Thủ tướng Chính phú kết luận: Trường Hoa Sen là trường Đại học tư thục

22/01/2016 07:30 Thế Quân
(GDVN) - Muốn chuyển đổi loại hình hoạt động không vì lợi nhuận, trường Đại học Hoa Sen cần hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi theo đúng các quy định.

Theo đề nghị của ông Hoàng Hữu Phước – đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn TP.HCM tại văn bản 684 ký ngày 21/12/2015, về việc công nhận trường Đại học Hoa Sen hoạt động không vì lợi nhuận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến về loại hình hoạt động hiện nay của trường Đại học Hoa Sen.

Luật Giáo dục Đại học và Nghị định số 141/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học, đã quy định cụ thể về các điều kiện đảm bảo để cơ sở giáo dục đại học tư thục được xác định hoạt động không vì lợi nhuận, và những chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với loại hình hoạt động trường Đại học này.

Việc chuyển từ trường Đại học tư thục sang trường hoạt động không vì lợi nhuận phải thực hiện theo quy trình, thủ tục quy định tại điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo quyết định số 70/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/12/2014.

Cho tới nay, trường Đại học Hoa Sen chỉ được coi là trường tư thục (ảnh: website trường)

Trường Đại học Hoa Sen cần phải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi sang trường Đại học Hoa Sen hoạt động không vì lợi nhuận, theo đúng các quy định hiện hành, trình Bộ giáo dục và Đào tạo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Như vậy, cho tới nay, mọi việc đã thật sự rõ ràng. Chưa có một cơ quan quản lý nào, từ UBND TP.HCM đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, và nay là Thủ tướng Chính phủ công nhận rằng, trường Đại học Hoa Sen là trường Đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Chính vì vậy, chúng ta không thể không đặt ra câu hỏi rằng, ban lãnh đạo trường Đại học Hoa Sen luôn đặt nặng vấn đề ‘không vì lợi nhuận’ để nhằm mục đích gì?

Thế Quân