Hiệu trưởng trường Minh Khai (Hà Giang) thiếu dân chủ, vi phạm đạo đức nhà giáo

13/01/2021 07:55
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Khai vi phạm đạo đức nhà giáo, thiếu dân chủ, vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản của nhà trường.

Trường Tiểu học Minh Khai (Thành phố Hà Giang, Hà Giang) có tổng số 892 học sinh chia làm 26 lớp với tổng số giáo viên, nhân viên trong biên chế là 44 người. Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Khai là bà Hoàng Thị Tuyết Nhung.

Thời gian qua, nhiều đơn thư tố cáo, khiếu kiện và đề nghị xử lý nhiều vụ việc tiêu cực xảy ra tại trường Tiểu học Minh Khai (Thành phố Hà Giang, Hà Giang).

Sự việc đã gây bức xúc, cho phụ huynh, giáo viên một thời gian dài. Sau thời gian thanh tra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang đã ra bản kết luận thanh tra số 183/KL-UBND về việc chấp hành pháp luật đối với Trường Tiểu học Minh Khai.

Niên độ thanh tra được xác định từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/9/2020 (có xem xét trước và sau niên độ thanh tra)

Hiệu trưởng thiếu dân chủ, vi phạm đạo đức nhà giáo

Theo bản kết luận số 183, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang đã chỉ ra hàng loạt các sai phạm xảy ra tại trường Tiểu học Minh Khai.

Theo đó, trong quá trình điều hành hoạt động quản lý của nhà trường Hiệu trưởng đã quyết định một số vấn đề thiếu tính khoa học dẫn đến thiếu hợp lý, sai phạm:

Vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường, việc sử dụng tài chính không đảm bảo tiết kiệm, hợp lý.

Công tác kế toán, quyết toán một số nội dung không đúng quy định.

Đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với hiệu trưởng không đảm bảo tính dân chủ, khách quan, đúng thực tế kết quả thực hiện.

Công tác tuyển sinh và sắp xếp bố trí lớp học cho học sinh đầu cấp chưa dân chủ, khách quan.

Hiệu trưởng nhà trường vi phạm một số quy định về đạo đức nhà giáo, tổ chức việc bán trú cho học sinh ở một số khâu chưa đảm bảo.

Hiệu trưởng trường Minh Khai (Hà Giang) thiếu dân chủ, vi phạm đạo đức nhà giáo ảnh 1

Hàng loạt đơn từ kiến nghị về những sai phạm của trường Tiểu học Minh Khai và Hiệu trưởng Hoàng Thị Tuyết Nhung. Ảnh: LC

Việc phân công nhiệm vụ chủ nhiệm cho giáo viên còn có tính chủ quan, chưa đảm bảo tính dân chủ.

Để phản ánh vi phạm trong việc dạy thêm của giáo viên.

Vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường. Tổ chức công đoàn, ban thanh tra nhân dân hoạt động yếu.

Để Ban đại diện cha mẹ học sinh vi phạm quy định điều lệ hội cha mẹ học sinh.

Thanh tra Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang cũng đã chỉ ra nguyên nhân của các sai phạm này bao gồm cả chủ quan và khách quan.

Trong đó, Hội đồng nhà trường chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Hiệu trưởng với nhiệm vụ là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý toàn bộ các hoạt động của nhà trường nhưng không nắm vững các quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo tiền lệ.

Hiệu phó chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công, cùng hiệu trưởng tham gia thực hiện các nhiệm vụ nhưng đã thiếu giám sát, góp ý, đấu tranh, phê bình.

Kế toán với trách nhiệm thực hiện công tác kế toán cho trường đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.

Công đoàn trường chưa thực hiện tốt trách nhiệm tham gia quản lý nhà trường, chỉ đạo ban thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ. Ban thanh tra nhân dân chưa thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà trường.


Người làm giáo dục Hà Giang xin được nói thẳng tiếng lòng mình

Ủy ban nhân dân phường Minh Khai với trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với trường đã thiếu kiểm tra, chấn chỉnh, Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn nhưng chưa thực hiện tốt trách nhiệm của mình, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chưa kịp thời quyết toán nguồn hỗ trợ và các nguồn khác theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tải trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Quy định của pháp luật về nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng nhà trường một số nội dung còn chưa cụ thể về công tác xã hội hóa giáo dục trước đây, nay là tải trợ cho các cơ sở giáo dục công lập chưa quy định một cách cụ thể, hợp lý, quy định pháp luật liên quan có nội dung còn chưa thống nhất.

Các quy định về tuyển sinh, bố tri lớp học, phân công giáo viên chủ nhiệm lớp chưa có các tiêu chi, quy

Chi sai phải khắc phục hàng trăm triệu đồng

Theo bản kết luận số 183, trường Tiểu học Minh Khai đã thu chi sai hàng trăm triệu đồng phải khắc phục.

Theo đó, Trường Tiểu học Minh Khai phải thu hồi, xử lý thu hồi, xử lý tổng số tiền 347.504.483 đồng.

Trong đó, nhà trường có trách nhiệm thu hồi tiền, nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 82.831.914 đồng.

Bao gồm tiền cho thuê tài sản nhà nước trái quy định, số tiền phải trả là 7.000.000 đồng (thuê phòng đội tập thể dục trái quy định).

Nguồn trông giữ xe chi không đúng quy định 21.772.000 đồng.

Do lên lớp không đảm bảo số tiết theo QĐ 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005, TTLT số 01/2006/TTLT BGD ĐT – BNV-BTC ngày 23/01/2006, số tiền chi chế độ phụ cấp ưu đãi 50% (hiệu trưởng) phải thu hồi là 58.190.000 đồng.

Chi tiền điện 2.600.714 đồng, chi làm nhà để xe không đúng khối lượng 2.090.000 đồng, tiền trích lại 20% từ tiền dịch vụ trông giữ xe là 8.451.200 đồng, tiền quà tặng không đúng quy định 4.500.000 đồng…

Hiệu trưởng trường Minh Khai (Hà Giang) thiếu dân chủ, vi phạm đạo đức nhà giáo ảnh 3

Biểu Tổng hợp xử lý tài chính tại trường Tiểu học Minh Khai. Ảnh: LC

Bản Kết luận thanh tra cũng chỉ ra việc trường Tiểu học Minh Khai phải thu hồi, trả về nguồn trong đó có tiền bán trú.

Không mua 02 chiếc bếp ga nhưng nhà trường vẫn kê khai khống số tiền 4.910.000 đồng

Chi không đúng đối tượng, nhiệm vụ làm vệ sinh bếp do cách lao động hợp đồng thực hiện số tiền 15.793.669 đồng.

Trong số tiền phải thu về nguồn bán trú, rất nhiều hạng mục nhà trường đã không chi nhưng vẫn kê hoặc mua chênh lệch khối lượng giữa thực tế và thanh toán;

Tổng số tiền phải thu về nguồn bán trú là 30.825.169 đồng.

Thanh tra ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang cũng chỉ ra việc Nhà trường phải thu hồi trả cho người nộp số tiền là 212.075.400 đồng, số tiền xã hội hóa không đúng quy định.

Trong đó, nhà trường đã chi tới 10.800.000 đồng nguồn đóng góp của học sinh để chi vệ sinh 3 tháng nghỉ do dịch bệnh. (Mỗi háng 3.600.000 đồng)

Trường Tiểu học Minh Khai cũng đã vận động không đúng Quy định tại điều 3 thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT về vận động tài trợ và khoản 4 điều 10 TT số 55/2011/TT-BGD ĐT về ban hành điều lệ hội cha mẹ học sinh (cả lãi tiền lãi ngân hàng) vì vậy nhà trường phải hoàn trả số tiền 201.275.400 đồng tiền vận động xây nhà vệ sinh cho phụ huynh học sinh.

Thanh tra Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cũng yêu cầu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra, trường có trách nhiệm xác định số tiền của từng tổ chức, cá nhân phải trả trong thời hạn 30 ngày tiếp theo thực hiện thông báo cho người được trả biết, thực hiện việc trả xong cho đối tượng được trả.

(Bài tới: Những ai phải chịu trách nhiệm với những sai phạm ở trường Minh Khai)

Trần Phương