Đại diện Hội đồng Giáo sư nhà nước nói gì về trường hợp ứng viên GS, PGS bị loại

12/11/2022 06:45
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Về mặt bằng chung chất lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 bảo đảm chất lượng được nâng cao theo theo đúng các quy định hiện hành.

Khoảng 100 ứng viên rút hồ sơ xét duyệt sau khi tham gia tập huấn

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, năm 2022, có 102 Hội đồng Giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

Năm nay có 623 ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại các Hội đồng giáo sư cơ sở. Trong đó có 82 hồ sơ ứng viên Giáo sư, 541 hồ sơ ứng viên Phó giáo sư.

Số ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét duyệt năm nay nhìn chung không có quá nhiều chênh lệch so với các năm trước đó. Cụ thể:

Năm 2021: 640 ứng viên đăng ký. Số ứng viên đạt chuẩn: 405 ứng viên, giảm 235 ứng viên.

Năm 2020: 542 ứng viên đăng ký. Số ứng viên đạt chuẩn: 339 ứng viên, giảm 203 ứng viên.

Năm 2019: 725 ứng viên đăng ký. Số ứng viên đạt chuẩn: 425 ứng viên, giảm 300 ứng viên.

Đáng chú ý, năm nay mặc dù số lượng đăng kí xét duyệt nhiều, tuy nhiên trong quá trình rà soát hồ sơ, nhiều ứng viên đã chủ động rút hồ sơ. Cụ thể, có khoảng 100 ứng viên đã đăng ký nhưng xin rút không nộp hồ sơ sau khi tham gia các buổi tập huấn.

Kết quả, số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 383 ứng viên, trong đó 34 ứng viên Giáo sư, 349 ứng viên Phó giáo sư. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở cho đến thời điểm này là 79,96% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên Giáo sư là 66,67%, ứng viên Phó giáo sư là 81,54%).

Tỷ lệ ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư đạt tiêu chuẩn của Hội đồng Giáo sư nhà nước theo nhóm ngành như sau:

Năm nay, tỷ lệ Giáo sư, Phó giáo sư ở nhóm ngành Khoa học tự nhiên - Kỹ thuật và Công nghệ có tỷ lệ áp đảo so với các ngành khác, cụ thể có 20 Giáo sư - chiếm 58,82% so với tổng số Giáo sư và 195 Phó giáo sư - chiếm 55,87% so với tổng số Phó giáo sư.

Nhóm ngành Khoa học sức khỏe mặc dù có số lượng Giáo sư, Phó giáo sư chưa bằng một nửa nhóm ngành Khoa học xã hội và Nhân văn, Nghệ thuật, Thể dục thể thao, tuy nhiên hai nhóm ngành này lại có số Giáo sư bằng nhau - 7 người, chiếm 20,1% so với tổng số Giáo sư đạt chuẩn.

Nhóm ngành Khoa học xã hội và Nhân văn, Nghệ thuật, Thể dục thể thao năm nay có 121 Phó giáo sư, chiếm 31,6%; Nhóm ngành Khoa học sức khỏe có 47 Phó giáo sư, chiếm 12,3% so với tổng số Phó giáo sư.

Về chi tiết tỷ lệ đạt chuẩn tại các ngành, năm nay có 19/28 Hội đồng giáo sư các ngành đạt tỷ lệ xét duyệt 100% ở vòng xét Hội đồng giáo sư nhà nước. 8/28 ngành có ứng viên bị loại tại vòng xét duyệt Hội đồng giáo sư nhà nước, trong đó, đáng chú ý, ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao bị loại 4/8 ứng viên, tỷ lệ đạt chỉ 50%.

Phó Giáo sư Dương Nghĩa Bang - Phó Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phó Giáo sư Dương Nghĩa Bang - Phó Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó giáo sư - Tiến sĩ Dương Nghĩa Bang, Phó Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước cho biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ứng viên bị loại của Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao nói riêng và các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành nói chung là không đủ minh chứng về điều kiện tiêu chuẩn theo quy định đối với chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

"Tất cả những trường hợp này, Hội đồng Giáo sư nhà nước đều dành nhiều thời gian trao đổi thảo luận khách quan về những giải trình của Chủ tịch (hoặc đại diện Thường trực) các Hội đồng Giáo sư ngành liên ngành, đối chiếu những minh chứng có trong hồ sơ ứng viên với những quy định hiện hành để đánh giá chính xác, khách quan và bảo đảm quyền lợi của ứng viên", Phó giáo sư Dương Nghĩa Bang chia sẻ.

Phó Giáo sư Bang cho biết, Hội đồng Giáo sư các cấp tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Giáo sư nhà nước và các quy định hiện hành.

Trong quá trình xét, Hội đồng Giáo sư các cấp đều thẩm định, đánh giá và thảo luận kỹ về hồ sơ ứng viên bảo đảm kết quả đánh giá chính xác, khách quan.

Ngoài ra, văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước luôn tổ chức các đợt tập huấn về công tác xét cho ứng viên và các Hội đồng Giáo sư cơ sở, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, đồng thời trả lời trực tuyến các vấn đề chưa rõ của ứng viên ở "mục Hỏi – Đáp" trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước trong quá trình xét duyệt.

Trình độ ngoại ngữ của các ứng viên ngày càng tốt hơn

Đây là năm thứ năm chính thức áp dụng tiêu chuẩn công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư theo Quyết định 37/2018 của Thủ tướng. Theo đó, kể từ năm 2019, ứng viên phải có "bài báo khoa học quốc tế" thay vì chỉ cần bài báo hay đề tài nghiên cứu khoa học như trước; Ứng viên Giáo sư phải là tác giả chính của ít nhất năm bài báo khoa học, Phó giáo sư phải có ba bài đăng trên các tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus,...

Chia sẻ với phóng viên, Phó Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước cho biết, trong quá trình xét, Hội đồng Giáo sư nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ Giáo sư, Phó giáo sư.

Phiên họp lần thứ X của Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 29/10/2022 để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022. Ảnh: Website Hội đồng Giáo sư nhà nước

Phiên họp lần thứ X của Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 29/10/2022 để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022. Ảnh: Website Hội đồng Giáo sư nhà nước

Ngay trước khi Hội đồng Giáo sư các cấp thực hiện công tác xét, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã kịp thời ban hành Công văn số 98/HĐGSNN ngày 27/6/2022 gửi các cơ sở giáo dục đại học, các Hội đồng Giáo sư cơ sở, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành quán triệt các nội dung thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo đúng quy định hiện hành bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng, tăng cường tính khách quan, công khai minh bạch, đánh giá đúng chất lượng hồ sơ ứng viên.

Nội dung Công văn đặc biệt nhấn mạnh và yêu cầu các Hội đồng Giáo sư các cấp quan tâm đến vấn đề chuyên môn, học thuật, liêm chính khoa học trong các công trình của ứng viên, xem xét giải quyết theo đúng quy định các ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hồ sơ ứng viên.

Ngay trước khi các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành chuẩn bị thực hiện công tác xét, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã tổ chức phiên họp IX vào ngày 08/9/2022 thống nhất cụ thể, chi tiết các vấn đề về chuyên môn, học thuật, liêm chính khoa học, việc đánh giá các tiêu chuẩn, tiêu chí trong công tác xét năm 2022 để thống nhất trong tất cả các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước đã triển khai bài bản công tác tập huấn, hướng dẫn cho ứng viên và thành viên Hội đồng Giáo sư các cấp, triển khai giám sát, hướng dẫn, rà soát hồ sơ ứng viên nghiêm túc, hiệu quả được các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở đánh giá cao.

"Với tổng hợp các giải pháp đã thực hiện, Hội đồng Giáo sư nhà nước khẳng định, về mặt bằng chung chất lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022 bảo đảm chất lượng được nâng cao theo theo đúng các quy định hiện hành. Ngoài ra, theo đánh giá của nhiều Hội đồng ngành thì trình độ ngoại ngữ của các ứng viên ngày càng tốt hơn", Phó giáo sư Bang nhận định

Phó Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước lưu ý thêm tới các ứng viên chuẩn bị đăng ký xét duyệt công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư trong thời gian tới:

"Các ứng viên chuẩn bị đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư trong thời gian tới nên tìm hiểu kỹ về các quy định hiện hành, đặc biệt nên tham gia các buổi tập huấn của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước để chuẩn bị tốt các minh chứng cho hồ sơ ứng viên của mình".

Doãn Nhàn