nó đúng bản chất của hệ thống cai trị xã hội) là một cách để rất nhiều thể chế quản trị quyền lực tuyệt đối hay thống trị của những tầng lớp lãnh đạo không mong muốn phát triển xã hội vì Con Người Tự do, vì Nhân dân của mình, dẫu cho họ vẫn tuyên truyền về việc “Vì Nhân Dân” trên mọi góc phố.


Giáo dục ở Mỹ giờ là chỉ dấu của bất bình đẳng xã hội

Một ví dụ điển hình về cải cách giáo dục ở Mỹ: chương trình Boston Public Schools 2030 (BBPS 2030) và 1 tỷ đô la Mỹ cho 10 năm. [33] 

Hầu hết ngân sách dành cho việc sửa chữa và xây dựng mới, dành cho mua trang thiết bị, mà không hề có phương án đề cập đến đào tạo giáo viên, chuyển đổi giáo viên hay nhân sự tại hệ thống giáo dục phổ thông Boston.

Hơn thế, khi được hỏi về định nghĩa “Giáo dục thế kỷ 21” là gì, bởi những mục tiêu cho đề án 10 năm này là hướng đến Con người thế kỷ và Giáo dục thế kỷ, không ai ở BBPS trả lời được, hoặc có lẽ, điều đó đâu có quan trọng, bởi ai biết được 10 năm nữa sẽ ra sao? 

Nhưng biết bao con trẻ, bao gia đình, bao nhiêu giáo viên, đã và đang sống và lo ngại về tương lai nào trong đề án đó, với 1 tỷ đô la Mỹ?  

Điều này có lẽ chưa phải là tệ nhất trong giáo dục Mỹ, bởi nếu đọc kỹ bản dự kiến tài chính của BBPS 2030, điều cần đặt câu hỏi lớn nữa, không phải chỉ cho giáo dục, mà cho tương lai của nước Mỹ, đó là ngân sách dành cho giáo dục đặc biệt (trẻ em khuyết tật) tăng đột biến, nó tương ứng với tỷ lệ dân số Mỹ đạt chuẩn “tàn tật” và chính sách hỗ trợ xã hội lên tới 13% trong gần 15 năm qua! [34]

Điều thực tế này chỉ có ở Boston /Mỹ?

Không, nó ở tất cả các góc phố, các địa phương của toàn thế giới, đặc biệt trong giáo dục công, khi cắt giảm ngân sách dành cho giáo dục và giáo viên là “từ khóa” tiết kiệm ngân sách nhà nước.  [35]

Khi nói đến “tàn tật”, xin làm ơn, chúng ta đừng chỉ nghĩ đến những con người tàn tật về thể xác, rất rất nhiều thế hệ giáo viên và học sinh đã và đang bị thể chế và các quy định, các chương trình giáo dục của chúng ta làm cho “tàn tật” về tâm hồn và thể trạng tâm lý. [36]  

Nỗi lo về tiền, về ăn uống, về chỗ ở ổn định đã và đang là nỗi ám ảnh của hơn một nửa thế giới này [37], mà trong tâm lý học, đó là những “vết xước” đầu tiên và sâu đậm ảnh hưởng đến toàn bộ mọi suy nghĩ và quyết định cuộc sống của chúng ta, dù là quyết định cho cá nhân hay cho tập thể. Thế nhưng, nhân danh giáo dục, chúng ta đã và đang làm gì với “tâm lý” của con trẻ, của học sinh và giáo viên? [36]

Khi con tôi phải đối mặt với kiểm tra hàng ngày về môn tiếng Hoa, tôi ngạc nhiên vô cùng, bởi điều đó buộc nó phải học suốt ngày đêm để lo giữ “điểm tốt’ và học bổng trường cho, nhưng hóa ra, đó lại là cách UT-Austin đang làm thử nghiệm cách dạy của Trung Quốc với sinh viên Mỹ trong ngôn ngữ mới.

Khi tôi được học quản trị lãnh đạo giáo dục đại học với A&M Corpus Christi, những câu hỏi, “Ai quản trị/khai thác dữ liệu sinh viên của trường?  Ai có quyền dùng hình ảnh và hoạt động của sinh viên để marketing, mà không được sự chấp thuận của sinh viên?

Ai có quyền tăng phí và tiền học liên tục hàng kỳ, mà không hề có bất kỳ cuộc họp và ý kiến của hội sinh viên trong trường? Ai có quyền buộc sinh viên phải học online, khi họ đăng ký học tại campus?”, không có ai trả lời.  

Đó là nỗi ám ảnh tâm lý thường xuyên của những sinh viên, khi họ hỏi, nhưng không có ai có trách nhiệm trả lời, không ai có trách nhiệm với sinh viên và học sinh của mình, và để giải thích tại sao, 65% sinh viên Mỹ bỏ học hoặc không thể tốt nghiệp. [38] 

Họ bị “kỳ thị” trong trường lớp đến mức độ phải bỏ học và mang nợ, rồi để cho ai đó kêu gọi “vì một nền kinh tế tri thức, chúng ta sẽ đặt mục tiêu 80% dân số Mỹ phải có bằng cấp sau tốt nghiệp phổ thông”, nhưng đến 50% tốt nghiệp đại học cũng vẫn thất nghiệp và không thể giải quyết được đồng thời với vấn nạn “thiếu giáo viên phổ thông” ở Mỹ. [38]

Nghịch lý giáo dục và xã hội đã đến đỉnh cao của bi-hài kịch chưa? Tiền vẫn mất hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm, giáo dục chất lượng vẫn thấp, người học dù tốt nghiệp hay không thể tốt nghiệp đại học không có nhiều cơ hội để đóng góp và giải quyết cho chính “vấn nạn” của Mỹ: thiếu giáo viên.

Vậy, nguyên do tại đâu? Có phải chỉ vì thiếu tiền, thiếu giáo viên?

Môi trường gia đình và xã hội xung quanh giáo dục

Theo báo cáo tôi đọc từ Mỹ, mỗi đô la tiêu cho giáo dục sớm ở trẻ, chính phủ Mỹ tiết kiệm được hàng nghìn và hàng chục nghìn đô la Mỹ trong suốt cuộc đời công dân của Mỹ, đặc biệt tránh tình trạng những trẻ em và những người mới lớn da màu và thu nhập thấp vi phạm pháp luật và vào tù từ tuổi vị thành niên [39]

Tương tự vậy, người ta nhận thấy, những đổ vỡ trong gia đình Mỹ tăng nhanh chóng trong hơn 30 năm qua, với tỷ lệ gần 70% dân số Mỹ có trải nghiệm gia đình một cha/một mẹ [40], và nếu ở gia đình gốc Phi Mỹ, tỷ lệ tội phạm ở trẻ vị thành niên là đáng quan ngại [40]. 


Cách mạng đại học Mỹ sẽ đi về đâu?

Và xét trung bình, tỷ lệ tự tử ở người trẻ tuổi, tỷ lệ thuộc đối tượng chính phủ giám sát cũng đều tăng lên, và tốn ngân sách nhà nước những khoản khá lớn. [40]

Người ta nói đến giáo dục và nói đến cha mẹ và gia đình như một cấu trúc cơ bản gây dựng nên giáo dục sớm cho trẻ.

Nhưng, ở nhiều nơi và nhiều thời điểm của cuộc sống thời đại này và từ 70 năm trước, người ta cũng đã từng nhận định từ một nghiên cứu dài nhiều thế hệ về việc “Nếu bạn nghèo, tốt nhất đừng đẻ và không nên có con!” [41]

Trong suốt cùng thời gian đó, không biết bao nhiêu nghiên cứu khoa học ở rất nhiều lĩnh vực đều nhấn mạnh đến một ý “số phận của con người được định đoạt từ trước khi cha mẹ có quan hệ”, bởi trí tuệ và sức khỏe, gene và môi trường gia đình, môi trường sống và làm việc của không chỉ thế hệ cha mẹ, mà kể cả thế hệ ông bà đã quyết định yếu tố bạn là ai, bạn hành xử ra sao, bạn sẽ học hành như thế nào, tương lai của bạn thuộc về đâu [42]…

Khi đọc những nghiên cứu về con người và giáo dục dựa trên những mảng khoa học khác nhau, nó làm tôi suy nghĩ rất nhiều đến những cuốn viết về toàn cầu hóa và bất bình đẳng toàn cầu hiện nay. [43] 

Như thể chúng được sinh ra cùng một hệ tư tưởng, tư tưởng của những kẻ thống trị quyền lực, khi dùng nhiều nghiên cứu khoa học để minh chứng rằng “lịch sử quá khứ quyết định hiện tại, lịch sử hiện tại quyết định tương lai”, hay giả “8000 năm trước công nguyên vẫn đang thò bàn tay định mệnh để vẽ nên thời đại của chúng ta hiện nay”. [42]

Chỉ tiếc là tất cả các nghiên cứu kể trên đều quên đi vai trò “định hướng của quyền lực chính trị - kinh tế” lèo lái các nhận định [43], mà như tôi có nêu ở phần giáo viên, khi chúng ta sống với hệ thống “bần cùng hóa” giáo viên và nhân dân của mình, thì đó đâu phải chỉ là bạn thông minh hay bạn tử tế là đủ, mà bạn sinh ra ở tầng lớp nào để quyết định bạn sẽ là ai ở tương lai, thế thì còn gì để nói đến vai trò của gia đình và giáo dục nữa nhỉ?

Một ví dụ điển hình khác ở Mỹ dễ nhận ra, đó là sử dụng zip code địa chỉ trường tốt để “thổi’ giá bất động sản, giá nhà cửa lên. [44] 

Khu dân nghèo và tỷ lệ tội phạm cao như khu chúng tôi đã từng ở, Barcaneer, Texan Trail, Texas, thì dù con tôi là một trong những học sinh xuất sắc nhất trường, dù tôi có là nghiên cứu sinh hay nhất lớp, các bạn của con tôi không ghé qua nhà chơi thăm được, bởi chúng được dặn rằng đó là khu nhà nghèo và tỷ lệ tội phạm cao.

Bất chấp sự thật là khu này là căn cứ của quân đội Mỹ từ 1950. Bất chấp sự thật là chúng tôi đã luôn nỗ lực làm tình nguyện viên và đóng góp hết sức cho Corpus Christi, từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng chúng tôi ở đó.

Đây không phải lỗi của con trẻ, không phải lỗi của dân nghèo, không phải lỗi của bọn tội phạm luôn. Đó là lỗi của chính phủ và những kẻ buôn ở Mỹ. 

Trong khi đó, khi bạn con tôi phải mang vòng kiểm soát điện tử ở chân đến trường học thì được coi là chuyện bình thường hoặc giả như giáo viên giỏi toán gốc Trung Quốc, dạy nửa giờ, còn nửa giờ quảng bá cho buôn bất động sản và lấy chồng Mỹ giàu cũng là bình thường ở trường đó. [45]

Dân nghèo có lỗi ư? Tôi luôn học được từ những bạn bè tôi ở khắp nẻo đường nước Mỹ. Tôi luôn nhìn thấy người dân Mỹ chăm chỉ làm việc 60-80 tiếng /tuần và nhận tiền chỉ đủ tiêu, thậm chí không đủ để con đi vào đại học. 

Nhưng, tại sao, khoảng cách giữa nghèo và giàu, khoảng cách giữa zip code này và zip code khác lại thành dấu ấn như vậy, dù với những đứa trẻ cấp 2 – 3?  Tại sao có những kẻ tự hào về chỉ mỗi lấy chồng giàu và đi buôn lại thành giáo viên ưu tú? 

Sự mạt trong giáo dục của nước Mỹ đã được nhìn từ những góc nhỏ vậy thôi, nhưng nó nói lên đầy đủ sự chênh lệch, không chỉ là thu nhập, không chỉ là đạo đức và hành xử xã hội, mà là sự xuống cấp nghiêm trọng về nền tảng tư cách con người, nhất là khi giới trẻ Mỹ được học toán từ những kẻ thiếu tư cách như bà giáo dạy toán của con tôi.  

Tư tưởng “sẵn sàng làm giàu bằng mọi cách”, “sẵn sàng làm mọi thứ để vươn lên”, “sẵn sàng chà đạp lên những nguyên lý đạo đức hành nghề và đạo đức chuẩn mực xã hội”, đã được thể hiện không chỉ ở Corpus, ở Mỹ mà nó đã thành một “bệnh” lan khắp thế giới, nhất là nhân danh giáo dục, họ làm hỏng toàn bộ các thế hệ tương lai, bằng chính những hành động trái với lời nói  của mình, dù đó là giáo viên hay những nhà lãnh đạo chính trị - kinh tế.


Chúng ta đang sống trong thế giới nào?

Người lớn dối trá, lừa bịp và ngạo mạn với con trẻ, con trẻ làm sao học trung thực và tử tế từ đó? Mà nếu đã thế, mơ ước đi lên toàn cầu giải quyết được gì? Hỡi những bạn đang “rao giảng” về công dân toàn cầu?

Những đổ vỡ niềm tin trong từng cá nhân, từng quan hệ, từng gia đình, dưới sức ép của vòng quay cuộc sống mưu sinh, bị chà đạp từ những tập đoàn, từ những nhà quản trị doanh nghiệp hay chính trị gia, đến những đổ vỡ trong giáo dục, mà giáo viên cũng chỉ là một vai diễn được ai đó giật dây nào thì diễn vai đó, bảo sao tất cả chúng ta đều đồng thuận dối trá với con trẻ và giáo dục? 

Cách mạng giáo dục và học tập? Hay tìm lại con đường đúng cho nền giáo dục con người có nhân cách?

Cách mạng giáo dục và học tập: nỗi lo từ cách mạng văn hóa kiểu Trung Quốc đặc sắc được nhân bản toàn cầu?

Tôi thú thật là rất sợ từ “cách mạng”, dù đó là trong giáo dục và học tập. Bởi có lẽ, trong ít nhất 70 năm qua, nhất là khu vực châu Á, ở Trung Quốc và những quốc gia tương tự, họ có quá nhiều cuộc cách mạng mà vi phạm đến nhân quyền quá lớn, quá nhiều hệ lụy [4] xảy ra khi cách mạng để làm nên “Sống Đọa Thác Đầy” như Mạc Ngôn [46] và nhiều tác phẩm khác đã ghi lại “Nghìn năm công tội”.

Với lịch sử xa hơn đôi chút, vào năm 1945, G. Orwell viết về Trang trại Súc vật [47] với hàm ý mô tả về Cách mạng tháng 10 Nga và những gì xảy ra sau đó.  

Thế nhưng lịch sử thật trớ trêu, bởi từ 1970 và sau đó nữa, 1990 đến nay, hóa ra tất cả đều cùng một trang trại. [48]

Tốc độ trang trại hóa trong thời đại toàn cầu đang được mô tả bằng từ ngữ của nhà báo đoạt giải Pulitzer là “Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm” (Xin cảm ơn vì đến trễ, Thomas Friedman) [16], mà đâu đó, Trung Quốc, với túi tiền to của mình, đã được không chỉ chào đón mà còn được tung hô ở Davos 2017 như những Quý Ngài mang đến tự do – công bằng thương mại, hay giả dựa trên những tài trợ của mình, chính phủ Trung quốc thuyết phục được UN – UNESCO quảng bá tên tuổi của mình cho công nghệ giáo dục với AI, bất chấp lịch sử nhân quyền của họ với chính nhân dân Trung Quốc ra sao. [49]

Khi 5 năm hơn qua đi với giáo dục Mỹ, mà ai đó cứ cố tình mạo danh tôi là dân Trung Quốc, bất chấp tôi luôn phải khẳng định rõ rằng tôi là người Việt Nam, tôi có lẽ sai, nhưng tôi tin rằng, nước Mỹ yêu thương Trung Quốc thật lòng, bởi họ vẫn tiếp tục hy sinh người Việt Nam để tìm cách “giúp dân chủ hóa” Trung Quốc theo con đường toàn cầu hóa, một cách họ đã hy sinh 100 triệu người Mỹ để 800 triệu dân Trung Quốc thoát nghèo trong 30 năm qua. [50] 

Và cũng như để họ có thể chia sẻ và định hướng làm sao Trung Quốc kiếm chác toàn cầu, bằng học Mỹ phương thức: một tay cầm tiền đi mua chính phủ tham nhũng ở châu Á và châu Phi, một tay mang súng đi “dọa” để “một tấc đất tổ tiên cũng không nhường” như ở Biển Đông [51] hay chiến lược “thuộc địa mới” vành đai con đường cho các nước nghèo và thiếu tiền để phát triển. [49]  

Tôi muốn nói rõ là tôi phản đối những hành vi này của các chính phủ Mỹ và Trung Quốc, bởi với nhân dân Trung qQuốc, tôi luôn kính trọng con người, văn hóa và tư cách hàng nghìn năm văn minh Trung Hoa, dẫu cho sự thật là chúng ta ở đất nước nào, chính phủ nào thì chúng ta cũng phải mang giá trị mà chính phủ đó đại diện!

Tại sao tôi quan ngại về cách mạng giáo dục và học tập, khi được UNESCO, UNICEF kêu gọi?

Thứ nhất, từ “cách mạng” luôn là từ cần nghiêm túc xem xét cẩn trọng, bởi hình ảnh và từ ngữ  trong suốt 5 năm qua, từ các tổ chức toàn cầu như UN, hay đến các chính phủ như ở Việt Nam, ngôn ngữ đang thể hiện việc chúng ta “lạm dụng” từ ngữ. 

Từ “lạm dụng” đến “dối trá”, thú thật không xa. Nhất là khi nhiều chương trình của UN - UNESCO đã và đang được tài trợ bởi những tập đoàn và chính phủ đều có dấu ấn “tội phạm” chiến tranh, tội ác chống nhân quyền hay lạm dụng lợi ích và địa vị độc quyền của mình trong công nghệ và tài chính, để thực hiện những kinh doanh độc quyền quá lâu trên dữ liệu lớn của toàn cầu, ít nhất trong hơn 20 năm qua.

Thứ hai, như câu hỏi được WEF 2016/17/18 đều nêu ra [52], thế giới chưa trả lời được những câu hỏi cơ bản nhất về nhân quyền, về dữ liệu cá nhân, ai sở hữu, ai khai thác, ai làm gì và được phép làm gì, dù đó là chính phủ hay các tập đoàn, trong khi nghiên cứu UNESCO Statistics cũng đã chỉ rõ, việc nghiên cứu sử dụng dữ liệu lớn mang tính xâm phạm nhân quyền rất rõ, đặc biệt là những công nghệ AI mang tính thiên kiến, phân biệt sắc tộc, phân biệt giới tính và đủ các loại hình có thể gây nhầm lẫn trong đó [53]. 


Khi thông minh được dùng nhiều quá ở Việt Nam, trừ giáo dục!

Vậy, tại sao, và ai có thẩm quyền đánh đổi nhân quyền của 7,5 tỷ người với lợi ích của vài hãng công nghệ và quốc gia để lấy tiền tài trợ cho UN-UNESCO và đâu đó vài chính phủ bất lương kinh doanh bằng dữ liệu nhân dân, dữ liệu học sinh sinh viên của mình?

Thứ 3, không phải tôi mà Angus Deaton, với nghiên cứu về bất bình đẳng toàn cầu 200 năm qua mô tả “Những lời lẽ đẹp đẽ làm vỏ bọc cho các nhà chính trị gia”; “Dù chúng ta nói giúp đỡ họ (những quốc gia nghèo đói và thất học), nhưng đó lại là lợi ích của chính chúng ta, và vì thế, dù có thất bại, chúng ta vẫn muốn tiếp tục, bởi đó là lợi ích và danh dự của chúng ta. Chúng ta nói giúp đỡ, nhưng luôn có sự khác biệt giữa chúng ta và họ”. [20] 

Lời kêu gọi cho giáo dục, cho cách mạng giáo dục trong thời điểm này đi cùng với xóa đói nghèo dưới mọi hình thức, và đặt trong bối cảnh một thế giới hai con đường Mỹ - Trung, mà thực chất chỉ là một [54], nên hiểu thế nào?

Liệu có hợp lý không, có đủ nguồn lực không, có đủ sức mạnh thuyết phục không, khi hàng trăm năm qua chúng ta ì ạch giữ cho các quốc gia vừa nghèo đói càng nghèo đói, vừa ngu dốt càng ngu dốt, để cho những kẻ giúp đỡ xóa đói nghèo giàu lên gấp 4 lần, thì giờ này [55], lý do chỉ vì thế kỷ 21 tất cả lại thay đổi nhanh chóng đến thế ư?

Thế thì tiền ở đâu, nếu không phải là “mỡ nó rán nó” và “vặt lông không đau”, như cách ví von của Việt Nam, bằng cách các quốc gia nghèo đói bán hết dữ liệu cá nhân và công dân của mình, dưới khẩu hiệu “giáo dục toàn cầu”, “xóa đói nghèo”, được giương cao?

Bởi nhiều nhà nghiên cứu đang lấy Trung Quốc và một số quốc gia như Việt Nam là ví dụ điển hình cho xóa đói nghèo và vượt lên về giáo dục. 

Tôi chỉ xin nhắc lại một ví dụ nhỏ về thói dối trá trong dữ liệu của Trung Quốc hay các nước tương tự được mô tả trong cuốn “Thăng Trầm của Những Quốc gia” [56], rằng bất chấp IMF, World Bank hay các tổ chức quốc tế nói gì đi nữa, với giới đầu tư có nghề, họ đã biết Trung Quốc chỉ tăng trưởng chưa đến 4% từ 2015 đến nay, với tất cả các dấu hiệu vỡ nợ đều nằm trong các chỉ số báo động đỏ. 

Vậy, lý do gì, ai đứng sau hỗ trợ cho Trung Quốc đi vòng quanh thế giới để quảng bá cho Một Vành Đai, Một Con Đường?

Tương tự về những thông tin chả đáng tin cậy về các nền kinh tế tốt, dù cuốn Thăng Trầm Những Quốc gia tự xếp hạng (có định hướng) [56], bởi lẽ, khi nói đến tăng trưởng của các nước như Mỹ, không thấy nói đến nợ Mỹ đã đến ngưỡng nào?

Và hình ảnh của cả Mỹ và Trung Quốc, có lẽ ngoài đấu võ mồm về chiến tranh công nghệ - thương mại, họ như những kẻ “thổi” quá to và tất cả, nếu nhớ không nhầm, thì chỉ là ai vỡ nợ trước ai để gây nên một sự đổ vỡ toàn diện kinh tế “toàn cầu hóa” sau hơn 30 năm qua mà thôi? [57]

Vì sự lo ngại vỡ nợ và đổ vỡ toàn cầu hóa được “vẽ” ra hơn 30 năm qua và làm khánh kiệt hầu hết các quốc gia trên thế giới, mà tựu trung chỉ làm lợi cho số quá ít, bất bình đẳng giữa các quốc gia và trong từng quốc gia đã lên đến mức “lớn chưa từng có trong lịch sử nhân loại”. [55]

Theo Robert Gordon, giáo dục các cấp, giáo dục đại học, đã và đang là rào cản cho tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và là chỉ dấu bất bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội Mỹ. [50]

Trung quốc, dù mới chỉ là 1/10 của Mỹ, nhưng tất cả các chỉ dấu về một kinh tế bất ổn và bất bình đẳng xã hội cùng nợ không thể kiểm soát cũng ở mức khủng hoảng. [57]

Những quốc gia như trên đang lèo lái về giáo dục toàn cầu, về công dân toàn cầu, về những tiêu chuẩn và quan điểm thế nào để xây dựng giáo dục và công dân toàn cầu, dựa trên con đường internet vạn vật, số hóa vạn vật, kể cả con người, kể cả vi phạm nhân quyền, bằng mọi giá.

Liệu có ai cùng chia sẻ quan ngại của tư tưởng Thế Hệ Không Giới hạn chính là hình ảnh của hồng vệ binh thời cách mạng văn hóa, được gây dựng, tẩy não thế hệ trẻ và họ được cải tạo với tư tưởng, Không có gì Đáng Sợ, Không có gì Phải sợ, đang quay lại thế giới này?

Tôi không nhìn thấy tư tưởng nhân bản, tư tưởng đạo đức làm người trong giáo dục toàn cầu, bởi khi họ đã chà đạp lên nhân quyền của con người và quyền của con trẻ, đó là tội ác, thì lý do nào để thuyết phục rằng, những ai đó, những hãng nào đó, sẽ không dùng chính học sinh, sinh viên và con người làm đối tượng để tiếp tục phạm tội ác, nhằm đạt được mưu tính thống trị thế giới?

Khi cuộc sống mà phải Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm [16], con người và giáo dục nằm ở chỗ nào?

Khi giáo dục không chờ đợi, nhưng tất cả nền tảng của giáo dục lại không phải vì con người, không vì sự tiến bộ của nhân loại và xã hội mang tính nhân bản hơn, chúng ta có lặp lại lịch sử mà một thời chính chúng ta lên án ở trang trại súc vật?

Tất cả những nền tảng của giáo dục và mô hình giáo dục, gồm cả kỹ năng, năng lực và phẩm chất con người, nếu nhìn kỹ lại lịch sử, hầu hết đều được nghiên cứu và xây dựng từ thế kỷ 19 và 20 rồi. Thế thì tại sao lại bảo là “cách mạng giáo dục”?

Có lẽ, cách tiếp cận đúng thời đại này là đừng làm những gì gây hại cho thế hệ trẻ cũng là đủ tốt để bắt đầu lại những tư duy đúng về thế nào là giáo dục cho con người thực sự!

Xin hãy để con trẻ ra khỏi trang trại súc vật mà cha ông chúng nói đến từ thế kỷ 20 mà mãi vẫn cứ lặp lại đến bây giờ.

Tài liệu tham khảo:

[1] http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/dear-dean-of-graduate-studies-tamucc.html; http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/quyen-duoc-song.html; http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/quyen-con-nguoi-trong-the-gioi-internet-va-nen-kinh-te-chia-xe.html;

[2] March 18, 2019 Letter to UN-Human Rights Council and other related Boston authorities: 

-  You are kindly requested to submit your complaint in writing in one of the six official UN languages (Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish) and to use these languages in any future correspondence;

- Anonymous complaints are not admissible;                        

- It is recommended that your complaint does not exceed eight pages, excluding enclosures.                      

- You are kindly requested not to use abusive or insulting language.

I. Information concerning the author (s) of the communication or the alleged victim (s) if other than the author

Individual ☐x                  Group of individuals☐                 NGO☐                  Other ☐

Last name: NGUYEN

First name(s): HUONG THI LAN

Nationality: Vietnamese

Address for correspondence on this complaint:

+ Vietnam: Nguyen Thi Lan Huong, NEWASIA GLOBAL LEARNING,

19th Fl., Indochina Park, 4 Nguyen Dinh Chieu St., Dist. 1, Ho Chi Minh, Vietnam

+ US: Huong Nguyen (Ann), NEWASIA GLOBAL LEARNING, St. Francis House, 39 Boylston St., Boston, MA 02116, U.S.A

Tel and fax: (please indicate country and area code)

+ Vietnam: (+84) 903 – 000 140 [currently, offline as I live in US. Will inform when it might work back]

+ US: (+1) 617-401-6650       

E-mail: highed.newasia@gmail.com; huong.newasia@gmail.com; newasiagloballearning@gmail.com

Website: www.newasiagloballearning.com

Submitting the complaint:

On the author’s own behalf:  ☐x

On behalf of other persons: ☐ (Please specify: ………………..)

II. Information on the State concerned

Name of the State concerned and, as applicable, name of public authorities responsible for the alleged violation(s):

1. Boston City Council – Massachusetts, U.S.A

2. US Army – U.S.A

3.  Texas A&M University – Corpus Christi - Texas

III. Facts of the complaint and nature of the alleged violation(s)

The complaint procedure addresses consistent patterns of gross and reliably attested violations of all human rights and all fundamental freedoms occurring in any part of the world and under any circumstances.

Please detail, in chronological order, the facts and circumstances of the alleged violations including dates, places and alleged perpetrators and how you consider that the facts and circumstances described violate your rights or that of the concerned person(s).                    

1. Illegal hacking/reading my brain/thinking without any written acceptance/agreement

From November 14, 2018 – present, I have been arrived and living in Boston, MA, U.S.A for international volunteering to look for any chance to learn, study Higher Education for students-at-risk who face the same with my own experiences in 2014-2017 at Texas A&M University, Corpus Christi, Texas, USA.

During the time, I volunteer my free time to serve homeless people at Harvard Square, Christ church (0 Garden St, Harvard; https://www.harvardsquare.com/christ-church-cambridge, First Church Cambridge, https://www.firstchurchcambridge.org/friday-cafe, and Arlington church, https://en.wikipedia.org/wiki/Arlington_Street_Church], on Thursday Meals at Christ Church (from 4pm-7.30pm); Friday Café at First Church (from 1pm-5pm); and at Arlington Church (from 5.30/6pm – 7pm), every week.

On March 01, March 08, 2019, after 7 weeks working as international volunteer at Arlington Church and self-observer, I checked by my knowledge on how/why to connect my thinking/brain with some alarms at washing machine nearby my place at kitchen room. At any time I thought of some key words, for example, students at risk, James, or how to work out with Boston….all relating to my self-studying about Higher Education and Education system in US, the alarm was arisen up, clearly to all volunteers worked with me at these time.  I asked some guys in charge of kitchen room where I volunteered, how washing machine might rise alarm when the timing for any cleaning cycle had not yet finished. They could not explain, even we all know clearly what/how process of cleaning shall work.

I wrote 2 reports on these matters and addressed to Boston Police, Mayor of Boston, City Council, Mrs. Elizabeth Warren – MA Senator, US Congress – Committee of Homeland Security & Committee of International Human Rights, FBI – Boston [the emails were sent directly to their emails and website contact; and all were addressed via guaranteed mails]

Till now, dispute my urgent request for opening an investigation on illegal hacking/reading my brain, international volunteer at Boston from March 1, 2019 and March 8, 2019, Boston Police and related authorities in Boston and MA, still keep silence.

It was very dangerous when I looked back at my previous experiences at Texas A&M University, Corpus Christi (Texas), where I studied Educational Leadership Doctorate, and I experienced exactly the same: intangible infringement of my life by forcing so many struggles over my learning at university, especially they forced me to study more online learning rather than the laws request.

Reading other brain without written agreement, without their acceptance, is illegal.  Hacking other brain is the crime against human rights and all other rights relating to the legitimacy of any person in this world [1948 The Universal Declaration of Human Rights https://www.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/the-united-nations.html].

In the US, both are currently and obviously infringed by someone, by some organizations which I personally believe, they want to promote international education, international volunteers/exchange, and the same I learned at Texas A&M University, they tried to abuse my life for promoting refugee, immigration life or any other internet-based services that new folk coming to US or any country need.

As a human, a mother, an international volunteer, I do no harm for any American interest or any American.  I came back here after I lost 3 years and half for my EdD’ failure, in order to find the way for me and for the people the same like me. In return, I did receive the obvious infringement over my brain and my life, and at Catholic churches.

No one, to date, from authorities in US, from city level to Congress pay their time for studying or at least, replying to me sharing that, “Ok, I will take your case, as this is not only you, it might be millions of Americans are under the brain hacking’ threat”.

For your more information about the updates of human brain waves, human-tech interaction, and why I do concern so much on “brain hacking” is that:

(1) We, this international world and the national level, don’t have enough laws and enforcement to protect human rights on which some bad guys’ testing their technologies, especially in relation to hacking human brain for gaining advantage of knowledge and skills bases [Big Brain Data, On The Responsibility of Use…, https://link.springer.com/article/10.1007/s12152-018-9371-x https://www.livescience.com/59326-companies-investing-in-brain-hacking-tech.html; https://www.theguardian.com/science/2017/apr/26/new-human-rights-to-protect-against-mind-hacking-and-brain-data-theft-proposed].

On March 16, I red the news from TechReview about the completion for AI and tech, in which I am asking them and copying to you, UN – UN Human Rights Council and others, who/how our international communities might learn what do they do with our human brains, with our humanitarian data, when we do not know what do they do for hacking my brain now?

[“Boston Care. Student Success (@BostonCare) Tweeted:
@techreview Please advise, both, US and China don't abuse humanitarian data for testing their AI? Who/how international might manage these experimental tests over human brain and its human impacts (both: positive and negative)? Tks @BostonCare @UNHumanRights @UN @UNOCHA @HuongHanoihttps://twitter.com/BostonCare/status/1106941953336360962?s=17]

(2)  As I have my own professional life in last 25 years as a lawyer and international consultant in Vietnam and Asia [kindly have a look at www.newasiagloballearning.com; https://www.linkedin.com/in/huong-nguyen-014084132/], I am proud to say that bad guys love to have my professional knowledge and skills, without any acceptance and any penny for fee!  Furthermore, from my experiences at Texas A&M University, I was asked to study teaching to become teachers for K-12, rather than studying Higher Education, my own interest’ research in the last 15 years. To date, from UNESCO and many other reports, the world lacks of 69 millions of teachers, all kind [http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/close_to_69_million_new_teachers_needed_to_reach_2030_educat].  It sounds logically for anyone who might love to hack and transfer my brain knowledge and experiences for storing, analyzing, commercializing, teaching, training recruiting more people to learn and become teachers as they suggested me in 2015-2017 at Texas A&M University – Corpus Christi.

(3) When people talk about data, they just think about numbers and all materials recorded in machine.  But in the last 2 years I observed (from 2017-2019), all my thoughts have been red and analysed, if I don’t want to say, they have studied and influenced my life for their studying since 2001-2019.  In some cases, I got their notices which I have never known who/why did they do that with my thinking. I am very concerned, whether hacking human brain has been well developed to influence others, the same like Big Brain Data, On The Responsibility of Use, https://link.springer.com/article/10.1007/s12152-018-9371-x; or How Tech Companies are making hacking brain reality, https://www.bitbrain.com/sites/default/files/blog/architecture_of_bci_solution_04_english_logos_proceso.jpg? We have never known all of these, as you and I and all the world, all are not tech guys and we are NOT the bad guys who love to “hack” other brains.

This is the reason I must write and ask your help.  This is not only request for my situation as I repeated many time with US authorities, it might happen to them, to millions of American people, especially at this critical time, no one cares for human rights or you cannot ask for human rights protection.

The last and the biggest concern is for kids’ brains! We have never known, if they do hacking with my brains, for education service purposes and for global internet-based services, how’s about kids’ brains? And why do many others also have a connection with my brain’ thinking, at the same time?  Please look at FBI’ warning for student data and think if it happens the same for their brains [http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/fbi-education-technologies-data-collection-and-unsecured-systems-could-pose-risks-to-students.html]

Please kindly help to investigate my case, to find the answer, to find the just, for future generations, as today, US, Vietnam authorities keep silence on my case, I am wondering they paid off already for their losses by other hacking [https://baomoi.com/hon-6-nam-tren-1-000-website-co-quan-nha-nuoc-cua-viet-nam-bi-hacker-tan-cong/c/22628444.epi; https://www.wired.com/2016/10/inside-cyberattack-shocked-us-government/].

2. Illegal approach to recruit me for the US Army works, during the time I volunteered at Boston churches

Some places around Harvard Square are my volunteering for homeless people.  Unfortunately, someone love to recruit me for their works, even I shared officially, I came to US for learning, not for any other purposes. The same purpose I came in 2014, and now, 2018/19, and I have never changed that! Unfortunately, the same like 2 books described: Making Harvard Morden – The rise of America’ University, Spy Schools – How the CIA, FBI and Foreign Intelligence Secretly Exploit American University (Daniel Golden).  It’s very damaging America’ reputation when they explore the international students and international volunteers for US Army recruiting, with whatever the reason. But it must be a warning for all people in this world that, we might work as a volunteer, we might come to new country for learning or for travelling, be cautious with some strange people who might offer you many things that you don’t know what they mean.

For this part, I cannot provide any specific evidence, but one black guy with name Jack – phone number: (+1) 617-645-1068 who I met at Friday Café (Friday) offered me “Go Army”.

To be clear, I am a Vietnam Veteran Association’ supporter from 2015-2019. I love all Veterans who sacrify their life and honor for America, and because I love American values: freedom-democracy-human rights. But the way someone approached and asked for army services made me understand that I don’t have my rights in the US, as I might reflect back to my previous experiences at A&M University: they wanted me to do for their business, not my own interest learning and research! Obviously, they are infringing my life, not only in March 2019, but backing to 2014 and before that!

3. Illegal disturbing my learning process and as a consequence, infringing the human rights of international student at Texas A&M University, Corpus Christi, Texas

For all things happened at Texas A&M University, Corpus Christi, at Ray high school where my daughter studied 3 years there, might I send herewith a link with some official writing to Dean of Graduate Studies: http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/dear-dean-of-graduate-studies-tamucc.html, and FBI’ warning letter for student data protection [http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/fbi-education-technologies-data-collection-and-unsecured-systems-could-pose-risks-to-students.html], Letter to US Congress for Fraud Universities and Banking system in US [http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/who-controls-the-fraud-banking-systems-in-the-usa.html];

I finally and regretfully dropped out my PhD program at A&M University – Corpus Christi, and my daughter too, out of UT-Austin-Texas, in November 2017. We tried to explain that we faced with hardship, a part of our stories, but more than that, we have been abused and infringed our human rights, our international students’ rights, more than 3 -5 years (till now as you might know when you read above).

We left US, left our learning, with debts, with heart breaking and the most hurting is we did not understand, why do we love America and American values: freedom-democracy-human rights, we faced with all the opposites, obviously for a long time, and we could not call out helps, from authorities and from local communities, even both, my daughter and I deeply devoted for Corpus Christi and Texas community with our hearted- volunteering works, at any time and by anything we could.  I want to make this complaint clear that, we have never wanted to hurting America, but deep at heart, I don’t want America destroy themselves by infringing their own values that we, Vietnamese, came to US to learn from them. We want all Americans, the same like me, we live in peace and love, for educating people’ intellectual and community conducts.

As an American at heart, I love my life and freedom. I don’t accept anyone, any organization, might act above laws to infringe my human rights, especially when America stated clearly that “This is the free country, for free people”.

Abraham Lincoln well said “Those who deny freedom to others, don’t deserve the ones for themselves”. 

I ask you to help me, to help American authorities learn that they must follow the human rights they commit to protect, in US, in Vietnam and in anywhere I go/live.

For your reference, my full name – NGUYEN THI LAN HUONG, my picture together with NEWASIA GLOBAL LEARNING, the same for my daughter’ name AN QUYNH CHAU, with NEWASIA GLOBAL LEARNING, has been well registered and protected as trademarks/trademark filing with Vietnam National Office of Intellectual Property, in December 2018, that protection I must do to ask for my life’ right, when I left US in 2016/2017.

IV. Exhaustion of domestic remedies

1- Steps taken by or on behalf of the alleged victim(s) to exhaust domestic remedies– please provide details on the procedures which have been pursued, including recourse to the courts and other public authorities as well as national human rights institutions, the claims made, at which times, and what the outcome was:

I wrote many letters from 2016-2018, addressing to:

-  Texas A&M University – Corpus Christi, Graduate School and President

-  Texas A&M University – Trustees

- Texas Board of Higher Education (asking their opinion on online learning and how/who protect me as international student in Texas, under the Higher Education regulations; http://www.thecb.state.tx.us/)

- Vietnam Embassy in US, Vietnam Consulate in Houston, asking their helps to voice up my case with relevant US authorities

- Vietnam Association of Youth and Professionals in US, where all my daughter and I’ activities with Vietnamese students organized and recorded

- NAFSA – US Professional Organization focusing on international students matter in US

-Texas General Attorney for seeking their help in my case at Texas A&M University, Corpus Christi

- US Congress, Hillary Clinton with Onward Together, Obama Foundation

All kept silence, from 2016 - present.  That is the reason I understand the truth that, as a person,  a human, an international student, who came to US for studying, for learning and contributing to local community, they could not voice up for me! They are busy for doing global business! And their silence is the best remedy for me, from their expectations!

2- If domestic remedies have not been exhausted on grounds that their application would be ineffective or unreasonably prolonged, please explain the reasons in detail:

V. Submission of communication to other human rights bodies

1- Have you already submitted the same matter to a special procedure, a treaty body or other United Nations or similar regional complaint procedures in the field of human rights?

No, except my letter to address many times to UN Headquarters, UN Human Rights, UN Human Rights Council, US Congress and Embassy in Vietnam, Vietnam Government, for asking protection over my rights from August 2018-March 2019.  The reference of this letter is here [http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/quyen-con-nguoi-trong-the-gioi-internet-va-nen-kinh-te-chia-xe.html; http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/yeu-cau-bao-ho-quyen-con-nguoi-quyen-nhan-than-gan-lien-voi-cac-thong-tin-ca-nhan-va-du-lieu-tai-khoan-ca-nhan-di-kem-cac-thong-tin-ve-lien-he-giao-dich-cuoc-song-trong-the-gioi-internet-va-nen-kinh-te.html; http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/thu-ngo-ve-bao-tro-cho-quyen-cong-dan-va-nhan-than.html]

2- If so, detail which procedure has been, or is being pursued, which claims have been made, at which times, and the current status of the complaint before this body:

All of the above related offices and authorities kept silence without any reply.

VI. Request for confidentiality

In case the communication complies with the admissibility criteria set forth in Council resolution 5/1, kindly note that it will be transmitted to the State concerned so as to obtain the views of the latter on the allegations of violations.

Please state whether you would like your identity or any specific information contained in the complaint to be kept confidential.

Request for confidentiality (Please tick as appropriate):         Yes ☐                         No ☐x

Please indicate which information you would like to be kept confidential

Date: March 18, 2019                                                  Signature: Huong Thi Lan Nguyen

N.B. The blanks under the various sections of this form indicate where your responses are required. You should take as much space as you need to set out your responses. Your complaint should not exceed eights pages.

VII. Checklist of supporting documents

Please provide copies (not original) of supporting documents (kindly note that these documents will not be returned) in one of the six UN official languages.

- Decisions of domestic courts and authorities on the claim made (a copy of the relevant national legislation is also helpful): ☐x [Might I send the list of all letters to the above relevant authorities in the attached file]

- Complaints sent to any other procedure mentioned in section V (and any decisions taken under that procedure):

- Any other evidence or supporting documents deemed necessary: ☐x [Copy of my name/personal image, the same for my daughter, with NEWASIA GLOBAL LEARNING trademarks are attached in the separate file for reference. From these materials, it is understood that no one might infringe my rights, not only under human rights, but also, under intellectual rights, including my human brain’ intellectual]

VIII. Where to send your communications?

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Human Rights Council Branch-Complaint Procedure Unit
OHCHR- Palais Wilson

United Nations Office at Geneva
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: (+41 22) 917 90 11
E-mail:CP@ohchr.org

Website: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_in_World_War_I; https://tah.oah.org/february-2015/why-world-war-i-matters-in-american-history/; https://www.smithsonianmag.com/history/us-government-turned-away-thousands-jewish-refugees-fearing-they-were-nazi-spies-180957324/; https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/12/07/the-attack-on-pearl-harbor-united-americans-like-no-other-event-in-our-history/; https://www.voatiengviet.com/a/cuu-bo-truong-quoc-phong-my-chuck-hagel-chung-ta-da-bi-lua-doi-ve-chien-tranh-viet-nam-/4424386.html; https://www.csis.org/analysis/strategy-us-should-pursue-iraq; Destiny and Power: The American Odyssey of George Herbert Walker Bush; https://www.nytimes.com/2004/03/29/books/books-of-the-times-the-bush-family-father-son-freud-and-oedipus.html; The Restless Wave – John McCain;

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong; https://www.heritage.org/asia/commentary/the-legacy-mao-zedong-mass-murder; http://nghiencuuquocte.org/2014/11/11/mao-trach-dong-ngan-nam-cong-toi/; http://nghiencuuquocte.org/2015/04/24/dai-nhay-vot/; http://nghiencuuquocte.org/2016/05/30/hau-qua-cach-mang-van-hoa-sau-50-nam/; https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_Thi%C3%AAn_An_M%C3%B4n;

[5] https://www.weforum.org/agenda/2017/01/chinas-xi-jinping-at-davos-2017-top-quotes/; https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/china-and-tibet; https://foreignpolicy.com/2018/11/28/china-is-violating-uighurs-human-rights-the-united-states-must-act/; https://www.theguardian.com/news/2019/apr/11/china-hi-tech-war-on-muslim-minority-xinjiang-uighurs-surveillance-face-recognition; https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Credit_System; https://www.wsj.com/articles/how-a-chinese-scientist-broke-the-rules-to-create-the-first-gene-edited-babies-11557506697

[6] 50 Years of Revisiting Kerner Report, https://www.jstor.org/stable/10.7758/rsf.2018.4.6.01; 50 Years Revisit Coleman Report https://www.edweek.org/ew/section/multimedia/50-years-seeking-educational-equality-the-coleman-report.html; The Flat World and Education: How America's Commitment to Equity Will Determine Our Future, Linda Darling-Hammond; Anti-intellectualsim in American Life, R Hofstadter; The School We Deserve; Reign of Error, The Hoax of the Privatization Movement and the Danger to American Public Schools, D. Ravitch; https://www.npr.org/2011/04/28/135142895/ravitch-standardized-testing-undermines-teaching; The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are Undermining Education, D. Ravitch;

NO CHILD LEFT BEHIND: A DEEPLY FLAWED FEDERAL POLICY

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pam.21978

[7] Globalization of Higher Education, https://www.youtube.com/watch?v=gibe1jpPuyg&list=PLsVk4d_f8-MPCwZfD-HKndwaYtUT1UL6X;  http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/mot-the-gioi-hai-con-duong.html;

http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/quyen-duoc-song.html; http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/quyen-con-nguoi-trong-the-gioi-internet-va-nen-kinh-te-chia-xe.html; http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/future-of-internationalization-of-higher-education-he-quo-vadis.html; https://en.wikipedia.org/wiki/Competitions_and_prizes_in_artificial_intelligence;  https://m.economictimes.com/news/defence/army-chief-for-tapping-ai-big-data-for-defence-forces/articleshow/67620009.cms; https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence_arms_race;

[8] https://www.theguardian.com/global-development/2018/oct/12/phone-misery-children-congo-cobalt-mines-drc; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/industry-giants-fail-to-tackle-child-labour-allegations-in-cobalt-battery-supply-chains/; https://www.researchgate.net/publication/290609211_The_Dark_Side_of_Digital_Politics_Understanding_the_Algorithmic_Manufacturing_of_Consent_and_the_Hindering_of_Online_Dissidence; https://www.technologyreview.com/s/611823/us-election-campaign-technology-from-2008-to-2018-and-beyond/; https://law.yale.edu/system/files/area/workshop/leo/leo18_fisman.pdf; https://www.washingtonpost.com/education/2019/06/19/bill-melinda-gates-have-spent-billions-drive-their-agenda-education-other-issues-now-they-have-created-lobbying-group-push-even-more/; https://www.theguardian.com/us-news/2018/sep/26/koch-brothers-americans-for-prosperity-rightwing-political-group;

[9] Tất cả chúng ta đều hành xử cảm tính, Sự hình thành kinh tế học hành vi, R. Thaler;

[10] The surveillance capitalism, the fight for human future at the frontier of power, Shushaona Zuoff; The dark of numbers: The role of population data systems in the human right abuse, https://www.jstor.org/stable/pdf/40971467.pdf,

[11] https://news.zing.vn/imf-cuts-china-growth-forecast-citing-trade-war-risks-post953676.html;  The Rise and Fall of Nations: Forces of Change in the Post-Crisis World, Ruchir Sharma; Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About who we really are, Seth Stephens-Davidowitz;

[12] https://vi.wikipedia.org/wiki/Lebensraum; http://nghiencuuquocte.org/2018/11/11/toi-ac-diet-chung-cua-phat-xit-duc/;

[13] https://moderndiplomacy.eu/2019/03/11/cyber-warfare-competing-national-perspectives/; https://www.belfercenter.org/publication/exaggerating-chinese-cyber-threat; https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberwarfare_by_China;

[14] http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/nhai-chat-xam-mot-rao-can-cho-hop-tac-va-phat-trien.html; https://tuoitre.vn/thoi-dai-ai-cuoc-dua-khong-cua-rieng-ai-20180615112122312.htm; https://www.economist.com/special-report/2018/03/28/the-sunny-and-the-dark-side-of-ai; https://www.business-humanrights.org/en/technology-and-human-rights-artificial-intelligence;  https://www.weforum.org/agenda/2016/10/top-10-ethical-issues-in-artificial-intelligence/

[15] https://www.unocha.org/es/story/centre-humanitarian-data-connecting-people-and-data-improve-lives; http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/no-le-thoi-dai-moi-no-le-cua-cong-nghe.html; https://www.datamation.com/artificial-intelligence/top-artificial-intelligence-companies.html;

[16] Thank you for being late, Thomas Friedman; 2017

[17] https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018;

[18] http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/mot-the-gioi-hai-con-duong.html

[19] http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/quyen-con-nguoi-trong-the-gioi-internet-va-nen-kinh-te-chia-xe.html

[20] Cuộc Đào Thoát Vĩ Đại, Sức khỏe-Của Cải –Và Nguồn gốc Bất Bình Đẳng, Angus Deaton

[21] https://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Du-an-VNEN-uom-mam-nhung-dieu-gia-doi-post191779.gd; http://tiasang.com.vn/-giao-duc/Nghien-cuu-tong-the-dau-tien-ve-VNEN--10981; https://mdri.org.vn/vi/dich-vu-chinh/danh-gia-tac-dong/du-an-escuela-nueva-viet-nam-gpe-vnen-danh-gia-tac-dong-doc-lap-cho-nam-thu-hai-va-thu-ba/ (Hài hước nhất là tổ chức này, bởi người ta dùng học sinh Việt nam 2013/2018 để đánh giá lại một dự án được coi là thành tựu đổi mới giáo dục của châu Mỹ Latin vào 1990s, khu vực miền núi, Colombia, https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/tai-sao-mo-hinh-truong-hoc-moi-thanh-cong-tai-colombia-post172562.gd)

[22] http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/chay-tron-nghe-giao.html;

[23] “Only Human intelligence can power the Student Success Revolution” https://events.educause.edu/~/media/files/events/annual-conference/2018/printprogram.pdf?la=en; http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/thu-gui-nhung-ai-dang-lam-ve-cntt.html;  https://en.wikipedia.org/wiki/Unethical_human_experimentation_in_the_United_States; https://www.techwell.com/techwell-insights/2018/12/testing-ethics-ai; https://www.weforum.org/agenda/2016/10/top-10-ethical-issues-in-artificial-intelligence/

[24] http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/dear-dean-of-graduate-studies-tamucc.html; http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/quyen-duoc-song.html; http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/quyen-con-nguoi-trong-the-gioi-internet-va-nen-kinh-te-chia-xe.html

[25] https://www.epi.org/publication/u-s-schools-struggle-to-hire-and-retain-teachers-the-second-report-in-the-perfect-storm-in-the-teacher-labor-market-series/; https://www.edsurge.com/news/2018-04-05-the-data-tells-all-teacher-salaries-have-been-declining-for-years; https://blogs.edweek.org/edweek/top_performers/2018/11/teachers_colleges_the_weakest_link.html; https://hbr.org/2018/06/when-did-the-u-s-stop-seeing-teachers-as-professionals; http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/chay-tron-nghe-giao.html

[26]  Anti-Intellectualism in American Life, R. Hofstadter; 1963; https://www.weforum.org/agenda/2018/04/us-public-school-teachers-are-among-the-worst-paid-in-the-developed-world; https://www.theguardian.com/education/2018/may/13/teacher-burnout-shortages-recruitment-problems-budget-cuts

[27] The Afluent Society – John Kenneth Galbraith;

The Concept of Social Class and Its Implications for Teachers,  https://www.jstor.org/stable/2965859;

[28] http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/thay-giao-se-duoc-thay-the-boi-robot.html; “To sustainably individualize every child’s education, it helps to have the assistance of a complex technological algorithm to assign activities to children. But this happens at a cost. Using an algorithm to determine what children see is impersonal and dehumanizing. This approach focuses on consumption of educational material instead of interaction with meaningful provocations “,https://www.edsurge.com/news/2018-01-21-personalized-learning-is-a-problem-of-privilege; "A quest to innovate higher education resting solely on reducing time and cost dismisses the required cognitive effort and support needed to transform students’ fundamental thinking patterns. To develop the knowledge and skills to function effectively as a professional or scientist requires quality guidance, time and genuine effort.", https://theconversation.com/the-failure-of-udacity-lessons-on-quality-for-future-moocs-20416;

[29] http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/chay-tron-nghe-giao.html;

[30] https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/02/china-surveillance/552203/; Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About who we really are, Seth Stephens-Davidowitz; [5], [9], 10], [11];

[31] https://www.theguardian.com/education/2019/feb/27/low-pay-large-classes-funding-cuts-behind-new-wave-of-us-teachers-strikes; https://www.washingtonpost.com/us-policy/2019/02/14/with-teachers-lead-more-workers-went-strike-than-any-year-since/; https://www.politico.com/story/2018/06/27/teachers-unions-react-janus-supreme-court-611953; Mapping Corporate Education Reform: Power and Policy Networks in the Neoliberal State, Wayne Au, Joseph J. Ferrare; [6];

[32] Teacher Supply Falls Short of Demand in High-Need Fields, Locations, https://gettingdowntofacts.com/sites/default/files/2018-09/GDTFII_Brief_TeacherSupply.pdf;  https://learningpolicyinstitute.org/product/coming-crisis-teaching-brief; https://www.theguardian.com/us-news/2018/sep/07/us-education-spending-finland-south-korea; https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/02/15/u-s-students-internationally-math-science/

[33] https://www.bostonpublicschools.org/buildbps; http://buildbps.org/data/misc/BuildBPS_10-Year-Educational-Facilities-Master-Plan.pdf; https://www.bostonpublicschools.org/Page/6843;

[34] Introduction - The Future of Disability in America, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11426/; https://www.ssa.gov/disabilityfacts/facts.html;

[35] https://budget.house.gov/publications/budget-cut-means-same-thing-everywhere;

[36] https://kienthuc.theki.vn/nghi-luan-khuyet-tat-trong-tam-hon-dang-so-hon-khuyet-tat-tren-than-the/;  Brain rules, https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_Rules;  https://www.edweek.org/ew/articles/2019/03/14/schools-grapple-with-student-depression-as-data.html; https://www.theguardian.com/teacher-network/2016/feb/27/secret-teacher-teaching-robbed-me-of-my-health-and-nearly-my-life;

[37] https://homelessworldcup.org/homelessness-statistics/; https://ourworldindata.org/hunger-and-undernourishment; https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/17/nearly-half-the-world-lives-on-less-than-550-a-day; https://www.oxfam.org/en/even-it/5-shocking-facts-about-extreme-global-inequality-and-how-even-it-davos; https://news.un.org/en/story/2019/07/1042231

[38] https://www.washingtonpost.com/news/grade-point/wp/2018/06/08/why-do-so-many-students-drop-out-of-college-and-what-can-be-done-about-it/; http://newasiagloballearning.com/tin-tuc/the-he-khong-co-co-hoi-hay-su-that-bai-cua-giao-duc.html, [32];

[39] https://www.aplu.org/projects-and-initiatives/college-costs-tuition-and-financial-aid/publicuvalues/societal-benefits.html; 2016 Report for White House, Early Childhood Education, University of Chicago, American Bar Foundation, https://cehd.uchicago.edu/wp-content/uploads/2016/12/Moffitt-ECE-Paper_2016-08-29a_jld.pdf; https://www.air.org/sites/default/files/downloads/report/AIR_High_Cost_of_Low_Graduation_Aug2011_0.pdf;

[40] https://www.pewsocialtrends.org/2015/12/17/1-the-american-family-today/;  The Forgotten Americans, An Economic Agenda for a divided nation, I. Sawhill; https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/stateline/2016/05/24/having-a-parent-behind-bars-costs-children-states; https://www.nap.edu/read/9747/chapter/4; https://www.reuters.com/article/us-health-teens-suicide/rise-in-suicide-rates-in-u-s-youth-especially-girls-idUSKCN1SR2GL; https://time.com/5550803/depression-suicide-rates-youth/;

[41] The Life Project: The Extraordinary Story of Our Ordinary Lives, Helen, Pearson;

[42] Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies, Jared Diamond; Why the west rules for now, the patterns of history, Ian Morris; Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Daron Acemoglu, James A. Robinson

[43] The rise and fall of nations, Forces of change in the post-crisis world, Ruchir Sharma; Global Inequality, Branko, Milanovic; Everything is broken up and Dances, The Crushing the Middle Class, Guido Maria Brera, Edoardo Nesi;

[44] https://www.ed.gov/news/press-releases/us-education-secretary-announces-guidance-ensure-all-students-have-equal-access-; https://www.edweek.org/ew/articles/2017/11/01/school-rating-site-greatschools-expands-its-measuring-stick.html; https://www.theatlantic.com/business/archive/2016/08/property-taxes-and-unequal-schools/497333/;

[45] http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/quyen-duoc-song.html

[46] Sống Đọa Thác Đầy, Mạc Ngôn, https://en.wikipedia.org/wiki/Life_and_Death_Are_Wearing_Me_Out;

[47] Animal Farm, G. Orwell, https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Farm;

[48] https://thediplomat.com/2018/07/nixons-china-sell-out/; https://harvardnsj.org/2015/09/the-historic-opening-to-china-what-hath-nixon-wrought/

[49] https://www.weforum.org/agenda/2017/01/chinas-xi-jinping-at-davos-2017-top-quotes/; https://en.wikipedia.org/wiki/China_and_the_United_Nations; https://www.nytimes.com/2019/07/12/world/asia/china-human-rights-united-nations.html; https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/china-and-tibet; https://harvardpolitics.com/world/chinas-investment-in-africa-the-new-colonialism/; https://www.theguardian.com/cities/2018/jul/31/china-in-africa-win-win-development-or-a-new-colonialism; https://thediplomat.com/2019/05/is-sri-lanka-really-a-victim-of-chinas-debt-trap/;  https://tuoitre.vn/duong-sat-cat-linh-ha-dong-chua-ro-khi-nao-van-hanh-chinh-thuc-20190704171350654.htm; http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/tau-cat-linh-ha-dong-lay-gi-de-tra-no-650-tynam-3367367/; https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/chau-au-phan-ung-du-doi-trung-quoc-thu-mua-cang-20180923221410705.htm; http://nghiencuuquocte.org/2018/04/22/giac-mong-toan-cau-cua-trung-quoc-ac-mong-cua-lang-gieng/

[50] The rise and fall of American growth, US living standard since Civil War, R. Gordon

[51] https://giaoduc.net.vn/Quoc-te/To-tien-nao-de-lai-Bien-Dong-cho-ong-Tap-Can-Binh-post187564.gd, https://www.reuters.com/article/us-china-usa-defence/xi-tells-mattis-china-wont-give-up-even-one-inch-of-territory-idUSKBN1JN03T; https://thediplomat.com/2016/12/its-official-xi-jinping-breaks-his-non-militarization-pledge-in-the-spratlys/;

[52] http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/bon-nguyen-ly-lanh-dao-cho-cach-mang-cong-nghiep-4-0.html; https://www.weforum.org/agenda/2016/10/four-leadership-principles-for-the-fourth-industrial-revolution?utm_content=buffereaf4a&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer; https://www.weforum.org/agenda/2016/10/top-10-ethical-issues-in-artificial-intelligence/

[53] https://en.unesco.org/news/first-unesco-recommendations-combat-gender-bias-applications-using-artificial-intelligence; Official Statistics and Statistical Ethics: Selected Issues – UN, https://unstats.un.org/unsd/WS%20%202005%20ISI%20paper.pdf;  The dark side of numbers: The role of population data systems in human right abuse, https://www.jstor.org/stable/pdf/40971467.pdf

[54] http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/mot-the-gioi-hai-con-duong.html

[55] Global Inequality, Branko Milanovic

[56] Thăng Trầm của Những Quốc gia, Lực đẩy cho thay đổi trong thế giới hậu khủng hoảng, R. Sharma

[57] https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-20/china-s-debt-iceberg-shows-biggest-risk-in-state-dominated-areas;

China's biggest financial risk is the US

https://www.ft.com/content/2617633e-e73b-11e8-8a85-04b8afea6ea3; People – Power – Profits: The Age of Global Discontent, J. Stiglitz;  Crashed: How a decade of financial crisis changed the world, A. Tooze;

Is the World Prepared for the Next Financial Crisis?

https://foreignpolicy.com/gt-essay/is-the-world-prepared-for-the-next-financial-crisis-christine-lagarde-economy-recession/ ; 

Nguyễn Thị Lan Hương