Học sinh lớp 1 Hà Nội tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8

13/08/2022 11:07
Thiên Nhi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-  UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 2865/QĐ-UBND về khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với cấp mầm non, phổ thông và GDTX trên địa bàn TP.

Theo đó, toàn thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2022. Học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8/2022. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8/2022.

Cũng theo khung kế hoạch này, học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 15/1/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

Lịch xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2023 và hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31/7/2023.

Thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy định cụ thể ngày bắt đầu, kết thúc học kỳ, năm học của từng cấp học ở Hà Nội như sau:

Học sinh lớp 1 Hà Nội tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8 ảnh 1

Về các ngày nghỉ trong năm học, kế hoạch nêu rõ: Các ngày nghỉ lễ, tết trong năm học thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học theo quy định tại Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

Theo Quyết định này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2022 2023 tại Quyết định này; đồng thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học, thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt (do ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc các tình huống bất khả kháng khác).

Thiên Nhi