Tuyển sinh 2012: Trường ĐH Tây Nguyên tuyển 3.000 chỉ tiêu

15/02/2012 22:13 Xuân Trung
(GDVN) - Trường ĐH Tây Nguyên cho biết, kỳ tuyển sinh năm 2012 của trường là 3.000 (ĐH là 2.500 và CĐ là 500).

Trường cũng cho biết, tuyển sinh hệ ĐH, CĐ trong cả nước, điểm xét tuyển theo ngành học. Chỉ tiêu dự bị ĐH năm nay của trường là 150, số KTX có thể tiếp nhận trong khóa tuyển sinh mới 2012 là 1.000 chỗ.

Chỉ tiêu cụ thể như sau: 

Trường/Ngành

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐH TÂY NGUYÊN

3.000

Bậc đại học

2.500

Sư phạm toán học

D140209

A

Sư phạm vật lý

D140211

A

Sư phạm hóa học

D140212

A

Giáo dục tiểu học:

- Giáo dục tiểu học

- Giáo dục tiểu học - tiếng Jrai

D140202

A, C

C, D1

Sư phạm tiếng Anh

D140231

D1

Sư phạm sinh học

D140213

B

Sư phạm ngữ văn

D140217

C

Giáo dục thể chất

D140206

T

Giáo dục mầm non

D140201

M

Kinh tế nông nghiệp

D620115

A, D1

Quản trị kinh doanh:

- Quản trị kinh doanh

D340101

A, D1

- Quản trị kinh doanh thương mại

A, D1

- Quản trị kinh doanh bất động sản

A, D1

Kế toán

- Kế toán

D340301

A, D1

- Kế toán - Kiểm toán

A, D1

Quản lý đất đai

D850103

A

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

A, B

Tài chính - Ngân hàng

D340201

A, D1

Công nghệ thông tin:

D480201

A

- Công nghệ phần mềm

- Công nghệ web

Bảo vệ thực vật

D620112

B

Khoa học cây trồng

D620110

B

Chăn nuôi

D620105

B

Thú y

D640101

B

Lâm sinh

D620205

B

Y đa khoa

D720101

B

Quản lý tài nguyên và môi trường

D620211

B

Điều dưỡng

D720501

B

Sinh học

D420101

B

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

Giáo dục chính trị

D310205

C

Văn học

D220330

C

Triết học

D220301

C, D1

Bậc cao đẳng

500

Quản lý đất đai

C850103

A

Quản lý tài nguyên và môi trường

C620211

B

Chăn nuôi

C620105

B

Lâm sinh

C620205

B

Khoa học cây trồng

C620110

BXuân Trung