Hà Nội đứng đầu cả nước về độ chênh lệch giữa điểm thi và học bạ ở 4 môn thi

28/07/2021 07:26
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Qua đó thấy rằng, kết quả học tập ở của học sinh Thủ đô còn hạn chế; quá trình kiểm tra, đánh giá các môn này trong trường phổ thông có phần "nương tay".

Ngày 27/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố báo cáo so sánh trung bình điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn của từng địa phương.

Tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên là Hà Nội có sự chênh lệch nhiều ở 4/9 môn thi (Địa lý, Hóa học, Sinh học và Lịch sử) về sự chênh lệch trung bình điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và trung bình điểm học bạ lớp 12.

Qua đó thấy rằng, kết quả học tập ở của học sinh Thủ đô còn hạn chế; quá trình kiểm tra, đánh giá các môn này trong trường phổ thông có phần "nương tay". Đây là lý do dẫn tới độ chênh giữa trung bình điểm học bạ lớp 12 và trung bình điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở các môn Địa, Hóa, Sinh, Sử của Hà Nội cao nhất cả nước. Cụ thể như sau:

Hà Nội đứng đầu bảng về độ chênh lệch điểm thi và điểm học bạ ở môn Địa lý ảnh 1

Hà Nội đứng đầu bảng về độ chênh lệch điểm thi và điểm học bạ ở môn Địa lý

Hà Nội đứng đầu bảng về độ chênh lệch điểm thi và điểm học bạ ở môn Hóa học ảnh 2

Hà Nội đứng đầu bảng về độ chênh lệch điểm thi và điểm học bạ ở môn Hóa học

Hà Nội đứng đầu bảng về độ chênh lệch điểm thi và điểm học bạ ở môn Sinh học ảnh 3

Hà Nội đứng đầu bảng về độ chênh lệch điểm thi và điểm học bạ ở môn Sinh học

Hà Nội đứng đầu bảng về độ chênh lệch điểm thi và điểm học bạ ở môn Lịch sử ảnh 4

Hà Nội đứng đầu bảng về độ chênh lệch điểm thi và điểm học bạ ở môn Lịch sử

Linh Hương