HĐGSNN công bố danh sách thành viên hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành 2023

03/08/2023 06:35
Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Hội đồng giáo sư nhà nước chính thức công bố danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023.

Ngày 1/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch, Thư ký của 28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành năm 2023.

Theo đó, danh sách Phó Chủ tịch, Thư ký của một số ngành/liên ngành có thay đổi so với năm 2022 như ngành Dược học, Giao thông Vận tải, Văn học, Xây dựng - Kiến trúc, Khoa học trái đất – Mỏ.

Cụ thể, danh sách Phó Chủ tịch, Thư ký của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023 như sau:

Theo kế hoạch, từ ngày 11/9 đến ngày 6/10, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Từ ngày 25/10 đến ngày 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Trước đó, năm 2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với 383 ứng viên. Trong đó, có 34 giáo sư, 349 phó giáo sư.

Xem chi tiết danh sách thành viên 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023:

1. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản

2. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Cơ học

3. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực

4. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin

5. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Dược học

6. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên Ngành điện - Điện tử - Tự động hóa

7. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải

8. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học

9. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm

12. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Khoa học trái đất - mỏ

13. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Kinh tế

14. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Luật học

15. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Luyện kim

16. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học

17. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp

18. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Sinh học

19. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học

20. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học

21. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Thủy lợi

22. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Toán học

23. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học

24. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên Ngành văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao

25. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Văn học

26. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Vật lý

27. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng – Kiến trúc

28. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Y học

Bắc Sơn