Vì sao tháng cuối năm lại dồn dập tập huấn, hội nghị?

10/12/2018 07:16 KIÊN TRUNG
(GDVN) - Tại sao cấp Phòng, Sở, Bộ Giáo dục lại cứ tổ chức tập huấn, hội nghị dồn vào tháng cuối năm mà không có kế hoạch chia đều nó ra trong năm.

LTS: Chỉ ra nguyên nhân vì sao vào tháng cuối năm lại dồn dập tập huấn, hội nghị, nhà giáo Kiên Trung đã có bài viết chia sẻ.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Nhiều năm nay, cứ đến tháng 12 (tháng cuối năm) các cấp quản lý từ Phòng tới Bộ Giáo dục và Đào tạo lại tấp nập những đợt tập huấn, tham quan, học tập kinh nghiệm…

Cùng một thời điểm, một đơn vị của Phòng, của Sở Giáo dục có đến hàng chục cán bộ, chuyên viên, thầy cô giáo đi làm đề, đi tập huấn trong và ngoài tỉnh do Phòng, Sở, Bộ Giáo dục tổ chức. 

Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên (Ảnh minh họa: hongbang.edu.vn).

Ở cấp Phòng, Sở Giáo dục thì trống trơn, nhiều phòng làm việc đóng cửa im ỉm cả tuần, người đến liên hệ công việc phải hẹn, phải chờ...dài ngày.

Còn tại các nhà trường thì các giáo viên bộ môn phải dạy thay tới mệt nghỉ…cho giáo viên đi tập huấn.

Các cán bộ quản lý, thầy cô giáo ở cơ sở giáo dục thường đặt câu hỏi: tại sao cấp Phòng, Sở, Bộ Giáo dục lại cứ tổ chức tập huấn, hội nghị dồn vào tháng cuối năm mà không có kế hoạch chia đều nó ra trong năm để các nhà trường đỡ vất vả, bị động về nhân sự, công việc?

Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi có ngay câu trả lời.

Thứ nhất, các Phòng, Sở và Bộ Giáo dục thiếu kế hoạch cụ thể, bài bản cho hoạt động tập huấn của cả một năm học, một giai đoạn. Vẫn còn tư duy thích gì làm nấy.

Đây là hiện thực ở lớp tập huấn giáo viên, các lãnh đạo có biết không?

Thứ hai, vấn đề về kinh phí tự chủ, thấy cuối năm kinh phí được Nhà nước, địa phương cấp còn dôi dư ít nhiều tìm hướng giải ngân cho hết, bằng cách tổ chức hàng loạt đợt tham quan, tập huấn, hội nghị…

Các Phòng, Sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo không dại gì nộp lại kinh phí dư thừa hoặc chuyển sang cho hoạt động năm kế tiếp.

Còn chất lượng, hiệu quả, tính hợp lý của các đợt tập huấn, hội nghị dồn dập vào cuối năm đến đâu thì họ chẳng quan tâm.

Liệu có mấy lãnh đạo ngành giáo dục nghĩ đến việc cần tiết kiệm kinh phí dôi dư để làm lợi cho Nhà nước và nhân dân?

KIÊN TRUNG