Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực dạy năm học mới khi nào?

25/07/2019 06:55 Hồ Oanh
(GDVN) - Thời gian thực học của học sinh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng loạt từ ngày 19/8/2019, riêng khối Giáo dục Thường xuyên thực học ngày 03/9/2019.

Theo thông báo số 1046 của Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi các đơn vị trực thuộc, dự kiến, học sinh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tựu trường vào ngày 12/8/2019. Riêng khối Giáo dục Thường xuyên, tựu trường ngày 26/8/2019.

Thời gian thực học đồng loạt từ ngày 19/8, riêng khối Giáo dục Thường xuyên thực học ngày 03/9/2019.

Toàn ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đồng loạt khai giảng ngày 05/9/2019.

Hồ Oanh