Hòa Bình triển khai góp ý bản thảo tài liệu giáo dục địa phương và cho giáo viên

01/12/2021 11:18
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình đang triển khai góp ý bản thảo tài khai đọc góp ý bản thảo tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hòa Bình và dành cho giáo viên.

Ngày 29/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình có văn bản về việc đọc góp ý bản thảo tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hòa Bình, tài liệu dành cho giáo viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho hay, để hoàn thiện công tác biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 tỉnh Hòa Bình, tài liệu dành cho giáo viên, thì Sở triển khai đọc góp ý bản thảo tài liệu giáo dục địa phương dành cho giáo viên.

Thành phần đối tượng triển khai góp ý thì mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố giới thiệu 7 giáo viên, gồm các giáo viên giảng dạy các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Sinh học, Hướng nghiệp. Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú và trung học cơ sở - trung học phổ thông thì giới thiệu 1 giáo viên.

Cụ thể, các giáo viên sẽ đọc tài liệu và góp ý theo bài cùng chuyên môn hoặc gần chuyên môn được đào tạo và giảng dạy như sau: Giáo viên Ngữ văn đọc và góp ý các bài thuộc lĩnh vực Văn hóa; Giáo viên Lịch sử đọc và góp ý các bài thuộc lĩnh vực Lịch sử truyền thống; Giáo viên Địa lý đọc và góp ý các bài thuộc lĩnh vực Địa lý; Giáo viên Địa lý đọc và góp ý các bài thuộc lĩnh vực Kinh tế; Giáo viên Giáo dục công dân (hoặc Ngữ văn) đọc và góp ý các bài thuộc lĩnh vực Chính trị, xã hội; Giáo viên Sinh học đọc và góp ý các bài thuộc lĩnh vực Môi trường; Giáo viên dạy Hướng nghiệp đọc và góp ý các bài thuộc lĩnh vực Hướng nghiệp.

Sở Giáo dục cũng yêu cầu các giáo viên ghi cụ thể ý kiến góp ý, về các nội dung được trình bày trong sách như về mức độ kiến thức phù hợp theo cấp, khối lớp, dung lượng kiến thức, tính chính xác của nội, đề nghị các phương án chỉnh sửa (nếu có)...

Sau khi góp ý thì các giáo viên gửi bản mềm về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với các giáo viên trực thuộc Phòng giáo dục), và về trường (đối với giáo viên các trường dân tộc nội trú).

Từ nay đến trước ngày 3/12, các đơn vị gửi danh sách giáo viên đọc góp ý tài liệu về Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ email:khanhnga76@gmail.com

Cùng ngày 29/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình có văn bản điều chỉnh thời gian họp thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hòa Bình, các lớp 7,8,9

Theo đó, Sở Giáo dục điều chỉnh thời gian họp thẩm định từ 14h ngày 6/12 được chuyển sang 8h ngày 8/12.

Mạnh Đoàn