Học sinh Hải Phòng tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8

22/08/2022 06:26
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học sinh Hải Phòng tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8 còn riêng lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2650/QĐ-UBND về khung kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, học sinh thành phố tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8. Riêng đối với lớp 1, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8. Lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào ngày 5/9/2022.

Khung thời gian Học kỳ 1 sẽ từ ngày 6/9/2022 đến trước ngày 15/01/2023. Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 18 tuần thực học.

Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông), các khối lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở và lớp 11, lớp 12 cấp trung học phổ thông có 16 tuần thực học còn các lớp 6, lớp 7 và lớp 10 có 18 tuần thực học.

Học kỳ 2 từ ngày 16/01/2023 đến trước ngày 25/5/2023. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 17 tuần thực học.

Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông): các lớp khối 8, lớp 9 và lớp 11, lớp 12 có 16 tuần thực học còn các lớp 6, lớp 7 và lớp 10 có 17 tuần thực học.

Các trường kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023 và hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2023.

Học sinh Hải Phòng tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8 ảnh 1

Học sinh thành phố Hải Phòng tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8 còn riêng đối với lớp 1, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8 (Ảnh: Phạm Linh)

Đối với các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2023.

Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 – 2024 hoàn thành trước ngày 31/7/2023.

Việc nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc bố trí xen kẽ vào các khung thời gian khác trong năm.

Uỷ ban ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tình hình cụ thể để quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù theo quy định cũng như bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng được giao trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân thành phố về tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng trước ngày 10/9/2022.

Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31/1/2023 và tổng kết năm học 2022 – 2023, kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng trước ngày 25/6/2023.

Phạm Linh