Giáo viên than không dạy tiết nào phải đánh giá học sinh, Sở GD An Giang nói gì

23/01/2022 06:42
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên ở An Giang phải đánh giá học sinh tiểu học ở các môn giáo dục thể chất, mỹ thuật, âm nhạc…nhưng năm học này chưa học một tiết học nào.

Một số giáo viên ở tỉnh An Giang vừa gửi phản ánh tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thể hiện sự bức xúc rằng, có những môn học ở bậc tiểu học không học trong năm học, nhưng ngành giáo dục tỉnh vẫn bắt đánh giá học sinh.

Không học trực tuyến vẫn phải đánh giá học sinh

Phản ánh của giáo viên viết: giáo viên An Giang chúng tôi rất bức xúc khi các Phòng Giáo dục, trường lấy công văn 49/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 10/1/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang buộc giáo viên các môn giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật…phải đánh giá học sinh tiểu học.

Mặc dù chưa dạy một tiết học nào trong năm học này, do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang chỉ đạo chỉ dạy một số môn khác.

Tuy nhiên, các trường và Phòng Giáo dục vẫn bắt giáo viên vẫn phải đánh giá học sinh tiểu học ở những môn này.

Trích công văn 49 do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ký (ảnh: P.L)

Trích công văn 49 do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ký (ảnh: P.L)


Theo đó, tại công văn số 49, do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang – ông Nguyễn Quốc Khanh ký, quy định rõ thời gian kiểm tra đánh giá định kỳ cuối học kỳ 1 của học sinh tiểu học chậm nhất là đến ngày 21/1/2022, kiểm tra cuối học kỳ 2 chậm nhất là ngày 27/5/2022.

"Bài kiểm tra, đánh giá định kỳ được tổ chức linh hoạt bằng các hình thức trực tuyến, trực tiếp và các hình thức khác phù hợp với phương án tổ chức dạy học khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, phù hợp với các điều kiện cụ thể và diễn biến của tình hình dịch Covid-19 tại địa phương vào thời điểm tổ chức đánh giá.

Nội dung đề kiểm tra, đánh giá định kỳ phải phù hợp với yêu cầu cần đạt về nội dung học tập, các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế đảm bảo các mức độ theo quy định, tập trung vào nội dung học tập “cốt lõi”.

Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ phải được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh, có thể phân hóa học sinh theo điều kiện học tập để tổ chức kiểm tra, đánh giá, có thể chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ vào các thời điểm phù hợp với từng đối tượng học sinh , và đảm bảo điều kiện an toàn, phù hợp với tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương để đánh giá học sinh.

Phải tổ chức hướng dẫn ôn tập bổ sung, củng cố kiến thức, định hướng nội dung “cốt lõi” cho học sinh trước khi tổ chức bài kiểm tra định kỳ đối với các môn học, hoạt động giáo dục được quy định vào các thời điểm phù hợp với từng đối tượng học sinh, tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương để đánh giá học sinh.

Thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện phù hợp với kế hoạch tổ chức dạy học, linh hoạt theo phương thức: Dạy học tới đâu sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá đến đó. Nếu sau khi kiểm tra, đánh giá mà chưa hoàn thành chương trình môn học, và hoạt động giáo dục thì các đơn vị tiếp tục giảng dạy cho đến khi hoàn thành chương trình, thời gian kiểm tra giữa kỳ do đơn vị tự quyết định", công văn trên nêu.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang nói gì về ý kiến của giáo viên?

Để có thông tin khách quan liên quan vấn đề giáo viên phản ảnh, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ ông Nguyễn Quốc Khanh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Quốc Khanh cho hay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay, học sinh tiểu học An Giang vẫn chưa thể đến trường học tập trực tiếp.

Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh triển khai dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức dạy học phù hợp với điều kiện, diễn biến của tình hình dịch bệnh.

Theo đó, việc đánh giá học sinh cũng được thực hiện linh hoạt. Qua đó, để nắm được tình hình, chất lượng đạt được của việc tổ chức dạy học đối với từng môn học, hoạt động giáo dục, từ đó sẽ điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học sao cho phù hợp.

Trên tinh thần đó, việc đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh An Giang được triển khai thực hiện theo phương thức: Các cơ sở giáo dục tiểu học chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với phương án tổ chức dạy học, khi đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể và tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại mỗi địa phương ở thời điểm tổ chức đánh giá.

Dạy học đến đâu sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá đến đó, việc đánh giá mức độ hoàn thành được thực hiện theo tiến độ của từng môn học, hoạt động giáo dục. Không bắt buộc kiểm tra, đánh giá đối với những môn học, hoạt động giáo dục chưa có điều kiện tổ chức giảng dạy do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ông Nguyễn Quốc Khanh nhấn mạnh: Những trường nào có tổ chức giảng dạy các môn Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật dành cho học sinh tiểu học thì được phép đánh giá học sinh bình thường.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, không chỉ dạy học theo hình thức online, mà còn có dạy học theo các hình thức khác.

Việt Dũng