Tránh gây hoang mang không cần thiết cho cơ sở giáo dục về virus Corona

02/02/2020 06:15 Thùy Linh
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, tăng cường các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, tăng cường các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh; chủ động ứng phó trong trường học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

Bộ trưởng đề nghị tuyệt đối không được có tâm lý chủ quan hay giấu thông tin về dịch bệnh, nhưng đồng thời cũng tránh gây hoang mang không cần thiết cho các cơ sở giáo dục.

Nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, tăng cường các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh. (Ảnh: moet.gov.vn)

Đối với các đơn vị chuyên môn Vụ Giáo dục Thể chất (đơn vị thường trực, tham mưu Bộ trưởng về công tác phòng, chống dịch bệnh), các vụ bậc học, Vụ Giáo dục Dân tộc, Vụ giáo dục chính trị học sinh sinh viên, Văn phòng Bộ, Bộ trưởng yêu cầu, cần nêu cao trách nhiệm cụ thể trong công tác phòng, chống dịch tùy theo lĩnh vực phụ trách và được phân công.

Trước đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Đồng thời, ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh kèm theo Quyết định này.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trong toàn ngành Giáo dục; có nhiệm vụ xây dựng chương trình hành động, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học, sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

Lớp học văn minh, đồng phục khẩu trang ở Hà Nội

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Triển khai các biện pháp phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo các điều kiện về nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng đã xây dựng các kịch bản sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.

Thùy Linh