Trường tiểu học vùng biên duy trì tỉ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

18/09/2018 09:11 Bài và ảnh: Bùi Văn Sum
(GDVN) - Trường Tiểu học An Thạnh 1, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp duy trì bền vững tỉ lệ 100% học sinh của trường tham gia bảo hiểm y tế hằng năm.

Sức khỏe tốt là một mục tiêu quan trọng của giáo dục toàn diện học sinh tại các trường hiện nay.

Những năm qua, bảo hiểm y tế học sinh góp phần tích cực trong việc củng cố và phát triển y tế trường học.

Mặt khác, bảo hiểm y tế học sinh còn mang tính nhân văn, nhân đạo và cộng đồng với tinh thần tương thân tương ái “Mình vì mọi người, mọi người vì mình” với cách làm hợp lí, trong những năm học qua, Trường Tiểu học An Thạnh 1, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp duy trì bền vững tỉ lệ 100% học sinh của trường tham gia bảo hiểm y tế.

1. Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền

Xác định ngày từ đầu, công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường nên ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho phụ huynh về quyền lợi của bảo hiểm y tế.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc khẳng định vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm y tế, những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia bảo hiểm y tế. Qua đó, giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế.

Một buổi tuyên truyền dưới cờ.

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tuyên truyền dưới cờ với hình thức hái hoa dân chủ, diễn tiểu phẩm; tuyên truyền trong chương trình phát thanh măng non hàng tuần tại trường.

Trong đó, chú ý tuyên dương kịp thời những lớp có tỉ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế cao.

Đặc biệt, đối với những trường hợp gia đình học sinh có khả năng tham gia nhưng không tham gia, giáo viên chủ nhiệm xuống tận gia đình để tuyên truyền giúp họ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế.

Đưa tiêu chí tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế vào trong các tiêu chí xem xét đánh giá thi đua cuối năm.

2. Tranh thủ vận động sự hỗ trợ từ các nguồn lực trong và ngoài nhà trường

Công tác vận động sự hỗ trợ từ các nguồn lực trong và ngoài nhà trường là nhiệm vụ tiên quyết, quyết định tỉ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế tại đơn vị. Trong những năm học qua, nhà trường đã thực hiện các đợt vận động như:

- Vận động học sinh quyên góp, hỗ trợ giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn mua bảo hiểm y tế: Vào buổi sinh hoạt dưới cờ, nhà trường phát động phong trào này đến tất cả học sinh trên tinh thần tự nguyện.

Sau buổi phát động, các lớp về vận động học sinh tự nguyện tham gia. Đến buổi chào cờ tiếp theo lần lượt đại diện các lớp lên bỏ vào thùng quyên góp.

- Vận động quyên góp từ cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường: Trong các buổi họp hội đồng sư phạm, nhà trường vận động, quyên góp tại chỗ trên tinh thần tự nguyên. Ai có nhiều hỗ trợ nhiều, ai có ít, hỗ trợ ít.

- Vận động từ Ban đại diện cha mẹ học sinh: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm các lớp xác định rõ hoàn cảnh khó khăn của từng em, trao đổi với Trưởng ban đại diện của lớp nhờ hỗ trợ tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho các em.

Nếu Ban đại diện của lớp đã hỗ trợ, nhưng vẫn còn, do số lượng nhiều thì báo với Hiệu trưởng nhờ Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường hỗ trợ tiếp.

- Nhà trường phối hợp với các đoàn thể tổ chức thành công đêm văn nghệ gây quỹ giúp các em học sinh nghèo vượt khó học tốt. Số tiền quyên góp được đã hỗ trợ một phần mua bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

3. Linh hoạt, chủ động trong công tác thu bảo hiểm y tế học sinh

Ngoài các biện pháp trên, để tạo điều kiện cho các em được tham gia bảo hiểm y tế nhà trường đã rất linh động trong công tác thu như:

Đối với những em không có điều kiện đóng một lần, nhà trường cho trả góp, mỗi ngày hoặc cách vài ngày hay một tuần nếu phụ huynh có bao nhiêu trả bấy nhiêu cho đến khi trả đủ.

Nếu đến thời điểm nào đó gia đình không có khả năng trả góp tiếp, nhà trường sẽ hỗ trợ số tiền còn lại với các mức khác nhau từ 10% đến 90% tùy theo hoàn cảnh gia đình học sinh. 

Nhờ áp dụng các biện pháp trên mà trong các năm học qua công tác thu bảo hiểm y tế học sinh tại Trường Tiểu học An Thạnh 1 được duy trì tỉ lệ 100%.

Năm học 2017-2018, nhà trường được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích Xuất sắc trong thực hiện công tác bảo hiểm y tế.

Bài và ảnh: Bùi Văn Sum