Tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ gạo cho hàng nghìn học sinh vùng cao khó khăn

09/03/2018 12:11 HỮU CHÍ
(GDVN) - Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã quyết định cấp gạo hỗ trợ cho hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo chính sách hỗ trợ.

Trong kỳ II của năm học 2017 - 2018 đã có gần 20.000 học sinh ở các cùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa nhận được hỗ trợ gạo. 

Đối tượng được hỗ trợ là học sinh đang học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Nhiều học sinh ở vùng cao Thanh Hóa còn khó khăn. Ảnh: Lê Anh 

Tổng số lượng gạo hỗ trợ của học kỳ II năm học 2017-2018 là 1.174.740 kg, trong đó, số gạo còn lại của học kỳ I năm học 2017-2018 là 36.600kg; số lượng gạo cấp học kỳ II năm học 2017-2018 là 1.138.140 kg. Mỗi học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ sẽ nhận 15kg/tháng/học sinh.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 19.313 học sinh tại 246 trường được hưởng chính sách hỗ trợ gạo trên. 

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị có liên quan trong việc hỗ trợ gạo cho học sinh, có trách nhiệm vận chuyển và giao gạo hỗ trợ học sinh đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

HỮU CHÍ