Hà Nội kiểm tra thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ về dược, mỹ phẩm

09/03/2018 14:00
Nhật Minh
(GDVN) - Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ về dược, mỹ phẩm trên địa bàn thành phố năm 2018.

Ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, bắt đầu từ đầu tháng 3/2018, Sở Y tế thành lập 2 đoàn kiểm tra để tăng cường thanh kiểm tra phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai sót của cơ sở, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm trên địa bàn.

Việc kiểm tra được thực hiện công khai, minh bạch chấn chỉnh kịp thời sai sót cũng như hướng dẫn cho các đơn vị tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác dược và mỹ phẩm.

Sở Y tế sẽ tập trung kiểm tra các đơn vị y tế trực thuộc ngành; các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám chữa bệnh của trung ương, bộ, ngành đóng trên địa bàn thành phố; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn.

Hà Nội kiểm tra thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ về dược, mỹ phẩm ảnh 1
Nhà thuốc bệnh viện Xanh Pôn. (Ảnh: Sở Y tế Hà Nội)

 Với các đơn vị y tế trực thuộc ngành sẽ kiểm tra công tác tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về dược, các quy định chuyên môn về dược; hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị; dược lâm sàng, thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc; đấu thầu, cung ứng thuốc; quản lý, bảo quản thuốc; thực hiện quy chế kê đơn trong điều trị ngoại trú. Nội dung kiểm tra giá thuốc.

Việc tuân thủ các quy định chuyên môn, nghiệp vụ hiện hành của cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám chữa bệnh không chỉ kiểm tra riêng tại các cơ sở khám chữa bệnh của ngành y tế mà tại các cơ sở khám chữa bệnh của trung ương và các bộ, ngành đóng trên địa bàn thành phố.

Với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn sẽ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ về sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm; thực hiện các quy định về giá.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn sẽ hướng dẫn các đơn vị khắc phục những tồn tại để thực hiện tốt hơn các quy định hiện hành về công tác dược, mỹ phẩm.

Với những cơ sở chấp hành không tốt hoặc vi phạm các quy định của pháp luật, Sở Y tế sẽ ra quyết định xử lý theo quy định.

Nhật Minh