Trung ương thảo luận 2 Đề án quan trọng

Trung ương thảo luận 2 Đề án quan trọng
GDVN-  Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, tiếp tục chương trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, ngày 5/10, BCH TƯ Đảng đã thảo luận về hai Đề án quan trọng.

Mây đen che phủ và Mặt trời tỏa nắng

Mây đen che phủ và Mặt trời tỏa nắng
GDVN- Năm mới, vận hội mới vẫn là điều mong mỏi của những người Việt Nam, cầu mong sao cho “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn sẽ toả nắng ở Việt Nam".

Công tác cán bộ là 'chốt' của then chốt

Công tác cán bộ là 'chốt' của then chốt
(GDVN) - Trước Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhân dân rất tin tưởng vào sự thành công của Đại hội, Đại hội sẽ lựa chọn người đủ đức, đủ tài để chỉ đạo, lãnh đạo đất nước.

Con đường tất yếu

Con đường tất yếu
(GDVN) - “Tam dân hợp nguyện” mới là cái gốc bền vững muôn đời mà bất kỳ thể chế chính trị nào, bất kỳ vị quân vương nào cũng không được phép làm trái.

Lệnh của Dân, làm thì sống, chống thì…

Lệnh của Dân, làm thì sống, chống thì…
(GDVN) - Có lẽ trên thế giới này, khó tìm được những quốc gia mà tỷ lệ công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhiều tương đương Việt Nam.

Quan ơi, sao nhiều thế?

Quan ơi, sao nhiều thế?
(GDVN) - Trên không làm gương, trên cứ “phình” ra hà cớ gì bắt dưới phải “teo” lại?