Hà Nội điều chỉnh thời gian năm học, tuyển sinh lớp 10 trước 15/8

15/04/2020 14:41
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Hà Nội yêu cầu, thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trước ngày 15/8/2020.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1520/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7, điều 1 của Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Hà Nội yêu cầu thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trước ngày 15/8/2020. (Ảnh minh họa: Báo Kinh tế đô thị)
Hà Nội yêu cầu thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trước ngày 15/8/2020. (Ảnh minh họa: Báo Kinh tế đô thị)

Theo đó, thời gian hoàn thành học kỳ II trước ngày 11/7/2020 và kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020.

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31/7/2020; thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trước ngày 15/8/2020. 

Những nội dung khác vẫn được thực hiện theo Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thùy Linh