Hòa Bình: Bồi dưỡng năng lực sư phạm, ngoại ngữ cho giáo viên

22/02/2023 06:06
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kể từ tháng 5/2023, Sở GDĐT Hòa Bình sẽ tổ chức bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho 210 giáo viên các cấp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình vừa ban hành kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 2023.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết mục đích của kế hoạch nhằm đổi mới chương trình, giáo trình, tài liệu, học liệu học ngoại ngữ đáp ứng mục tiêu đào tạo, theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế;

Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy và học ngoại ngữ; bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo viên tiếng Anh đảm bảo đạt chuẩn theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ; đẩy mạnh công tác truyền thông, tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ.

Ảnh minh họa: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ảnh minh họa: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ

Nội dung chương trình nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh các cấp học phổ thông đảm bảo đạt chuẩn theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tổng thời lượng bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ không dưới 400 tiết. Số lượng giáo viên là 30 người.

Đối tượng bồi dưỡng là giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học và trung học cơ sở có năng lực ngoại ngữ dưới bậc 4 (B2), giáo viên tiếng Anh cấp trung học phổ thông có năng lực ngoại ngữ dưới bậc 5 (C1);

Giáo viên tiếng Anh chưa được tham gia các lớp bồi dưỡng về năng lực ngoại ngữ trước đây do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức;

Giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học và trung học cơ sở đã đạt trình độ năng lực ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên; giáo viên tiếng Anh cấp trung học phổ thông đã đạt trình độ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên chưa được tham gia bồi dưỡng về năng lực sư phạm năm 2020, 2021, 2022.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm

Tập trung lựa chọn nội dung bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo nội dung môn tiếng Anh trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, ôn tập, trang bị cho học sinh kiến thức để tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông...; nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh trong lớp học; hình thức thi, kiểm tra, đánh giá học sinh; tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ.

Tổng thời lượng bồi dưỡng năng lực sư phạm không dưới 180 tiết, trong đó nội dung học trực tuyến chiếm không quá 50% tổng thời gian khóa bồi dưỡng. Số lượng giáo viên là 180 người.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình, thời gian tổ chức bồi dưỡng dự kiến vào tháng 5-10/2023 (đối với học online) và từ tháng 7-11/2023 (đối với học trực tiếp), thi cuối khóa vào tháng 11,12/2023.

Việc giảng dạy sẽ do giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đảm nhiệm. Đây là đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ quốc gia năm 2023.

Kết thúc khóa bồi dưỡng người học sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng năng lực sư phạm và chứng chỉ công nhận bậc năng lực ngoại ngữ do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ cấp khi đáp ứng yêu cầu và tham gia không dưới 80% thời lượng mỗi khóa học.

"Trong quá trình tham gia khóa bồi dưỡng, người học sẽ được đăng nhập vào hệ thống trực tuyến trong khoảng thời gian 6 tháng để sử dụng học liệu trực tuyến", kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình nêu.

Mạnh Đoàn