Top 10 trường Đại học thương mại hàng đầu tại Mỹ

21/07/2011 04:04
(GDVN) - Hiện nay, nhiều người đang chuyển hướng học của mình từ kinh tế (Economics) sang kinh doanh thương mại (Business).

(GDVN) - Khi nền kinh tế thế giới trong tình trạng không ổn định thì các công ty kinh doanh càng cần những người có tư duy tốt và sáng tạo để tăng mức lợi nhuận. Chính vì thế, hiện nay, nhiều người đang chuyển hướng học của mình từ kinh tế (Economics) sang kinh doanh thương mại (Business).

{iarelatednews articleid='4386,950,390'}

Dưới đây là danh sách 10 trường dẫn đầu nước Mỹ về đào tạo Business.

1. University of Chicago Booth School of Business

Xếp hạng (2008): 1

Chi phí: $103,360

Xác suất đỗ: 22%

Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp: 91%

Đánh giá của sinh viên

Tư vấn nghề nghiệp: A+

Phương pháp giảng dạy: A+

2. Harvard University Harvard Business School

Xếp hạng (2008): 2

Chi phí: $112,400

Xác suất đỗ: 11%

Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp: 95%

Đánh giá của sinh viên

Tư vấn nghề nghiệp: A+

Phương pháp giảng dạy: A

3. University of Pennsylvania The Wharton School

Xếp hạng (2008): 4

Chi phí: $106,303

Xác suất đỗ: 17 %

Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp: 87 %

Đánh giá của sinh viên

Tư vấn nghề nghiệp: A

Phương pháp giảng dạy: C

4. Northwestern University Kellogg School of Management

Xếp hạng (2008): 3

Chi phí: $102,990

Xác suất đỗ: 19%

Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp: 90%

Đánh giá của sinh viên

Tư vấn nghề nghiệp: A+

Phương pháp giảng dạy: B

 

5. Stanford University Graduate School of Business

Xếp hạng (2008): 6

Chi phí: $106,236

Xác suất đỗ: 6 %

Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp: 93%

Đánh giá của sinh viên

Tư vấn nghề nghiệp: A

Phương pháp giảng dạy: B

6. Duke University Fuqua School of Business


Xếp hạng (2008): 8

Chi phí: $99,492

Xác suất đỗ: 24%

Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp: 81%

Đánh giá của sinh viên

Tư vấn nghề nghiệp: B

Phương pháp giảng dạy: B

7. University of Michigan Ross School of Business

Xếp hạng (2008): 5

Chi phí: $100,189

Xác suất đỗ: 25%

Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp: 78%

Đánh giá của học sinh

Tư vấn nghề nghiệp: A

Phương pháp giảng dạy: B

8. University of California, Berkeley Haas School of Business

Xếp hạng (2008): 10

Chi phí: $99,294

Xác suất đỗ: 12%

Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp: 90%

Đánh giá của sinh viên

Tư vấn nghề nghiệp: A+

Phương pháp giảng dạy: B

9. Columbia University Columbia Business School


Xếp hạng (2008): 7

Chi phí: $107,824

Xác suất đỗ: 15%

Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp: 94%

Đánh giá của sinh viên

Tư vấn nghề nghiệp: A+

Phương pháp giảng dạy: C

10. Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management

Xếp hạng (2008): 9

Chi phí: $101,250

Xác suất đỗ: 13%

Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp: 94%

Đánh giá của sinh viên

Tư vấn nghề nghiệp: A+

Phương pháp giảng dạy: A

Bùi Châu (Theo BloombergBusinessWeek)