Video: "Nếu không giữ được quyền sở hữu, điều hành, tôi sẽ nhảy cầu Thăng Long"

09/05/2019 08:26 Tùng Dương
(GDVN) -“Tại sao không dùng “Trường tư thục của các nhà đầu tư” mà dùng một khái niệm mới là của pháp nhân nhà trường. Vậy pháp nhân nhà trường cụ thể ở đây là ai?

Hội thảo Quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, trường tư thục trong Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi do Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức ngày 8/5 tại Hà Nội.

Trong bài tham luận của mình tại hội thảo, thầy giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) cho biết: "Giật mình khi biết có những điều khoản mới mà đặc biệt là Khoản 3, Điều 56 và Điều 100".

Thầy Khang cho rằng, trường tư thục có hai cột trụ của nhà đầu tư để yên tâm đầu tư đó là quyền sở hữu, quyền điều hành nhà trường.

Luật Giáo dục 2005 được sửa đổi năm 2009 đã xác định rất rõ quyền sở hữu và quyền điều hành của các trường tư thục đã giúp cho hoạt động thực tiễn các trường tư thục bình an để phát triển.

Thế nhưng Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, với Khoản 3, Điều 56 gần như tước đoạt quyền điều hành nhà trường của các nhà đầu tư.

Video phát biểu của thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội
Tùng Dương