Trường Văn Lang giải thích thông báo giảng viên dự sự kiện ngoài giờ hành chính

30/09/2020 06:14 Việt Dũng
GDVN- Trường Đại học Văn Lang vừa ra thông báo, yêu cầu giảng viên của trường phải tham dự các sự kiện của khoa, trường mình, kể cả ngoài giờ hành chính.

Giảng viên của Trường Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh đến Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, thể hiện sự bức xúc của mình về một thông báo mà nhà trường mới ban hành.

Theo đó, ngày 25/9/2020, Phó Giáo sư Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang (VLU) đã ký thông báo 1340/TB-ĐHVL, về việc tham gia, tham dự các sự kiện do nhà trường tổ chức.

Nội dung của thông báo này như sau: Hiện nay, nhà trường đã và đang tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có các sự kiện rất có ý nghĩa, rất quan trọng với nhiều mục đích khác nhau, cần đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia.

Để mang lại hiệu quả cao khi tổ chức các sự kiện, nhà trường thông báo cụ thể như sau:

Thông báo số 1340 do Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang ký (Ảnh: P.L)

Việc tham gia, tham dự các sự kiện là nhiệm vụ bắt buộc đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên (kể cả sự kiện tổ chức ngoài giờ hành chính theo quy định của nhà trường).

Khi không tham gia, tham dự các sự kiện, đề nghị cán bộ, giảng viên, nhân viên phải báo cho trưởng đơn vị (bằng văn bản).

Trưởng đơn vị cho ý kiến, sau đó chuyển văn bản xin phép không tham dự về Phòng Hành chính và Quản trị nhân lực để trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt.

Giảng viên thắc mắc rằng: Tại sao lại bắt họ tham dự các sự kiện do nhà trường tổ chức, kể cả ngoài giờ làm việc, và việc này có vi phạm các quy định của pháp luật không?

Ngày 29/9/2020, thừa ủy quyền của lãnh đạo nhà trường, trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Bùi Thị Mỹ Hạnh – Trưởng phòng Hành chính và Quản trị nguồn nhân lực, trường VLU đã xác nhận, đây đúng là thông báo do nhà trường phát đi.

Bà Bùi Thị Mỹ Hạnh giải thích: Ngành giáo dục là một ngành đặc thù, trong đó giảng viên trường đại học phải thực hiện 3 nhiệm vụ gồm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của nhà trường.

Các hoạt động khác ở đây có thể tổ chức trong hay ngoài giờ hành chính. Đặc biệt, có một số hoạt động do đặc thù thì không thể tổ chức trong giờ hành chính được như là văn nghệ, các sự kiện có liên quan đến nghệ thuật thường là làm buổi tối, để góp phần xây dựng chương trình đào tạo cho trường.

Khi tổ chức những buổi như vậy, thường các thầy cô bận, kêu tham gia thì cũng không phải ai hiểu được giá trị của việc tham dự này. Tổ chức các sự kiện này thường rất công phu, kỳ công, có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng giảng viên tham gia không nhiều, làm mất ý nghĩa.

Trường đề nghị các sự kiện liên quan đến khoa nào, thì khoa đó phải tham gia, chứ không phải tham dự tất cả, vì hội trường của VLU cũng có giới hạn chỗ. Trường đều có thông báo trước mỗi sự kiện.

VLU chỉ đề nghị, nếu giảng viên nào của khoa không tham dự được sự kiện thì phải có báo cáo bằng văn bản, xin phép trưởng đơn vị, ghi rõ lý do không tham gia, để người tổ chức sự kiện biết mà cân đối số người tham dự.

Đại diện cho VLU, bà Bùi Thị Mỹ Hạnh khẳng định: Nếu giảng viên không tham gia được sự kiện, trường cũng không áp dụng bất cứ một biện pháp chế tài nào trong lương, kỷ luật, thi đua về việc này, mà đơn giản chỉ báo lại để người tổ chức sự kiện xem xét mà thôi.

Việt Dũng