Tỉ lệ chọi Cao đẳng Tài chính Hải quan

22/05/2012 10:30 DL
(GDVN) - Cao đẳng Tài chính Hải quan nhận được tổng số 25.611 hồ sơ, tỉ lệ chọi cao nhất thuộc ngành Tài chính ngân hàng.

STT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Số Hồ sơ ĐKDT

Tỉ lệ chọi

1

Tài chính ngân hàng

C340201

550

11291

20.53

2

Kế toán

C340301

500

5095

10.19

3

Hệ thống thông tin quản lý

C340405

100

911

9.11

4

Quản trị kinh doanh

C340101

300

5768

19.23

5

Kinh doanh thương mại

C340121

150

2546

16.97

Mọi thông tin phản ánh, khiếu nại tiêu cực trong giáo dục, mời quý độc giả gửi về địa chỉ email của tòa soạn:
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Hom-thu-bay-to-y-kien-to-giac-tieu-cuc-trong-giao-duc/161144.gd

DL