Hải Dương: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu GV vi phạm quy định dạy thêm

29/09/2022 06:25
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thành phố Hải Dương yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu cán bộ quản lý, giáo viên của mình vi phạm quy định về việc dạy thêm.

Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), thời gian gần đây, tình trạng dạy thêm trái quy định ở thành phố này có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc cho nhân dân, đồng thời tạo áp lực lớn cho học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học.

Mới vào đầu năm học nhưng tại một số đơn vị trường học đã có hiện tượng giáo viên gợi ý để học sinh học thêm ngoài nhà trường.

Có phụ huynh không đồng tình nhưng vẫn phải chấp nhận cho con đi học thêm vì không muốn ảnh hưởng đến con.

Thành phố Hải Dương ra văn bản chấn chỉnh tình trạng dạy thêm ngay đầu năm học (Ảnh minh hoạ: Lã Tiến)

Thành phố Hải Dương ra văn bản chấn chỉnh tình trạng dạy thêm ngay đầu năm học (Ảnh minh hoạ: Lã Tiến)

Trước tình hình này, ngày 22/9/2022, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Dương đã có văn bản yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở xử lý nghiêm những cán bộ quản lý và giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm.

Các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở quán triệt đầy đủ các quy định về việc dạy thêm học thêm, tổ chức ký cam kết không dạy thêm trái quy định đối với 100% cán bộ quản lý, giáo viên.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Dương cũng chỉ đạo các nhà trường lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên đang tham gia giảng dạy tại các trung tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép, gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 27/9/2022.

Đồng thời yêu cầu các trường Trung học cơ sở tổ chức dạy thêm phải thực hiện nghiêm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT và các văn bản hướng dẫn của ngành.

Đặc biệt, thành phố Hải Dương yêu cầu các hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu cán bộ quản lý, giáo viên của đơn vị mình vi phạm quy định về việc dạy thêm.

Cùng với đó, Uỷ ban nhân dân các xã, phường xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về việc không dạy thêm trái quy định; tổ chức kiểm tra đột xuất tại các thôn, khu dân cư về hoạt động dạy thêm; báo cáo kết quả gửi về Uỷ ban nhân dân thành phố trước ngày 10/10/2022.

Thành phố Hải Dương giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu tổ chức kiểm tra chuyên đề việc dạy thêm tại các trường trung học cơ sở; phối hợp kiểm tra đột xuất việc dạy thêm ngoài nhà trường; báo cáo kết quả và đề xuất hình thức xử lý (nếu có) về Uỷ ban nhân dân thành phố trước ngày 12/10/2022.

LÃ TIẾN