Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2023

26/05/2023 09:45
Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Hội đồng giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2023, danh sách cập nhật đến ngày 25/05/2023.

Danh sách được Hội đồng giáo sư Nhà nước vừa công bố có 54 Hội đồng Giáo sư cơ sở khu vực miền Bắc; 7 Hội đồng Giáo sư cơ sở khu vực miền Trung và 30 Hội đồng Giáo sư cơ sở khu vực miền Nam.

Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở khu vực miền Bắc:

Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở khu vực miền Trung:

Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở khu vực miền Nam:

Năm nay, các bước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư sẽ được tiến hành từ tháng 4 đến cuối tháng 10.

Theo đó, hạn cuối để ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại các cơ sở giáo dục đại học là ngày 28/4.

Ngày 30/6 là hạn cuối cùng để các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở và gửi bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh lên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Từ ngày 3/7 đến 28/7, các Hội đồng Giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Từ ngày 11/9 đến ngày 6/10, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Từ ngày 25/10 đến ngày 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Trước đó, năm 2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với 383 ứng viên. Trong đó, có 34 giáo sư, 349 phó giáo sư.

Bắc Sơn