Tiết dạy trực tuyến bằng bao nhiêu tiết dạy bình thường?

24/04/2020 06:24 Trinh Phúc
(GDVN) - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã ký công văn gửi các Sở hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè của giáo viên.

Trong văn bản gửi các Sở, Bộ hướng dẫn một số nội dung chế độ làm việc, nghỉ hè của giáo viên trong thời gian nghỉ dịch Covid -19 nêu rõ: Thời gian qua, nhiều nơi học sinh không đến trường, nhưng không dừng học.

Giáo viên dạy học qua Internet, truyền hình, hoặc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục học sinh, xây dựng kế hoạch, bài giảng để sử dụng chung cho việc dạy học qua Intetnet và truyền hình…

Để quy đổi thời gian dạy học trực tuyến ra tiết dạy bình thường cần phải trao đổi với tổ/nhóm chuyên môn (ảnh nguồn TTXVN).

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở lưu ý hiệu trưởng các nhà trường phải trao đổi với tổ/nhóm chuyên môn để xác định số tiết thực dạy và tính toán, quy đổi thời gian thực hiện công việc chuyên môn khác ra tiết dạy, từ đó xác định tổng số tiết dạy của giáo viên (bao gồm cả tiết quy đổi) để hưởng lương.

Bộ quy định việc quy đổi số tiết dạy của giáo viên phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tạo (đối với cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) hoặc giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo đối với cấp trung học phổ thông.

Dạy trực tuyến, giáo viên chủ nhiệm khổ thật!

Văn bản này cũng quy định thời gian nghỉ hè của giáo viên. Theo đó, do khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đã điều chỉnh, thời gian nghỉ hè của giáo viên năm học này sẽ được tính bắt đầu từ sau ngày kết thúc năm học (theo thời gian thực tế) đến ngày tựu trường năm học 2020-2021.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng nhà trường, cũng như các công việc của từng giáo viên, hiệu trưởng bố trí cho giáo viên nghỉ hè hoặc nghỉ hàng năm một cách hợp lý, đảm bảo đúng quy định.

Trinh Phúc