Xem điểm chuẩn của ĐH Thương mại

09/08/2011 00:22
Điểm chuẩn vào khoa kế toán- tài chính doanh nghiệp thương mại của ĐH Thương mại lấy điểm chuẩn cao nhất với 21 điểm, tăng 1,5 điểm.

Năm nay, điểm chuẩn vào khoa kế toán- tài chính doanh nghiệp thương mại của ĐH Thương mại lấy điểm chuẩn cao nhất với 21 điểm, tăng 1,5 điểm. So với năm ngoái, điểm chuẩn của một số ngành như Kinh tế thương mại, quản trị doanh nghiệp thương mại, quản trị nguồn nhân lực thương mại, tiếng Anh thương mại giảm nhẹ.

Trường dành 360 chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 cho các ngành Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại, khối A (90 chỉ tiêu) , Quản trị nguồn nhân lực thương mại,  khối A(90 chỉ tiêu) , Quản trị thương hiệu, khối A và D(60 chỉ tiêu) , Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ, khối A và D (120 chỉ tiêu). Điểm xét tuyển NV 2 không dưới điểm chuẩn NV1 của các ngành tương ứng.

Đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3. Các khu vực liền kề nhau giảm 0,5 điểm. Các đối tượng ưu tiên kế tiếp nhau giảm 1 điểm.

Điểm chuẩn chi tiết 13 ngành của ĐH Thương Mại Hà Nội:

Ngành Điểm chuẩn
Kinh tế thương mại 18,0
Kế toán - Tài chính DN thương mại  21,0
Quản trị DN khách sạn, du lịch 17,0 
Quản trị DN thương mại 18,0 
Thư­ơng mại quốc tế 17,5
Marketing thương mại 18,5  
Quản trị  thương mại điện tử 17,5
Tài chính - Ngân hàng thương mại 20,5
Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại 16,5
Luật thương mại –  Cả khối A và D1      16,5
Quản trị nguồn nhân lực thương mại 17,0
Quản trị thương hiệu) - Khối A      16,5 
Quản trị thương hiệu) - Khối D1      18,0 
Quản trị kinh doanh tổng hợp 19,0  
Tiếng Anh thương mại (tiếng Anh nhân hệ số 2) 23,0

Theo Vietnamnet

{iarelatednews articleid='10047,10044,10010,10007,9751'}