Xử lý nghiêm khắc các học sinh ẩu đả bên ngoài trường học ở Sài Gòn

08/11/2019 14:53 Phương Linh
(GDVN) - Lãnh đạo thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xử lý nghiêm khắc học sinh ẩu đả bên ngoài trường học.

Ngày 7/11/2019, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Võ Sĩ đã ký công văn khẩn 10419/VP-VX, về việc liên quan đến các vụ ẩu đả giữa học sinh của các trường học trong thời gian vừa qua.

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ học sinh ẩu đả với nhau bên ngoài nhà trường ở Sài Gòn (ảnh cắt từ clip)

Xét báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố - ông Lê Thanh Liêm chỉ đạo:

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo các trường học cần có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các em học sinh vi phạm.

Tăng cường tuyên truyền cho các em học sinh cần có ý thức rèn luyện, nâng cao nhận thức về hành động, cũng như hậu quả của những hành động bạo lực đó.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố - ông Lê Thanh Liêm đến Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố để thực hiện.

Phương Linh