Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có hiệu trưởng mới

01/04/2021 13:14 Phạm Minh
GDVN- Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn vừa được bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 789/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/3/2021 về việc bổ nhiệm Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn (Ảnh: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn)

Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1976. Từ 2003-2006, ông hoàn thành chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ ngành Sử học, Đại học Tổng hợp Leiden, Hà Lan.

Năm 2009, ông là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Montana (Hoa Kỳ).

Từ năm 2010-2016, Giáo sư Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Lịch sử của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Năm 2016, ông được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài ra, Giáo sư Hoàng Anh Tuấn còn là Đại sứ khoa học cho Quỹ Alexander von Humboldt Foundation (CHLB Đức) nhiệm kỳ 2017-2020; từng là thành viên khoa học của mạng lưới học giả Alexander von Humboldt.

Từ năm 2008, ông là Ủy viên thường trực Chương trình nghiên cứu và xuất bản về Đông Nam Á học mang tên GS. Nicholas Tarling

Năm 2012, ông là Đại diện khoa học cho Quỹ Gerda Henkel (CHLB Đức) tại Việt Nam.

Năm 2013, ông là Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Quốc tế “The International Journal of Mekong Region Studies”.

Ông cũng là Ủy viên Hội đồng xét tài trợ cho Quỹ SEASREP (2012-2015) và là Ủy viên Hội đồng Điều hành (2015 – nay).

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy chính của Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn bao gồm: Kinh tế hàng hóa và thương nghiệp Đàng Ngoài thế kỷ XVI-XVIII; Quan hệ thương mại và bang giao của Đàng Ngoài với các quốc gia Đông Á và các công ty Đông Ấn châu Âu thế kỷ XVI-XVIII; Vị trí, vai trò và quá trình dự nhập của Đại Việt vào quá trình toàn cầu hóa cận đại sơ kỳ (thế kỷ XVI-XVIII) và Quan hệ thương mại và bang giao Á – Âu thế kỷ XVI-XVIII.

Ngoài ra, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã ký Quyết định số799-QĐ/ĐHQGHN bổ nhiệm Phó giáo sư Tiến sĩ Đào Thanh Trường giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội,

Trước đó, ngày 5/3, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã ký Quyết định số 597/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm Phó giáo sư Tiến sĩ Lại Quốc Khánh – Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Như vậy, hiện nay, Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã kiện toàn gồm Hiệu trưởng là Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn và 3 Phó hiệu trưởng: Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Minh Hòa, Phó giáo sư Tiến sĩ Lại Quốc Khánh và Phó giáo sư Tiến sĩ Đào Thanh Trường.

Cùng trong tháng 3/2021, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký quyết định số 810-QĐ/ĐHQGHN bổ nhiệm lại bà Kim Thị Diệp Hà giữ chức vụ Kế toán trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Minh