Ngày 15/5/2018, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hoài Nam đã ký văn bản 1550/GDĐT-MN, về hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động hè năm 2018.

Theo đó, từ ngày 18/6 đến ngày 17/8/2018, các trường, cơ sở mầm non có thể tổ chức hoạt động hè theo yêu cầu của phụ huynh.

Từ ngày 20 đến ngày 27/8, các trường sẽ ngưng nhận trẻ để các giáo viên tham gia hoạt động bồi dưỡng chuyên môn hè.

Ngày 5/9: Các trường tổ chức khai giảng năm học mới, tổ chức ngày hội bé đến trường.

Các cơ sở giáo dục mầm non sẽ nhận giữ trẻ dịp hè từ ngày 18/6 (ảnh minh họa: P.L)

Các cơ sở giáo dục mầm non phải đảm bảo đủ số giáo viên, số cô tương ứng với trẻ khi tổ chức nhận giữ cháu trong dịp hè. Cán bộ quản lý phải được phân công trực, giải quyết công việc trong thời gian hè.

Chỉ nhận giữ trẻ đã học tại trường trong năm học 2017 – 2018.

Thực hiện nghiêm túc chế độ vệ sinh, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ như trong năm học, không tự ý cắt yêu cầu khi tổ chức lịch sinh hoạt cho trẻ.

Quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho trẻ trong dịp hè, tính toán để thỏa thuận với phụ huynh chế độ đóng góp tiền ăn hợp lý.

Học phí học hè thu theo nguyên tắc thỏa thuận với phụ huynh. Các trường tổ chức nghỉ hè cho giáo viên chu đáo, trường tư thục thì giáo viên nghỉ hè luân phiên thành nhiều đợt nếu trường có nhận giữ trẻ trong hè.

Hoạt động sữa chữa trong hè cần được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo không để ảnh hưởng tới hoạt động, sự an toàn cho trẻ và nhà trường.

Phương Linh