Trường nào, ngành nào không đảm bảo đúng cam kết tuyển sinh thì đóng cửa

18/07/2019 07:07 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Phải bình đẳng trong cạnh tranh về chất lượng, tránh góc khuất, điểm tối của một số ngành, trường khiến xã hội nghi ngờ".

Ngày 17/7, tại Hội nghị trực tuyến về công tuyển sinh đại học năm 2019 và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị, các trường rà soát lại, thực hiện nghiêm túc cam kết trong đề án. 

Năm nay cải thiện bước nữa là đảm bảo chất lượng ngay từ khâu đầu vào.

Cũng theo Bộ trưởng Nhạ: “Giáo dục đại học tiếp cận đảm bảo chất lượng đại học từ chuẩn đầu ra và dựa vào khung trình độ quốc gia.

Sinh viên học bằng nhiều hình thức khác nhau, thậm chí tích lũy nhiều tín chỉ nhưng đáp ứng chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia, phương thức đào tạo cũng linh hoạt.

Nhiều trường vẫn mất nhiều tâm sức cho xét tuyển, trong khi quá trình đào tạo và đầu ra rất quan trọng.

Vấn đề không chỉ chọn được những học sinh tốt để đủ nguồn tuyển vào mà trường đại học còn phải trách nhiệm với người học”.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (ảnh: Trinh Phúc).

Bộ trưởng Nhạ nhấn mạnh: “Đối với mảng đại học tới đây chỉ quan tâm chất lượng, chất lượng và chất lượng” – do đó, Bộ trưởng yêu cầu phải minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng và thực hiện nghiêm kiểm định chất lượng.

Những ngành đào tạo nào chất lượng kém sau một thời gian không cải thiện được thì đóng cửa. Trường nào yếu thì cho nghỉ. Các trường phải bình đẳng trong cạnh tranh về chất lượng.

Tránh trường hợp có những góc khuất, những điểm tối mà một số ngành, một số trường tạo ra khiến xã hội nghi ngờ”.

Bộ Trưởng Nhạ khẳng định: “Quyết tâm xây dựng một nền giáo dục đại học chất lượng, trung thực. Chất lượng tới đâu công bố tới đó.

Hôm nay cùng nhau thống nhất nguyên tắc thực hiện nghiêm túc. Đã tuyên bố thế nào thực hiện như vậy, đúng như những gì các trường có”.


Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chưa thể yên tâm với kết quả môn Lịch sử và tiếng Anh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng: “Tuyển sinh chỉ là 1 khâu trong những khâu quản trị đại học.

Phát triển triển bền vững là phải nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao, gắn kết với người sử dụng lao động, các doanh nghiệp và cộng đồng.

Quan sát thấy các trường mới tập trung vào đào tạo, đào tạo và đào tạo trong khi nghiên cứu đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, gắn đào tạo với người sử dụng ít bàn tới.

Ta quan niệm, dạy học lấy người học làm trung tâm. Do đó, nên thay đổi quan điểm lấy người sử dụng lao động làm trung tâm.

Chúng ta tạo ra sản phẩm người sử dụng không ưng, thậm chí đâu đó người ta phải bỏ tiền thêm ra đào tạo lại là không thành công".

Phân tích thêm, Bộ trưởng Nhạ nói: "Việc lấy người học là trung tâm chỉ một ý thôi, mà đổi mới tư duy lấy người sử dụng làm trung tâm để tạo ra sản phẩm để khi người học ra trường đáp ứng nhu cầu hiện nay thì bản thân người học mới hạnh phúc.

Chúng ta cho 9 điểm, 10 điểm, ra trường xuất sắc, thủ khoa mà xã hội không dùng thì người học cũng sẽ chán nản.

Đã đến lúc phải có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng chứ không thuần túy đào tạo được bao nhiêu thạc sĩ, tiến sĩ, cử nhân.

Tư duy ấy không phù hợp với quản trị đại học. Tư duy quản trị đại học là quản trị theo mục tiêu lấy khách hàng hướng tới.

Lấy tăng trưởng của đại học, uy tín của đại học, trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm đối với người học qua đó các cựu sinh viên tự hào với nhà trường. Nhà trường là trung tâm của động lực tăng trưởng.

Tư duy quản trị đại học là quán trị theo mục tiêu, lấy khách hàng làm mục tiêu hướng tới. Mỗi trường đại học phải trở thành trung tâm động lực phát triển cho địa phương, cho vùng”. 

Cuối cùng Bộ trưởng nhấn mạnh: "Về xét tuyển, tin tưởng các trường sẽ thực hiện có trách nhiệm các quy định tuyển sinh, thực hiện tốt đề án tuyển sinh.

Thực hiện tự chủ là một quá trình mình bạch, thực chất, công khai. Trường đã công bố đề án tuyển sinh thì cần thực hiện đúng tuyên bố trong đề án, tránh trường hợp có trường làm tốt, nhưng có trường chưa tốt ảnh hướng tới cả hệ thống.

Yêu cầu thanh tra Bộ, các vụ cục chức năng phải tăng cường quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra”.

Trinh Phúc