Thủ tướng quyết định cho Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghỉ hưu

04/10/2018 20:51 Nhật Minh
(GDVN) - Theo đó, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 1/10/2018.

Tại Quyết định 1280/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2018.

Nhật Minh