Học sinh ở Vĩnh Phúc khai giảng ngày 5/9

10/08/2023 06:30
Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm học 2023-2024, học sinh Vĩnh Phúc sẽ tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Ngày 08/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 1756/QĐ-CT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ngày tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 05 tháng 9 năm 2023. Kết thúc học kỳ I trước ngày 15 tháng 01 năm 2024; bắt đầu học kỳ II ngày 16 tháng 01 năm 2024; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và ngày kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan dự ngày khai giảng tại trường trung học cơ sở Vĩnh Tường, năm học 2022-2023. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan dự ngày khai giảng tại trường trung học cơ sở Vĩnh Tường, năm học 2022-2023. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2024.

Thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với kế hoạch thời gian năm học của các cấp học, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phải bảo đảm số tuần thực học:

Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần);

Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học phổ thông): Lớp 10, Lớp 11 có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần); Lớp 12 có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của đơn vị.

Bắc Sơn