Tổng kết Quý II và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của AVU&C

14/07/2015 07:04 Nguyễn Đăng Khoa (Chánh VP Hiệp hội)
(GDVN) - Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (AVU&C) đã có bản báo cáo tình hình hoạt động trong Qúy II và phương hướng trong 6 tháng cuối năm 2015.

Những hoạt động đã thực hiện trong Quý II năm 2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hiệp hội toàn thể nhiệm kỳ I (2014-2019) tổ chức ngày 20/12/2014 và Nghị quyết số 01- NQ/ BTV họp ngày 15/01/2015, Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (AVU&C) được cấp con dấu và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31/3/2015. Đến nay Hiệp hội đã có được một số kết quả bước đầu quan trọng thông qua những hoạt động thiết thực, cơ bản sau đây:

1. Hiệp hội đã gửi các văn bản thiết yếu, cung cấp những thông tin về Hiệp hội:

- Danh sách hội viên Hiệp hội, Danh sách Ban Chấp hành, Danh sách Ban Kiểm tra, Danh sách Ban Thường vụ, Danh sách Lãnh đạo Hiệp hội (Chủ tịch và các Phó Chủ tịch), Danh sách Thường trực Hiệp hội, Danh sách các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc, Điều lệ Hiệp hội, Phương hướng hoạt động, Thông báo mẫu con dấu của Hiệp hội, mẫu chữ ký của Chủ tịch Hiệp hội, điện thoại, hòm thư điện tử, địa chỉ trụ sở giao dịch và tài khoản của Hiệp hội,...) tới toàn thể Hội viên. 

- Tiếp nhận các ý kiến đóng góp để phối hợp cùng nhau xây dựng, củng cố Hiệp hội phát triển bền vững.

2. Duy trì, củng cố, phát triển và điều hành hoạt động của Hiệp hội từng bước đi vào nền nếp, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Hiệp hội, với hình thức biểu quyết đồng ý bằng văn bản của hầu hết các Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hiệp hội đã ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Lãnh đạo Hiệp hội và Quy chế Tài chính của Hiệp hội. 

Chủ tịch Hiệp hội đã duyệt và ký Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn, như sau:

1. Bộ máy, cơ cấu tổ chức  của Hiệp hội đã được hình thành và tiếp tục củng cố, chủ yếu là tiếp nhận các tổ chức, nhân sự của VIPUA trước đây để tổ chức lại và bổ sung thêm cho phù hợp với yêu cầu thực tế. 

Nhân sự cho 10 phòng ban chuyên môn thuộc Thường trực Hiệp hội. Các phòng ban chuyên môn, đã và đang trực tiếp triển khai các hoạt động, tham mưu, đóng góp ý kiến giải quyết các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của Hiệp hội.

Chủ tịch Hiệp hội đã ký các quyết định tiếp nhận, thành lập và bổ nhiệm nhân sự các tổ chức trực thuộc (như Báo, Tạp chí, các Trung tâm,... ). 

Hiện 6 tổ chức trực thuộc đã có đầy đủ pháp nhân đang hoạt động tích cực theo quy chế đã được Hiệp hội phê duyệt. 

2. Với sự hướng dẫn cụ thể của Hiệp hội, các tổ chức trực thuộc đã hoàn tất các hồ sơ, thủ tục về pháp nhân, một số tổ chức đã được cơ quan quản lý cấp giấy phép, con dấu mới, chính thức trở thành tổ chức trực thuộc Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam và đã triển khai hoạt động. 

Đến nay,Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Báo Điện tử giaoducvietnam.net và 5 Trung tâm đã có đầy đủ pháp nhân đi vào hoạt động.

3. Hiệp hội đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hoạt động của Hiệp hội năm 2015 - 2016. 

6. Nắm bắt và thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục đại học, ngay từ đầu tháng 4/2015 Hiệp hội đã xây dựng đề án thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học. 

Hồ sơ đã gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định. Công việc này gặp trở ngại vì Thông tư 61 của Bộ GD&ĐT quy định sau năm 2015 Bộ mới cho phép thành lập các tổ chức kiểm định độc lập. 

Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (AVU&C) được cấp con dấu và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31/3/2015 (Ảnh: hpu.edu.vn)

Mới đây, sau khi công văn số 3964/VPCP-KGVX ngày 01/6/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về sự cần thiết thành lập ngay Trung tâm kiểm định chất lượng, Hiệp hội đã hoàn thiện lại hồ sơ, ngày 03/6/2015 đã trình lại, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về việc Hiệp hội thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đại học. 

Hiện tại Hiệp hội đã và đang chờ ý kiến trả lời của Bộ GD&ĐT.

7. Về liên kết, phối hợp công tác: Hiệp hội đã chủ động dự thảo Chương trình phối hợp công tác giữa Hiệp hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ngày 14/4/2015 vừa qua hai bên đã họp và trao đổi, thống nhất các nội dung, hoàn tất dự thảo và chuẩn bị cho việc hai cơ quan ký kết, thực hiện. 

Dự kiến việc ký kết của Hai cơ quan sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7/2015.

8. Hiệp hội đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ, sau đó đã có công văn chính thức đề nghị với Bộ Khoa học - Công nghệ xem xét để Hiệp hội có thể được làm đầu mối nghiên cứu khoa học, khai thác, nghiên cứu các đề tài không thuộc ngân sách Nhà nước và tổ chức các Hội đồng đê thẩm định, đánh giá.

9. Hiệp hội dự kiến trong năm 2015 tổ chức hai hội thảo về: Quán triệt và thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về Tự chủ ở giáo dục đại học và đề tài Tái Cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân.

10. Trong xu thế hội nhập, quy định chung về liên kết đào tạo đối với giáo dục Đại học, Hiệp hội đã làm việc với những đối tác nước ngoài: Đoàn của Úc,  Đức, Nhật Bản, Canada. 

Một số nội dung cụ thể đã được trao đổi, ghi nhớ và đang có kế hoạch cụ thể để xúc tiến trong thời gian tới. 

11. Trước khi Luật Giáo dục nghề nghiệp đã có hiệu lực từ 01/7/2015, Hiệp hội đã nghiên cứu và có công văn trình Thủ tướng Chính phủ bày tỏ một số kiến nghị quan trọng của Hiệp hội về những nội dung chưa phù hợp trong một số điều khoản của Luật Giáo dục nghề nghiệp, rất cần được xem xét điều chỉnh.

Văn phòng Chính phủ đã chuyển ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tới Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu ý kiến của Hiệp hội.

12. Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng ngoài công lập (VIPUA) trước đây, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (AVU&C) hiện nay, luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Ngày 20/5/2015, Chủ tịch Hiệp hội Trần Hồng Quân cùng với một số cán bộ Hiệp hội đón tiếp và làm việc với Lãnh đạo và cán bộ Vụ Giáo dục đào tạo và Dạy nghề - Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Hiệp hội đã báo cáo tình hình thuận lợi và những khó khăn, thách thức, quyết tâm của Hiệp hội trong việc triển khai Chương trình hoạt động năm 2015 và những năm tới, nhất là những việc đã thực hiện từ sau Đại hội và những hoạt động cụ thể từ khi chính thức đi vào hoạt động (31/3/2015).

13. Hiệp hội đã có công văn gửi Bộ GD&ĐT về xem xét giải quyết nhân sự Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, vấn đề chuyển đổi của Trường Đại học dân lập Phú Xuân sang loại hình trường tư thục không vì lợi nhuận, ...

Những công việc sẽ triển khai trong 6 tháng cuối năm 2015

1. Tiếp tục đôn đốc thực hiện Kế hoạch công tác trong năm 2015 đúng với tiến độ và đạt được hiệu quả mong muốn. 

2. Chuẩn bị nhân sự để tiến tới thành lập Hội đồng cố vấn, Hội đồng khoa học của Hiệp 
hội.
 
3. Cung cấp đầy đủ thông tin về các hoạt động tới Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và hội viên. 

Đồng thời thường xuyên cung cấp thông tin để các cơ quan ngôn luận của Hiệp hội (Website của Hiệp hội, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và Tạp chí Giáo dục & Xã hội) đăng tải kịp thời.

4. Chuẩn bị nội dung và dự kiến thời điểm họp Hội viên theo cụm, họp Lãnh đạo Hiệp hội, họp Ban Thường vụ và họp Ban Chấp hành vào cuối năm 2015.

5. Tiếp tục tuyên truyền vận động, phấn đấu để 100%  các trường Đại học, Cao đẳng đều là hội viên của  Hiệp hội.                                                           

Nguyễn Đăng Khoa (Chánh VP Hiệp hội)